Kansliapäällikkö Arto Räty vuoden sää-, ilmasto- ja merivaikuttaja

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Arto Rädyn toiminta huomioitiin Maailman ilmatieteen päivän kunniaksi järjestyssä juhlaseminaarissa.


Kuva: Veikko Somerpuro, Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitos on myöntänyt vuoden 2014 sää-, ilmasto- ja merivaikuttajan tunnustuksen puolustusministeriön kansliapäällikölle ja Turvallisuuskomitean puheenjohtajalle, kenraaliluutnantti Arto Rädylle. – Ilmastonmuutoksen edetessä arktiseen alueeseen kohdistuu yhä suurempi taloudellinen, poliittinen ja sotilaallinen huomio. Arto Rädyn johdolla puolustusministeriössä on seurattu tiiviisti arktisen alueen kehitystä ja he ovat antaneet tärkeän panoksensa Suomessa käytävään arktista aluetta koskevaan keskusteluun, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas kertoi valintaperusteista. – Arto Räty on myös edistänyt merkittävästi sää-, meri- ja ilmastotietojen ja –palveluiden hyödyntämistä puolustusvoimissa.

– Olen hyvin ilahtunut ja kiitollinen saamastani tunnustuksesta, joka kertoo mielestäni ennen kaikkea Ilmatieteen laitoksen, puolustushallinnon sekä kaikkien suomalaisten turvallisuustoimijoiden saumattomasta yhteistyöstä, Arto Räty sanoi kiitospuheessaan. – Puolustushallinnon toiminta perustuu 24/7-valmiuteen ja toimintakykyyn. Kumppanuus Ilmatieteen laitoksen kanssa on meille erittäin tärkeää ja se kertoo Ilmatieteen laitoksen merkittävästä roolista turvallisuusviranomaisena. Yhteiskunnan muuttuessa yhä sääherkemmäksi myös tarve uusille, yhä kehittyneemmille sääpalveluille kasvaa.

Arto Räty toi puheessaan esiin myös ilmastonmuutoksen ja arktisen alueen kehityksen. – Ilmastonmuutos ei ole enää ainoastaan ympäristökysymys, vaan sillä on selkeä yhteys maailmanlaajuisiin kriiseihin ja tapahtumiin. Kun ilmastonmuutoksen vaikutukset nivoutuvat muihin ympäristöongelmiin kuten saasteisiin tai kuivuuteen, riski konflikteihin kasvaa. Kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi, Räty sanoi.

Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti arktisella alueella, jossa arktisen merijään väheneminen todennäköisesti lisää meriliikennettä ja luonnonvarojen hyödyntämistä. – Seuraavien vuosikymmenten aikana Arktiselle alueelle tarvitaan suuria investointeja ja yhteistyötä, jotta siellä voidaan toimia turvallisesti, Räty huomauttaa. – Suomella on ainutlaatuista osaamista, jota voidaan hyödyntää arktisen alueen toiminnan kehittämisessä kestävällä tavalla.

Ilmatieteen laitos myönsi vuoden sää-, ilmasto- ja merivaikuttajan tunnustuksen ensimmäisen kerran vuonna 2013 eli 175. juhlavuotenaan. Tunnustuksen tarkoituksena on korostaa säävaikutusten, ilmastonmuutoksen ja merten merkitystä yhteiskunnassa ja kunnioittaa näiden teemojen eteen aktiivisesti toimineiden työtä. Ilmastonmuutoksen, lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden ja kasvavan yhteiskunnan sääherkkyyden edessä tarvitaan sekä kansainvälisesti että kansallisesti aktiivisia toimijoita ja eri toimialojen välistä yhteistyötä. Ensimmäisen sää-, meri- ja ilmastovaikuttajan tunnustuksen sai presidentti Tarja Halonen.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Petteri Taalas, petteri.taalas@fmi.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: