Ilmastonmuutos lisää metsäpalojen riskiä Suomessa

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmatieteen laitos on arvioinut ilmastonmuutoksen vaikutusta metsäpaloriskiin. Tutkimustulosten mukaan metsäpalojen riski kasvaa jonkin verran kuluvan vuosisadan aikana.


Kuva: Juho Aalto, Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen mukaan korkean metsäpaloriskin päivien havaittiin lisääntyvän vuosisadan loppuun mennessä 10–40 prosenttia käytetystä päästöskenaariosta riippuen. Suurten kasvihuonekaasujen päästöskenaario tuotti suurimmat muutokset ja pienten päästöjen skenaario pienimmät.

Metsäpalojen riskin kasvu oli seurausta lähes yksinomaan lämpötilan kohoamisen aiheuttamasta lisääntyvästä haihdunnasta ja tästä johtuvasta maan pintakerroksen tehokkaammasta kuivumisesta. ”Kesän sääolosuhteet ja sitä myöten metsäpalojen riski vaihtelevat Suomessa huomattavasti vuodesta toiseen. Vuosien välinen vaihtelu metsäpaloriskissä on paljon suurempi kuin paloriskin ennustettu lisääntyminen etenkään vielä lähivuosikymmeninä, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtonen.

Aiempia maastokokeissa saatuja tutkimustuloksia hyödyntäen arvioitiin lisäksi paloriskipäivien lukumäärää eri-ikäisissä mänty- ja kuusivaltaisissa metsissä. Tulosten mukaan paloriskipäivien keskimääräinen vuosittainen lukumäärä lisääntyy eri metsätyypeissä noin 5–10 päivällä, pienten kasvihuonekaasujen päästöskenaariossa kuitenkin vähemmän.

Muutokset samanlaisia eri puolilla Suomea

Metsäpaloriskiä arvioitiin käyttäen ns. kanadalaista metsäpaloindeksiä neljälle eri paikkakunnalle, jotka olivat Vantaa, Jokioinen, Jyväskylä ja Sodankylä. Ennustetut muutokset olivat hyvin samansuuntaisia kaikilla paikkakunnilla. Tutkimuksessa käytetyt ilmastoskenaariot perustuvat maailmanlaajuisiin CMIP3-malliajoihin ja kolmeen eri kasvihuonekaasujen päästöskenaarioon.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Euroopan Unioni 7. puiteohjelman FUME-hankkeen kautta ja Suomen Akatemia ADAPT-hanke.

Lisätietoja:

Tutkija Ilari Lehtonen, puh. 029 539 6617, ilari.lehtonen@fmi.fi

Linkki artikkeliin http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber19/ber19-127.pdf

%d bloggaajaa tykkää tästä: