Itämeren ilmaperäisen ravinnekuormituksen historiaa selvitetty

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmatieteen laitos selvitti Itämereen ilman kautta kulkeutunutta ravinnekuormitusta vuosilta 1850–2006.

Ecosupport

ECOSUPPORT-projektin tulosten mukaan ilmastonmuutoksen seurauksena Itämeri saattaa muuttua erilaiseksi kuin se on ollut viimeiset 150 vuotta.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana ECOSUPPORT-projektissa, jonka tulosten perusteella tämän vuosisadan lopulla Itämeren veden lämpötila saattaa olla korkeampi ja suolaisuus ja happipitoisuus alempi kuin koskaan tarkastelujakson 1850 – 2006 aikana.

Meren rehevöityminen lisääntyy joidenkin valittujen ravinnekuormitusskenaarioiden mukaan. Lisäksi kalakantojen väheneminen ilmastonmuutoksen ja lisääntyvän rehevöitymisen vuoksi on vuosisadan loppupuolella mahdollista. ECOSUPPORT-projekti esittää johtopäätöksissään, että yleisen tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista meriekosysteemeille on tärkeää.

Ravinnekuormituksen historiasta kerätty laaja aikasarja

Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmän tehtävänä oli vastata ilman kautta Itämereen kulkeutuvan ravinnekuormitustiedon koostamisesta. Tulevaisuuden meren tilaa simuloitiin useiden eri ilmastomuutosskenaarioiden perusteella.

Ilmaperäisestä ammonium-, nitraatti- ja fosforikuormasta luotiin yhtenäinen kuukausittainen aikasarja Itämeren 13 eri osa-altaalle vuosille 1850–2006. Ravinteiden ilmakuormituksen historiallinen kehitys arvioitiin kokoamalla tietoa yhteen useista eri tietolähteistä. Aikasarjan koostamiseen käytettiin julkaistua tieteellistä kirjallisuutta tehdyistä mittauksista, kansainvälisten mittausohjelmien tietokantoja, Tukholman yliopiston Baltic Nest Institutin koostamaa aikasarjaa typen yhdisteille ajanjaksoksi 1970 – 2006 sekä useita päästötietokantoja. Julkaistun tiedon lähdeanalyysi muodosti merkittävän osan työstä, sillä vain luotettavia tietoja oli mielekästä yhdistää. Päästötietojen avulla kehitystä voitiin arvioida aikasarjan puuttuvien ajanjaksojen yli. Fosforista ei ollut käytettävissä riittävästi luotettavia mittaustietoja, joten sen kuormituksen kehitys arvioitiin pelkästään kirjallisuuden avulla.

Laajassa Itämeren BONUS+ ohjelmaan kuuluneessa ECOSUPPORT- projektissa simuloitiin Itämeren tilaa kytketyillä meteorologisilla, biogeokemiallisilla ja ravintoverkkomalleilla vuosille 1850–2098. Projektia johti Markus Meier Ruotsin ilmatieteen laitoksesta (SMHI). Mukana oli 11 eri organisaatiota seitsemästä Itämeren ympärysvaltioista. Tutkimuksen rahoittivat EU ja kansalliset rahoittajat, Suomessa Suomen Akatemia.

Ennustettuja muutoksia tulevaisuudessa verrattiin menneen ajanjakson tilanteeseen, jota varten hankkeessa koottiin kattava tietokanta Itämeren alueen ilmastosta sekä hydrologisesta valumasta ja ravinnekuormituksesta vuosille 1850–2006.

Lisätietoja:

Ilmaperäinen kuormitus: Erikoistutkija Tuija Ruoho-Airola, puh. 050 347 1773, tuija.ruoho-airola@fmi.fi

http://www.baltex-research.eu/ecosupport/

Tutkimusartikkeli

%d bloggaajaa tykkää tästä: