Laivojen polttoaineen rikkipitoisuuksia voidaan mitata sataman ilmasta

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmatieteen laitos oli mukana hankkeessa, jossa tutkittiin laivojen käytämän polttoaineen rikkipitoisuuksia ulkoilmasta.


Kuva: Hannu Manninen.

Suomessa on testattu ensimmäistä kertaa eri mittaustekniikoita ja eri mittausalustoja määriteltäessä laivojen käyttämien polttoaineiden rikkipitoisuutta ulkoilmasta. Aikaisemmin rikin osuus on määritelty suoraan laivojen polttoaineesta. Tutkimustulosten avulla voidaan arvioida laivapäästöjen vaikutuksia Itämerellä. Samalla saadaan tarkempia tietoja siitä, miten ihmiset altistuvat laivapäästöille satama-alueilla.

Mittauksia liikkuvilta alustoilta

Mittauksissa määritettiin laivojen aiheuttamia hiukkaspäästöjä, niiden kokojakaumaa sekä määritettiin polttoaineen rikkipitoisuus rikkidioksidi- ja hiilidioksidipitoisuuksien suhteena laivan pakokaasuvanasta.

Laivapäästöjä mitattiin mm. Metropolia ammattikorkeakoulun Nuuskija-autolla Helsingin satamissa sekä Turussa laivaväylän varrella dosentti Liisa Pirjolan tutkimusryhmän toimesta. Ilmatieteen laitos on mitannut laivojen päästöjä merellä myös lentokoneesta ja helikopterista. Mittauksia on tehty myös kiinteällä asemalla laivareitin varrelta.

Suoria ulkoilmamittauksia käytettiin nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Mittausmenetelmää on aikaisemmin käytetty Hollannissa ja Ruotsissa. ”Suomessa tehdyissä mittauksissa menetelmän todettiin antavan yhdenmukaiset tulokset laivayhtiöiden ilmoitusten kanssa”, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Jari Walden.

Itämerellä tiukat rajat rikkipäästöille

Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä, International Maritime Organization, IMO, on sovittu laivapäästöjen rajoituksista. Euroopan Unionin alueelle voimaantullut rikkidirektiivi määrittelee liikennöiville laivoille suurimmat sallitut rajat polttoaineen rikkipitoisuudelle sekä satamissa että liikenneväylillä. Rajat noudattavat IMO:n MARPOL-yleissopimusta. Itämeri ja Pohjanmeri on luokiteltu rikkipäästöjen erityisalueiksi, joilla pitoisuustasot ovat selvästi muita valtamerialueita alhaisemmat.

SNOOP Shipping-induced NOx and SOx emissions – Operational monitoring network -hanke sai rahoitusta Euroopan rakennerahastolta (Central Baltic Interrec IVA Programme 2007 – 2013) sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Lisätietoja:

erikoistutkija Jari Walden, puh. 050 591 4615
erikoistutkija Jukka-Pekka Jalkanen, puh. 050 919 5455

%d bloggaajaa tykkää tästä: