SYKE hiilineutraaliksi organisaatioksi

[Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiedote:]

Suomen ympäristökeskus SYKE on tehnyt kolme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Sitoumukset ovat vastaus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kampanjaan, joka haastaa eri toimijat käytännön tekoihin. SYKEn sitoumukset edistävät hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitetta, vähentävät ruoan haitallisia vaikutuksia luontoon ja vesistöön sekä tukevat yhteiskunnan kehitystä entistä monikulttuurisemmaksi.

Tavoitteiden todentamiseksi luodaan mittaristo. Käytännöistä sekä kokemuksista synnytetään yleisiä toimintamalleja. Sitoumukset liitetään osaksi ISO 14001 – standardin mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmää EkoSYKEä.


Kuva: SYKE.

SYKE on hiilineutraali organisaatio vuoteen 2017 mennessä

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä pysäyttämällä kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä. Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja kaikilta eri toimijoilta. SYKE edistää tutkimus- ja asiantuntijatyöllään vähähiilistä yhteiskuntaa, mutta tavoite haastaa SYKEn kehittämään myös omaa toimintaansa.

SYKEn toiminnasta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 4200 t CO2e. Valtaosin ne syntyvät kiinteistöjen lämmityksestä ja sähkönkäytöstä, työmatkoista ja merentutkimusalus Arandan käytöstä. Sitoumus tiukentaa nykyisiä hiilidioksidipäästöihin liittyviä tavoitteitamme. Keinoja niiden saavuttamiseksi ovat muun muassa matkustamisen vähentäminen sekä matkustustapojen ja työkäytäntöjen muuttaminen. Lisäksi hankitaan päästöoikeuksia sitoumuksen toteuttamiseksi.

Vähennämme ruoan haittavaikutuksia vesiin ja muuhun luontoon

Ruoan tuotannon ja kulutuksen ketju pellolta pöytään aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen koko tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksista. Tänä vuonna julkaistiin uudet suomalaiset ravintosuositukset, joissa huomioitiin ensimmäisen kerran myös ruoan ympäristövaikutukset. Suositusten mukaan ruokaa tulee tuottaa luonnonvarojen ehdoilla.

SYKE vähentää ruoan ympäristökuormitusta vesiin ja muuhun luontoon muuttamalla ruokahankintoja. Jatkossa SYKE tilaa vähemmän tuotteita, joilla on ympäristöön haitallisia vaikutuksia.

SYKEn Mechelininkadun työpaikkaruokalassa tarjoillaan päivittäin noin 300-400 lounasta. SYKE tukee työpaikkaruokalaa tarjoilun ja toiminnan suunnittelussa tarjoamalla asiantuntemustaan ja tutkimustietoa. Työpaikkaruokalaan suunnitellaan henkilöstölle liikennemerkit, jotka helpottavat ruoan valitsemista ekosysteemin ja vesistön kannalta suotuisasti. Viestimme myös henkilöstölle eri ruokien ympäristövaikutuksista.

SYKE järjestää pakolaisille ja maahanmuuttajille työharjoittelua ympäristöasioiden parissa

Käsitykset luonnosta vaihtelevat merkittävästi eri maissa ja eri kansalaisryhmien välillä. SYKEn ja Helsingin yliopiston julkaiseman tutkimuksen mukaan tiedon puute estää usein maahanmuuttajien luonnon hyödyntämisen ja käytön. Tutkimuksen mukaan tarvitaan parempaa tiedonvaihtoa valtaväestön ja maahanmuuttajien välillä. Yhtenä ratkaisuna tilanteen parantamiseksi pidetään sitä, että maahanmuuttajat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

SYKEssä työskentelee vuosittain noin 30-40 ulkomaista työntekijää, joista osa on kansainvälisenä tutkijanvaihtona. Työntekijät ovat pääosin alan asiantuntijoita.

SYKE järjestää vuosittain vähintään yhdelle pakolaiselle ja maahanmuuttajalle työharjoittelujakson ympäristöasioiden parissa. SYKEn toiminnasta tunnistetaan kehittämisalueita, joissa maahanmuuttajien osallistuminen suunnitteluun tuo lisäarvoa ja toisaalta tarjoaa harjoittelijalle myös mahdollisuuden perehtyä ympäristöasioihin. Työharjoittelu mahdollistaa maahanmuuttajalle osallistumisen yhteiskunnan kehittämiseen ja siten edistää integroitumista yhteiskuntaan.

Lisätietoja:

Johtaja Jyri Seppälä, SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskus, puh. 0295 251 629

%d bloggaajaa tykkää tästä: