Ilmatieteen laitos mukana kehittämässä Tyynenmeren ja Karibian saarivaltioiden sekä Andien sääpalveluita

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmatieteen laitos on mukana eri puolilla maailmaa tehtävissä kehitysyhteistyöhankkeissa.


Kuva: Eija Vallinheimo, Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitos on kehittämässä sekä useiden Tyynenmeren ja Karibian saarivaltioiden että Andien alueiden maiden sääpalveluita.

Ilmatieteen laitos on mukana eri puolilla maailmaa tehtävissä kehitysyhteistyöhankkeissa. ”Monissa maissa ennustus- ja varoitusjärjestelmät ovat hyvin kehittymättömiä ja luonnononnettomuudet aiheuttavat huonojen ennusteiden takia paljon vahinkoa”, kertoo Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Jaakko Nuottokari.

Säätuotantojärjestelmä viedään Tyynenmeren saarivaltioiden käyttöön

Ilmatieteen laitos on mukana asiantuntijana Suomen ulkoasiainministeriön rahoittamassa alueellisessa hankkeessa Tyynellämerellä. Tavoitteena on parantaa Tyynenmeren saarivaltioiden sää- ja ilmastopalveluita. Hankkeen kokonaisrahoitus on 3,8 miljoonaa euroa ja toteutus kestää vuoteen 2016 asti. Hankkeen kautta Samoalle, Fidz̆ille ja Salomonsaarille viedään Ilmatieteen laitoksen kehittämä säätuotantojärjestelmä. Asiantuntijat tukevat myös alueellista havainto-, varoitus- ja lentosäätoimintaa.

Hanke on jatkoa vuonna 2009 alkaneelle yhteistyölle Tyynellämerellä ja on tällä hetkellä kokonaisarvoltaan suurin ulkoasiainministeriön tukema meteorologian alan kehitysyhteistyöhanke. Hankkeen päätoteuttajana on Secretariat for the Pacific Regional Environmental Programme (SPREP). Muita yhteistyötahoja ovat Punainen Risti ja Secretariat for the Pacific Council.

Andeilla kehityskohteena erityisesti varoituspalvelut

Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus ovat mukana kehittämässä Andien alueen sää- ja varoituspalveluita. Ilmatieteen laitos osallistuu Ulkoasiainministeriön rahoittamaan nelivuotiseen hankkeeseen, jossa kehitetään Andien alueen vesialueiden ennakkovaroitusjärjestelmiä sekä muita säähän ja hydrologiaan liittyviä palveluita.

Hankkeessa toimitetaan Bolivian, Ecuadorin, Kolumbian ja Perun ilmatieteen laitoksille säätuotantojärjestelmä sekä tuetaan havaintotoiminnan laatujärjestelmien ja palvelutuotannon kehittämistä.

Hankkeen toteutuksesta päävastuussa on Ecuadorissa sijaitseva El Niño-tutkimuskeskus CIIFEN (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño). Hankkeen kokonaisrahoitus on 3,5 miljoonaa euroa.

Alueellinen hanke tukee kahdenvälisiä hankkeita, joita Ilmatieteen laitos toteuttaa parhaillaan Ecuadorin ja Kolumbian kanssa. Näiden lisäksi Ilmatieteen laitos on aikaisemmin toteuttanut vastaavan hankkeen Perussa ja on aloittamassa hanketta Boliviassa. Ilmatieteen laitos on myös aikaisemmin ollut aktiivisesti mukana Keski-Amerikan alueellisissa hankkeissa sekä mm. Brasilian, Uruguay ja Argentiinan kehitystyössä.

Karibialla autetaan selviytymään ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Karibialla Ilmatieteen laitos on yhteistyössä Karibian alueellisen järjestön ACS (Association of Caribbean States) kanssa auttanut pieniä saarivaltioita selviytymään ilmastonmuutoksen vaikutuksilta juuri päättyneen SHOCS-hankkeen 1. vaiheen kautta.

”Yhteistyössä ACS:n kanssa Ilmatieteen laitos on valmistellut 16 maan kattavaa strategista suunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa maiden valmiuksia varautua luonnononnettomuuksien riskeihin mm. kehittämällä alueen ilmatieteen laitosten osaamista ja välineitä. Käyttöön on otettu myös kansainväliset normit täyttäviä laatukäytäntöjä, jotka takaavat palveluiden tasaisen roolin maiden kesken”, kertoo hankkeen vetäjä Martti Heikinheimo Ilmatieteen laitoksesta. Projektin juuri alkaneessa, kolme vuotta kestävässä jatkovaiheessa investoidaan mm. säähavaintolaitteisiin, ennustusjärjestelmiin, sekä sään ääri-ilmiöihin liittyvän tiedon viestintämenetelmiin.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Harri Pietarila, puh. 029 539 5432, harri.pietarila@fmi.fi
Andit: projektipäällikkö Hannele Halmeranta, hannele.halmeranta@fmi.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: