Tervetuloa!

Tervetuloa tutustumaan Ilmastotietoon!

Olemme ilmastotieteestä kiinnostunut joukko. Olemme perustaneet tämän blogin tarkoituksenamme lisätä suomenkielistä tietoa ilmastoon liittyvistä asioista. Pyrimme tekemään sen nojautuen vahvasti aiheesta julkaistuun tieteelliseen materiaaliin. Tarkoituksenamme on käsitellä muun muassa ilmastotiedettä yleisesti, ilmastosta esitettyjä väitteitä, ilmastonmuutoksen seurauksia ja ilmaston tutkimista. Kirjoitamme artikkeleita itse ja myös käännämme muiden kirjoittamia artikkeleita ja videoita suomeksi.

Yhteydenotot:

Jäsenet

Tuomas Helin: Energia- ja ympäristötekniikan DI. Tutkija, VTT kestävän kehityksen arviointi. Ammatillinen mielenkiinto on ilmastonmuutoksen torjuntatoimien tutkimuksessa. Siinä sivussa olen ajautunut selvittelemään sitä, mitä tiedämme itse ilmastonmuutoksesta. Innokas keilaaja.

AJ

Ari Jokimäki: Tietotekniikan insinööri. Ilmastotieteen harrastaja. On kiinnostunut erityisesti ilmastotieteen havainnoista ja mittauksista. Kirjoittaa myös omaan blogiinsa ”AGW Observer”.

Petteri Karvinen: Biologi-maantieteilijä, luontomatkailuopettaja ja sääharrastaja. Blogi: ”Ymparistolupaus”

Jari Kolehmainen: Biologian ja maantieteen opettaja. Kirjoittaa myös omaan blogiinsa ”Jarin blogi – biologiaa ja maantiedettä”.

Kaj Luukko

Esko Pettay: Koulutukseltaan biologi. Toiminut ympäristöviranomaisena ja vesiensuojelutehtävissä. Vuodesta 2007 alkaen yksityisellä sektorilla mm. uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parissa. Atmosmare –säätiön perustajajäsen. Innokas valokuvaaja.

Timo Teräsahjo

Mainokset

9 vastausta to “Tervetuloa!”

 1. Merimari Kimpanpää Says:

  Hei

  Hyvä aloite tuoda saataville lisää tietoa ilmastonmuutoksesta suomeksi! Mutta kaipaan lisää tietoa blogin pitäjistä ja lähinnä omasta kannastanne ilmastonmuutokseen ja miksi haluatte laittaa ”lusikkanne soppaan” ilmastonmuutoskeskustelussa. Tässä kysymykseni:
  1) Onko tietojenne mukaan maapallon ilmasto lämmennyt vuodesta 1970?
  2) Tuleeko maapallon ilmasto muuttumaan mittavasti tämän vuosisadan aikana?
  2) Mikä on näkemyksenne ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen eli kiistättekö, kyseenalaistatteko vai tunnustatteko ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen?
  4) Jos kiistätte tai kyseenalaistatte, mistä ilmastonmuutos johtuu mielestänne?
  5) Mikä on näkemyksenne IPCC:n viimeisimmän raportin johtopäätöksestä maapallon lämpenemisestä ja ihmisen osuudesta siihen?
  6) Mitä tieteellistä materiaalia käytätte? Vain peer reviewed vai muutakin? Onko mukana koko ilmastotieteen koko skaala vai erityisesti joku tai jotkun tieteenalat?
  7) Mitä muuta tavoittelette blogillanne kuin tiedon lisäystä?

  Arvostaisin vastauksianne vaikka teitä ja toimintatapaanne kuvaavan artikkelin avulla, niin että bloginne lukijat voivat tietää, mitä tietoa tarjoatte ja missä ominaisuudessa.

  Ystävällisin terveisin,
  Merimari Kimpanpää
  toimittaja ja ilmastonmuutosjournalismin tutkija, KTM

 2. Ari Jokimäki Says:

  Kiitos kommenteistasi, vastaan omasta puolestani kysymyksiisi:

  1. On.

  2. Tämän hetkisen tiedon perusteella se näyttää mitä todennäköisimmältä.

  3. Minun mielestäni ihmisen osuus on melko lailla kiistatta osoitettu jo pelkkien teorioista ja malleista riippumattomien havaintojen avulla, eli käyttäen sinun terminologiaasi, minä tunnustan ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen.

  4. Vaikken kiistäkään tai kyseenalaistakaan, käytän tämän kohdan vastaukseni siihen huomautukseen, että vaikka ihmisen osuus on viime vuosikymmeninä ollut määräävä tekijä ilmaston säätelyssä, on myös muita tekijöitä (mm. Auringon aktiivisuuden muutokset ja aerosolit), jotka parhaillaankin vaikuttavat ilmastoon.

  5. Jos tämä ei ole sama kysymys kuin kohdissa 1 ja 2, niin sitten en tiedä mistä on kysymys. En ole lukenut tai en muista, mitä IPCC:n raportissa on nimenomaisesti sanottu tuohon liittyen. Olen siis sitä mieltä, että Maapallo on lämmennyt usean vuosikymmenen ajan ihmisen aiheuttamana.

  6. Pyrimme kirjoituksissamme viittaamaan käytettyihin lähteisiin. Minulla itselläni on tapana lueskella lähinnä vertaisarvioituja tutkimusraportteja. Pyrkimykseni on tieteellinen lähestymistapa, jolloin myös pyrin viittaamaan tieteelliseen lähdemateriaaliin. Toisaalta haluan välittää tietoa siinä muodossa, että se on lähes kenen tahansa ymmärrettävissä, jolloin tulee tarve silloin tällöin käyttää lähdemateriaalina myös vertaisarvioimattomia lähteitä perustiedon välittämiseen, tyypillisenä esimerkkinä Wikipedian tai vastaavien artikkelit joidenkin tieteellisten asioiden perusteista, joihin on nykyään hiukan hankalaa löytää sitä alkuperäistä vertaisarvioitua lähdettä. Emme ole ajatelleet erityisesti rajoittavamme aihepiiriämme mihinkään tiettyyn ilmastotieteen osa-alueeseen, enkä menisi lupaamaan, että aina edes pysymme pelkästään ilmastotieteen aiheissa. Ilmastotiede on hyvin laaja-alainen tieteenhaara, joten joskus voi tulla tarve valottaa myös hiukan muiden tieteenalojen perusteita. Esimerkkinä mainitsen joitakin läheisesti ilmastotieteeseen liittyviä tieteenhaaroja: geologia, perusfysiikka, tähtitiede, biologia, kemia, matematiikka.

  7. Minä en tavoittele muuta kuin oikean tiedon saannin helpottamista suomenkielellä.

 3. Jari Kolehmainen Says:

  Kiitän mielenkiinnosta blogiamme kohtaan. Tässä henkilökohtaiset vastaukseni.

  1) Kiistatta kyllä.

  2) ”Mittavasti” on sana, jonka merkityksestä voidaan olla eri mieltä. Nykyisen tieteellisen tiedon perusteella maapallon lämpenemisen jatkuminen vaikuttaa erittäin todennäköiseltä. ”Mittavakin” lämpeneminen ja siihen liittyvät muut ilmastonmuutokset (mm. sateisuuden ja kuivuuden alueellinen muuttuminen) näyttävät mahdollisilta tämän vuosisadan aikana, ellei kasvihuonekaasupäästöjä rajoiteta merkittävästi.

  3) ”Tunnustan” ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen, mutta en pidä sitä ainoana ilmastonmuutokseen vaikuttavana tekijänä.

  4) En kiistä enkä kyseenalaista.

  5) IPCC:n raportista on löytynyt valitettavia virheitä, joista väärä tieto Himalajan jäätiköiden sulamisen ajankohdasta on vain yksi esimerkki. Raporttia kirjoittaneiden määrä ja sen pohjana olevien tieteellisten tutkimusten määrä on niin valtava, ettei ole lainkaan yllättävää, että siellä on myös virheitä. Itse perusasiaa nämä yksittäiset virheet eivät kuitenkaan muuta. Ihminen on vaikuttanut ja vaikuttaa maapallon ilmaston lämpenemiseen.

  6) Ajankohtaisimmista asioista puhuttaessa käytettävissä ei aina ole vertaisarvioitua aineistoa, jolloin joudumme turvautumaan esimerkiksi tavanomaiseen uutismateriaaliin. Ensimmäinen koosteemme ajankohtaisista ilmastonmuutokseen liittyvistä uutisista ilmestyy todennäköisesti huomenna. Tieteelliset artikkelit, joita käsittelemme, ovat yleensä vertaisarvioituja.

  7) Henkilökohtaisesti tavoittelen vain tiedon lisäystä. En ole, en ole koskaan ollut, enkä tule koskaan olemaan mukana politiikassa. En ole minkään puolueen jäsen. Vaaleissa olen äänestänyt useita eri puolueita. Minulla ei ole myöskään mitään yhteyksiä yritysmaailmaan. Ilmastonmuutos ja siitä tiedottaminen ei siis hyödytä minua henkilökohtaisesti mitenkään, ei poliittisesti eikä taloudellisesti. Koulutukseltani ja ammatiltani olen biologian ja maantieteen opettaja, minkä lisäksi olen jonkin verran perehtynyt fysiikkaan. Näiden luonnontieteellisten lähtökohtieni takia pyrin vain mahdollisimman objektiiviseen asian käsittelyyn. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutostutkijoita kohtaan on esitetty paljon kritiikkiä, osin aiheellisesti ja osin aiheetta. Mitään ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta kumoavaa näyttöä ei ole kuitenkaan ilmennyt. Myös Suomen pakkaset ja lumisateet sekä esimerkiksi USA:n lumisateista uutisointi ovat saaneet monet ihmiset ymmälleen. Kuitenkin esimerkiksi tammikuu 2010 näyttäisi maailmanlaajuisesti olevan alustavien satelliittimittaustulosten mukaan kaikkien aikojen lämpimin tammikuu satelliittimittausten aikakaudella. Onkin kiinnostavaa pohtia, kuinka suuri vaikutus tähän on ilmastonmuutoksella, kuinka suuri alkavalla El Niño -ilmiöllä ja kuinka suuri muilla tekijöillä. Näiden asioiden selvittely on hedelmällisintä yhteisblogissa, jossa on mahdollista hyödyntää eri ihmisten erilaisia koulutuksia, taustoja ja ammatteja. Aiemmin olen jo muutaman vuoden seurannut vastaavia asioita omassa blogissani http://biologi-jari.blogspot.com pyrkimyksenäni välittää tietoa suomeksi eri näkökulmista, monipuolisesti ja tiukan tieteellisesti – mutta silti mahdollisimman ”kansantajuisesti”.

 4. Kaj Luukko Says:

  Kiitos Merimarille mielenkiinnosta blogiamme kohtaan. Vastaan tässä nyt omasta puolestani, tietämättä mitä muut kirjoittajat ovat vastanneet, koska en ole niitä vielä lukenut. Saat siten oman subjektiivisen mielipiteeni ja tahtotilani ehkä selville. Lisää ajatuksia löydät omasta blogistani.

  1. Mittaukset osoittavat ilmaston lämmenneen vuodesta 1970.

  2. Kaiken sen perusteella mitä tiede ilmastosta ymmärtää, niin kyllä. Jos siis muutoksen torjumiseksi ei tehdä mitään. Jos tehdään kaikki voitava, muutos on vähäisempi, ehkä jopa siedettävä. Saatamme olla jo vähän myöhässä liikkeellä.

  3. Tiede ei ole pystynyt osoittamaan muuta selitystä lämpenemiselle kuin ihmisperäiset kasvihuonepäästöt, ja eräät muut ihmistoiminnan vaikutukset. Sen tiedon varaan rakennan oman käsitykseni. Mitä en tiedä, en lähde myöskään arvailemaan.

  4. En siis kiistä enkä kyseenalaista, mutta haluan kommentoida kysymyksesi viimeistä sanaa, ”mielestänne”. On minulla mielipiteitäkin monesta asiasta, mutta jos kyseessä on luonnontieteen ymmärtämä ja selittämä asia, en näe siinä sijaa yhtään kenenkään mielipiteille. Asiat joko ovat tai eivät ole. Esimerkiksi mannerlaatat joko liikkuvat tai eivät liiku, asia josta geologiassa kiisteltiin vain joitain vuosikymmeniä sitten. Mittaustuloksista ja teorioista poikkeavat mielipiteet eivät sitä faktaa miksikään muuttaneet ja laattatektoniikka on sittemmin yleisesti tunnustettu tosiasia. Vastaavia esimerkkejä löytyy muitakin. Näen yleisen tietämyksen ilmastosta tällä hetkellä sisältävän paljon erilaisia mielipiteitä, joista osa perustuu enemmän uskomuksiin kuin tietämiseen.

  5. IPCC:n raportin osa WG1, tieteellinen perusta, edustaa tieteen näkemystä ilmastonmuutoksen syistä. Sitä on pidettävä parhaana tietämyksenä asiasta.

  6. Jos kirjoitetaan tieteestä, niin sitten lähteen pitää myös olla oikeaa tiedettä. Tietysti muu tiedeartikkeli, tai asiantuntijalausunto käy lähteeksi, jos itse asia on johdettavissa tieteestä. Emme varmaankaan tässä vaiheessa tarkalleen tiedä, mitä kaikkea blogissa tullaan käsittelemään. On myös paljon aiheeseen liittyviä asioita ja kysymyksiä, joihin luonnontieteellä ei ole mitään annettavaa.

  7. Ensisijaisesti tiedon lisäystä. Itse toivon toki, että tietämyksen lisääntyminen johtaa toimintaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. En ole minkään poliittisen ryhmittymän enkä ympäristöjärjestön jäsen. Minusta ne edustavat enemmän jotain muuta kuin aitoa huolta ympäristön tilasta. Tulevien ratkaisujen pitää olla pragmaattisia. Ilmastoasioista netissä ja muualla liikkuu aivan käsittämätön määrä kaikenlaista ”huuhaata”, jota toivottavasti tämä blogi tulee osaltaan hälventämään.

 5. Tuomas Helin Says:

  Omat vastaukseni edellä esitettyihin kysymyksiin:

  1) Kyllä.

  2) Todennäköisyys siihen on hyvin suuri, joten kyllä.

  3) Noin vuosi sitten päätin kyseenalaistaa kaiken minulle aiheesta opetetun ja ottaa asioista itse selvää. Olen viimeisen vuoden aikana joutunut tunnustamaan ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen.

  5) Johtopäätöksellä tarkoittanet sitä että maapallo lämpenee parhaillaan ja yli 90% todennäköisyydellä se on ihmiskunnan aiheuttamaa? Kukaan ei ole pystynyt osoittamaan minulle niitä tieteellisillä perusteluilla vääriksi, joten luotan IPCC:n johtopäätöksiin.

  6) Peer review artikkelien lisäksi ilmastotutkijoiden blogikirjoituksia, haastatteluja, luentoja tai seminaariesityksiä. Myös pitkään ilmastotiedettä seuranneiden blogikirjoitukset kelpaavat jos ne perustuvat vertaisarvioituun tieteeseen. Kirjoitukseni painottuvat ilmastotieteen sijasta ehkä enemmän ilmastonmuutoksen torjuntatoimia käsittelevän tieteen alueelle.

  7) Tavoittelen ilmastotieteeseen pohjaavan tiedon helpompaa saatavuutta nimenomaan suomeksi. Tavoitteena on myös samalla edistää tietopohjaista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja siinä sivussa itsekin syventää omaa tietämystä.

 6. AJ Says:

  Omat vastaukseni Merimarin kysymyksiin:

  1) On

  2) Jos 2-6 Celsiuksen lämpenemistä voidaan pitää ”mittavana” muutoksena, niin erittäin todennäköisesti kyllä.

  3) Melkoinen sanahirviö, mutta ”tunnustan”.

  4) En siis kiistä ihmisen osuutta, mutta tiedostan että on olemassa myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmastoon ja voivat muuttaa sitä suuntaan tai toiseen, enkä kiistä niitäkään. Ihmisen toiminta ei mitenkään eliminoi näitä muita vaikutuksia, mutta yhtä lailla on hyvä ymmärtää, että mikään ”muu” vaikutus ei eliminoi ihmisen vaikutusta.

  5) Luotan IPCC:n 1. työryhmän johtopäätöksiin fysikaalisesta ilmastotieteestä, eli ilmakehän vasteesta hiilidioksidipitoisuuden kasvuun ja muihin säteilypakotteisiin. Asioista, joita ei yhtä hyvin tunneta, olen enemmän huolissani – siis että esimerkiksi maaperästä tai metaaniklatraateista lämpenemisen myötä vapautuvat kasvihuonekaasut voisi mahdollisesti aiheuttaa suurempaa lämpenemistä, kuin IPCC ennustaa. IPCC:n päästöskenaarioiden epäilen olevan ylioptimistisia.

  6) Luen aiheesta sekä uutisvirtaa että vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja.

  7) Tiedon lisäys ja jonkinlaisen järjen tuominen tästä aiheesta käytävään julkiseen keskusteluun ovat syitä, miksi tähän osallistun. Henkilökohtaisella tasolla tavoitteeni on, että en tavoittaisi yhtään mitään. Siitä syystä osallistunkin koko hommaan (ainakin toistaiseksi) näin nimettömänä.

 7. Merimari Kimpanpää Says:

  Hei bloginpitäjät,

  Lämmin kiitos nopeista, perusteellisista ja selkeistä vastauksistanne. Suomenkielisestä tiedosta on ollut pulaa, joten toivottavasti saatte suuren, vakituisen lukijajoukon. Vastaustenne myötä se on kasvanut ainakin yhdellä 😉

  Ystävällisin terveisin
  Merimari Kimpanpää

 8. petterikarvinen Says:

  Vastaan myös Merimarille:

  1) Onko tietojenne mukaan maapallon ilmasto lämmennyt vuodesta 1970? Ei, se on alkanut lämmetä jo aikaisemmin (AR4-WG1 mm. s. 6).
  2) Tuleeko maapallon ilmasto muuttumaan mittavasti tämän vuosisadan aikana? ”Most likely” mutta tämä tietysti riippuu mm. tulevista päästöistä, ilmaston todellisesta herkkyydestä KHK-päästöille sekä mahdollisista ”geoinsinöörien” keksinnöistä, joilla voitaisi viilentää ilmastoa.
  2) Mikä on näkemyksenne ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen eli kiistättekö, kyseenalaistatteko vai tunnustatteko ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen? . Ihmisen aiheuttama muutos näyttää tutkimustulosten valossa merkittävimmältä. Olen valmis lyömään siitä vaikka vetoa…
  4) Jos kiistätte tai kyseenalaistatte, mistä ilmastonmuutos johtuu mielestänne? En kiistä minäkään.
  5) Mikä on näkemyksenne IPCC:n viimeisimmän raportin johtopäätöksestä maapallon lämpenemisestä ja ihmisen osuudesta siihen? Ks. edelliset vastaukset.
  6) Mitä tieteellistä materiaalia käytätte? Vain peer reviewed vai muutakin? Onko mukana koko ilmastotieteen koko skaala vai erityisesti joku tai jotkun tieteenalat? Imuroin itseeni tietoja kaikista luotettavilta tuntuvista lähteistä mukaan lukien tieteelliset nettiblogit kuten RealClimate.
  7) Mitä muuta tavoittelette blogillanne kuin tiedon lisäystä? Minä ainakin toivon, että ihmiset motivoituisivat toimimaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi omassa elämässään saatuaan tietää, että tilanne on todella vakava.

 9. Hallinnoija Says:

  Minäkin (Esko) vastaan lyhyesti, vaikkei olekaan paljon lisättävää muiden kommentteihin, joiden kanssa olen enimmäkseen samoilla linjoilla. Mutta kohtiin 2 ja 7 kommentit.

  2) Ilmasto tulee muuttumaan tällä vuosisadalla ja todennäköisesti paljonkin. Mutta tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa. Esim. erityisen suuri tulivuorenpurkaus voi tilapäisesti vaikuttaa paljonkin maapallon ilmastoon. Sen vaikutus ei toki kestäisi kovin pitkään enkä tässä puutu enää siihen mahdollisuuteen.

  Maapallolle kertyy enemmän lämpöä kuin täältä poistuu ja tämä tulee jatkumaan todennäköisesti myös tulevina vuosia. Suurin osa tästä tänne kertyvästä lämmöstä sitoutuu valtameriin, osa menee mm. jään sulamiseen ja osa näkyy pintalämpötilojen nousuna. Muutoksen voimakkuuden kannalta olennaista on toki kasvihuonepäästöjen määrä tällä vuosisadalla, mutta myös ilmastoa viilentävien päästöjen määrä, joiden voidaan olettaa jopa vähentyvän ainakin suhteessa kokonaispäästöihin.

  Erilaisten palautekytkentöjen vaikutuksia on hyvin vaikea ennustaa. Mikäli lämpeneminen johtaa metaanin vapautumisen voimakkaaseen kiihtymiseen, voimistuu myös lämpeneminen entisestään. Tämä voi muuttaa kuluvan vuosisadan ilmastoa voimakkaasti.

  7) Ilmastonmuutos on suuri ongelma ja siihen liittyvälle tiedolle on tarvetta. Blogi antaa hyvät mahdollisuudet kirjoittaa seikkaperäisesti ja monipuolisesti aiheesta. Blogissa ei ole tarvetta sensaatiohakuisuuteen tai näyttäviin otsikoihin.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: