Ilmatieteen laitos aloittaa kasvihuonekaasumittaukset Bolshevik-saarella Venäjällä

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmatieteen laitos aloittaa kasvihuonekaasumittausten tekemisen Bolshevikin saarella Venäjällä lokakuun lopussa. Arktisen meren ympäröivällä saarella tehtävien mittausten perusteella voidaan seurata alueen ilmaston kehitystä ja ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen paikallisia ja globaaleja vaikutuksia.


Pallaksen GAW-asema. Kuva: Tero Pajukallio.

Kasvihuonekaasuja ja pienhiukkasia mittaava asema tuo tärkeän lisäyksen Euraasian puoleiseen arktisten asemien verkostoon. ”Asema on syvällä arktisella alueella, joten näiden mittausten avulla voidaan seurata ilmastonmuutoksen kannalta erityisen kiinnostavan alueen päästöjen ja pitoisuuksien kehitystä”, Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Eija Asmi kertoo.

Asemien tietoja vertailemalla uutta tietoa

Jäämeren ympäröimä mittausasema on myös erinomaisessa paikassa suhteessa muihin arktisiin asemiin. Eri asemilta saatavia tarkkoja mittaustietoja vertailemalla voidaan päästä käsiksi kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten lähteisiin ja nieluihin. Kiinnostavimmat tutkimuskohteet ovat Jäämeri, Siperian ikirouta-alue ja ihmisen toiminta arktisella alueella. Samalla voidaan selvittää, mikä on kaukokulkeuman osuus pitoisuuksissa ja miten tämä muuttuu esim. päästövähennysten myötä. Saatava tieto on tärkeää, sillä ilmastonmuutosmallit tarvitsevat tiheämpää tietoa arktiselta alueelta.

Mittauksilla on suuri merkitys myös kansainvälisesti, sillä jokainen uusi pysyvä mittaus arktisella alueella on tärkeä. Erityisesti Venäjän arktinen alue on mittaustiedon kannalta aikaisemmin ollut lähes täysin tuntematonta. Tietoa on aiemmin saatu vain Ilmatieteen laitoksen Tiksiin Siperiaan vuonna 2009 perustetulta mittausasemalta. ”Esimerkiksi Tiksissä tehtäviin metaanitutkimuksiin tarvitaan kovasti tietoa Jäämeren taustapitoisuuksista, jotta voitaisiin arvioida paljonko Tiksin lähellä sijaitsevasta Laptevin merestä pääsee metaania ilmakehään”, ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila toteaa.

Tiksin observatorio sijaitsee alueella, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo havaittavissa. ”Oletettavasti Bolshevik-saaren lähialueen päästöt ovat erilaiset ja tutkimus keskittyykin erityyppisten lähteiden ja nielujen erottamiseen”, Laurila arvioi. Suomessa Sammaltunturin Pallaksen GAW-aseman ja Tiksin välissä (välimatka n. 4000 km ) ei ennen Arktinen ja Antarktinen tutkimusinstituutin AARI:n Cape Baranovalla aloittamaa asematoimintaa ole ollut yhtään ympärivuotisesti toimivaa mittausasemaa. AARI:n tarkoitus on kehittää asemasta pitkäaikainen seuranta-asema, joka kuuluu kansainvälisiin tutkimusverkostoihin, kuten GAW ja BSRN.

Venäjän AARI-instituutti yhteistyökumppanina

Hanke on osa tärkeää arktisen alueen ilmaston ja sen muutoksen seurantaan liittyvää yhteistyötä Venäjän Arktinen ja Antarktinen tutkimusinstituutin (AARI) kanssa. AARI:lla on jo olemassa Cape Baranova -asema Bolshevik-saarella. Nyt venäläisten asemaa täydennetään mm. kasvihuonekaasu- ja pienhiukkasmittauksilla.
Venäläiset tutkijat ylläpitävät asemalla ympärivuotisia mittauksia, ja kaikkea asemalta tulevaa dataa käytetään yhteistyössä heidän kanssaan. Tämä on Venäjältä ja venäläisiltä tutkijoilta hieno panostus Arktisen alueen ilmaston seurantaan.

Cape Baranova –asema korvasi venäläisten North Pole -aseman, joka kellui jään päällä. Asema kuitenkin oli lähellä uppoamista ja se pelastettiin toukokuussa 2013. Jään vähäisyyden ja heikkouden vuoksi ei kelluvaa asemaa enää voida Jäämeren keskelle perustaa. Uusi asema sijaitsee Bolshevik-saaren pohjoiskärjessä. Vieressä on syvä salmi, jossa voidaan tehdä lisäksi meri- ja jäätutkimusta. Aerosoli-, kasvihuonekaasu- ja meteorologisten mittausten lisäksi asemalle viedäänkin myös jäänkehitystä mittaava laite. Uudet mittalaitteet kuljetetaan saarelle laivalla lokakuussa 2015. Laivan on tarkoitus matkata Arkhangelista saarelle vajaan viikon. Tavoitteena on, että laitteita päästään asentamaan yhteistyössä venäläisten tutkijoiden kanssa. Mittalaitteiden asennus kestää muutaman päivän ja mittausdatan pitäisi alkaa virrata melko pian asennustöiden päätyttyä”, kertovat matkalle lähtevät Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäälliköt Tuomas Laurila ja Eija Asmi.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Eija Asmi, puh. 050 390 6638, eija.asmi@fmi.fi
Ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila, puh. 050 367 1305, tuomas.laurila@fmi.fi

Tutkittua tietoa ilmastonmuutoksesta: ilmasto-opas.fi
Pienhiukkaset vaikuttavat ilmastoon:
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/c6869491-f3a5-438e-8a0c-90664db8894c/pienhiukkasten-vaikutus-ilmastoon.html

%d bloggaajaa tykkää tästä: