Oppimateriaaleja lukioille ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Tutkijoiden ja lukioiden yhteistyönä on kehitetty opetusmateriaaleja sään ja ilmastomuutoksen käsittelyyn.

Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden ja lukioiden yhteistyönä on kehitetty uusia tieto- ja viestintätekniikkaan tukeutuvia materiaaleja sään, ilmaston ja erityisesti ilmastomuutoksen käsittelyyn lukioissa. Tarjolla on muun muassa videoita, testejä ja tehtäviä.

Vantaan ja Kouvolan kaupungit ovat yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa valmistaneet lukio-opetukseen soveltuvia säästä, ilmastosta ja erityisesti ilmastonmuutoksesta kertovia oppimateriaaleja sekä järjestäneet tutustumiskäyntejä ja etäluentoja. Opetushallituksen tukemassa hankkeessa kaksivuotisessa hankkeessa (Tvt-ratkaisut tutkimusyhteisön ja lukioiden vuorovaikutuksen tukena: tapaus ilmastonmuutos – Tuluvat) kehitettiin asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen perustuvaa opetusta ja opiskelumateriaaleja. Palautteen mukaan hienoa on ollut saada asiantuntijoilta tietoa uusista asioista, joista oppikirjoissa ei vielä puhuta mitään.

Videoita, pelejä ja oppimistehtäviä verkossa

Ilmasto-opas.fi-sivustolle on koottu käytännönläheistä, tutkittua ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Verkkosivusto auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä ja tiedon jäsentämisessä. Sivustolla on runsaasti erilaista materiaalia, joka tukee opettajan työtä sekä itsenäistä oppimista.

Opettajien toiveiden mukaisesti opetusta tukemaan laadittiin lyhytkestoisia (3–13 minuuttia) videoita. Ilmastonmuutoksen perusasioihin voi perehtyä nyt tekstitettyjen ja helppotajuisten tietoiskuvideoiden avulla. Kotimaisissa haastatteluvideoissa ilmastonmuutoksen tutkijat kertovat tutkimustensa aiheista, menetelmistä, keskeisistä tuloksista ja tulosten hyödyntämisestä. Ilmastovisan tai -bingon avulla voidaan testata tietoja ilmastosta ja sen muutoksesta. Osaan materiaaleista liittyy tehtäviä. Esimerkiksi Juba Tuomolan Viivi ja Wagner johdattelevat tehtäviin, joita pohdiskellessa voi hyödyntää Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston artikkeleita.

Uusi hanke yhdistää koulujen tiedekasvatuksen tutkimukseen

Vuosina 2014–15 Ilmatieteen laitos koordinoi uutta hanketta, jossa tavoitteena on yhdistää koulujen tiedekasvatusta tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa tehtävään tutkimukseen. Opiskelijat osallistuvat oikeisiin tutkimushankkeisiin ja heidän tieteellinen lukutaitonsa kehittyy. Opetusministeriön tukema hanke hyödyntää mm. tieto- ja viestintätekniikkaa sekä mobiilisovelluksia.

Oppimimateriaalit Ilmasto-opas.fi-sivustolla: http://ilmasto-opas.fi/oppiminen

Tuluvat-hankkeen koordinaatio:
Jari Koivisto, Lumon lukio, Vantaa
Hankeryhmä: Jari Kolehmainen, Kouvolan Lyseon lukio/Kouvolan iltalukio, Kouvola
Leena Brodkin Lumon lukio, Vantaa
Heikki Tuomenvirta, Mikko Laapas, Juha A. Karhu, Sanna Luhtala, Ilmatieteen laitos

Lisätietoja:

Erikoistutkija Heikki Tuomenvirta
Ilmatieteen laitos
puh. 050 574 6824, heikki.tuomenvirta@fmi.fi

Biologian ja maantieteen lehtori Jari Kolehmainen
Kouvolan Lyseon lukio ja Kouvolan iltalukio
puh. 020 615 5337 / 020 615 5336, jari.kolehmainen@edukouvola.fi

Rehtori Jari Koivisto
Lumon lukio, Vantaa
puh. 050 312 4447, jari.koivisto@vantaa.fi

Tulvakeskuksen toiminta käynnistyi vuoden alusta – uusi tulvakarttapalvelu julkaistu

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos aloittivat vuoden alusta lukien tulvakeskustoiminnan.


Kuva: Timo Yrjänä, Ilmatieteen laitos.

Tulvakeskus tuottaa valtakunnallisia tulvaennusteita ja tulvavaroituksia sekä ylläpitää valtakunnallista vesi‐ ja tulvatilannekuvaa. SYKE ja Ilmatieteen laitos tuottavat palvelut yhteistyössä elinkeino-, liikenne‐ ja ympäristökeskusten (ELY) sekä pelastusviranomaisten kanssa. Tulvakeskus tuottaa tietoa ja palveluita viranomaisille ja kansalaisille sekä myös mm. toiminnanharjoittajille ja yrityksille.

Yhdestä palvelusta kaikki tulvakartat asukkaille ja viranomaisille

Uusi tulvakarttapalvelu on yksi Tulvakeskuksen tarjoamista palveluista. Sekä asukkaat että viranomaiset voivat hyödyntää sitä tulviin varautumisessa. Palvelu löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvakartat

Tulvakarttapalvelussa ovat saatavilla tulvan peittävyyttä ja syvyyttä kuvaavat tulvavaarakartat, joita on laadittu lähinnä ELY-keskuksissa yhteensä noin 90 alueelle. Kartoista näkee suuntaa-antavasti, mitkä alueet ovat vaarassa erisuuruisilla tulvilla. Palvelu sisältää myös patojen vahingonvaaraselvitysten ja toteutuneiden tulvien tulvakarttoja.

Uutena aineistona tulvakarttapalvelussa ovat ELY-keskusten vuonna 2013 laatimat tulvariskikartat. Tulvariskikartoilla esitetään tulvan peittävyyden ja syvyyden lisäksi muun muassa tulva-alueen asukkaiden määrä, tulvan alle jäävät tiet sekä erityiskohteet kuten hoito- ja oppilaitokset. Tulvariskikartat on laadittu 21 merkittävälle tulvariskialueelle. Tulvariskikartat perustuvat meren rannikon osalta Ilmatieteen laitoksen laskemiin tulvakorkeuksiin.

Säähavainnot ja -mallit tulvaennusteiden pohjana

Tulvaennusteet ja -varoitukset pohjautuvat sääennustemalleihin, korkealaatuisiin vedenkorkeus- ja säähavaintoihin sekä merimalleihin ja vesistömallijärjestelmään. Luotettavat havainnot ja mallit muodostavat pohjan ennusteille ja varoituksille, joita meteorologit ja hydrologit laativat Ilmatieteen laitoksen havaintoasemaverkon asemista noin 200 havaintoasemalla mitataan sadetta. Lisäksi Ilmatieteen laitoksen kahdeksan säätutkan verkon avulla saadaan alueellisesti kattavin tieto sademääristä. Uuden sukupolven kaksoispolarisaatiosäätutkilla saadaan selville myös sateen olomuoto.

SYKEn vesistömallilla laskettavat vesistöennusteet perustuvat reaaliaikaisiin hydrologisiin tietoihin yli 200 vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoasemalta.

Tulvakeskus varoittaa tulvista

Tulvakeskuksen toiminta on jatkuvaa ja päivystys toimii 24/7-periaatteella. SYKEn automaattisten vesistötulvavaroitusten sekä Ilmatieteen laitoksen merivedenkorkeus- ja rankkasadevaroitusten lisäksi Tulvakeskus toimittaa viranomaisille säännöllisesti tiedotteita ja varoituksia.

Akuuteissa tulvatilanteissa SYKE ja Ilmatieteen laitos välittävät tietoa ja julkaisevat tiedotteitaan omissa palveluissaan www.ymparisto.fi ja www.ilmatieteenlaitos.fi. Vakavissa tapauksissa annetaan radiossa ja televisiossa vaaratiedote.

SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen vastuut

Tulvakeskustoiminta tiivistää SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyötä. Sääpalvelun ja hydrologisen palvelun saumaton yhteistyö on välttämätöntä ajantasaisen, tulvatyypistä riippumattoman vesitilannetiedon tuottamiseksi sekä tulvista ja kuivuudesta tiedottamiseksi ja varoittamiseksi.

SYKEllä on päävastuu tulvaennusteista ja -varoituksista vesistötulvatilanteissa. SYKE vastaa myös jääpato- ja hyydepatoennusteista sekä tulvariski- ja tulvavaarakarttapalveluista, joiden perusteella laaditaan tulviin liittyvät vahinko- ja vaikutusarviot.

Ilmatieteen laitos vastaa meriveden korkeusennusteista ja varoituksista samoin kuin rankkasadevaroituksista. Ilmatieteen laitos tuottaa kaikkeen Tulvakeskuksen toimintaan tarvittavat sääpalvelut.

Ministeriö asettanut tavoitteeksi tulvatoiminnan tehostamisen

Maa- ja metsätalousministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö päättivät Tulvakeskuksen perustamisesta vuonna 2013. Tavoitteena on tehostaa viranomaisten yhteistyötä, jotta voidaan entistä paremmin viestiä tulvista ja kuivuudesta. Sääpalvelujen ja hydrologisen palvelun tiiviillä yhteistyöllä tuetaan tulvatilanteiden ennakointia ja hoitoa sekä vähennetään niiden aiheuttamia vahinkoja.

Lisätietoja:

Tulvakeskus:
Palvelupäällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Meteorologi, projektipäällikkö Eerik Saarikalle, Ilmatieteen laitos, etunimi.sukunimi@fmi.fi

Tulvakarttapalvelu:
Yli-insinööri Mikko Huokuna, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tulvakeskus > www.tulvakeskus.fi (SYKE, Ilmatieteen laitos)
Tulvakarttapalvelu > www.ymparisto.fi/tulvakartat (SYKE)
Ilmatieteen laitos

Suomen ympäristökeskus SYKE
Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu: www.ymparisto.fi

Tulvavahinkojen korvaaminen muuttuu nopeammaksi ja kattavammiksi 1.1.2014 (Maa- ja metsätalousministeriö 12.12.2013)
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/131212_tulvavahingot.html

%d bloggaajaa tykkää tästä: