John Urry – Ilmastonmuutos ja yhteiskunta

Arvostelun tekijä: Aila Mustamo.

Urry

Lancasterin yliopiston sosiologian professori John Urry pyrkii kirjassaan löytämään uusia tutkimuksellisia näkökulmia, jotka yhdistäisivät sosiologisen tiedon ja ympäristökysymykset. Kirjan nimeksi olisikin sopinut paremmin Ilmastonmuutos ja sosiologia, sillä muissa humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä harjoitettu ympäristötutkimus jätetään siinä täysin huomiotta.

Kirjassa linkitetään toisiinsa fyysinen ympäristö, talous ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Urryn mukaan sosiologit ovat aikaisemmin pitäneet niitä täysin toisistaan erillisinä ilmiöinä eikä yhteiskunnallisia näkökulmia ole toisaalta käsitelty luonnontieteiden puolellakaan. En tunne sosiologian oppihistoriaa niin hyvin, että voisin ottaa kantaa tähän väitteeseen, mutta monissa muissa humanistisissa tai yhteiskuntatieteissähän nämä kysymykset eivät ole mitenkään uusia. Esimerkiksi omalla tieteenalallani, kulttuuriantropologiassa, ympäristön ja yhteisön suhdetta on pohdittu jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Sellaiset teoreetikot kuin Julian Steward, Leslie White ja Marvin Harris kehittelivät eteenpäin teorioita luonnonvarojen ja energiankäytön vaikutuksesta yhteisöjen muutokseen 1900-luvun puolivälissä, ja nykyäänkin muun muassa luonnonvarojen hallinnoinnin ja ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimus on arkipäivää ympäristöantropologiassa. Sinänsähän varsinkin White on jo selvästi vanhentunutta teoriaa, mutta olisihan hänet voinut mainita – etenkin kun kulttuuriekologiset teoriat ovat pohjimmiltaan marxilaisia kuten Urrykin.

Kirjasta jää sellainen vaikutelma, ettei Urry oikein ymmärrä, miten ilmastoa oikeastaan tutkitaan luonnontieteellisesti. En toki väitä, että olisin itsekään mikään asiantuntija. Lätkämaila vilahtelee silti tekstissä liiankin usein, ja esimerkiksi IPCC:n rooli tuntuu jääneen Urrylle aika hämäräksi.

Kiinnostavinta kirjassa ovat liikkumisen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia käsittelevät osuudet. Ne ovatkin Urryn omaa ekspertiisiä. Samoin Urry kirjoittaa välillä varsin oivaltavasti talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin keskinäisistä siteistä. Hänen näkökulmansa on avoimesti marxilainen, ja erityisesti uusliberalistiseen kapitalismiin hän suhtautuu erittäin kriittisesti.

Myös Urryn hahmottelemat tulevaisuudenkuvat ja ratkaisumallit kietoutuvat liikenteen ympärille. Kirjan otsikko lupailisi kuitenkin laajempaa näkökulmaa. Esimerkiksi teollisuuden energiantuotantoa sivutaan vain ohimennen, vaikka sekin on yhtä lailla yhteiskunnallinen kysymys kuin liikenteen järjestäminen. Ratkaisuehdotuksissa on paljon kauniita mutta ei kovin realistisia ajatuksia. Tietenkin politiikassa ja taloudessa pitäisi ottaa huomioon tulevat sukupolvet, mutta Urry ei kerro, miten päätöksentekijöiden ajatusmaailma saadaan käytännössä muutettua. Toisaalta hän korostaa teknisiä ratkaisuja, mutta loputtomiin ei voi toistella, että innovaatiot ovat ennenkin olleet yllättäviä eikä siksi ratkaisumallien yksityiskohtia tarvitsekaan tietää vielä.

Kirja kannattaa lukea mieluummin englanniksi kuin suomeksi. Suomennos on paikoitellen sellaista kapulakieltä, että hämäräksi jää, mitä siinä oikeastaan yritetään selittää. Tietenkin epäselvästi kirjoittaminen on sosiologien helmasynti, mutta suomentaja on pyrkinyt liian sanatarkkoihin käännöksiin, jotka eivät oikein toimi suomen kielellä.

Sosiologeille Ilmastonmuutos ja yhteiskunta on varmasti mielenkiintoinen keskustelunavaus, mutta valmiiksi ilmastonmuutokseen perehtyneelle lukijalle se tuskin tarjoaa mitään kovin uutta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: