Mikä ei muutu ilmaston muuttuessa?

maapallo

Ilmaston lämpenemisellä ja siitä seuraavalla ilmastonmuutoksella on paljon erilaisia vaikutuksia maapallolla. Ilmakehän koostumuksessa tapahtuu muutoksia. Troposfääri paisuu ja ilmakehä imee itseensä lisää kosteutta. Meret laajenevat ja lämpenevät.

Eliökunnassa tapahtuu lajien uusjako. Jotkut lajit siirtyvät muille maille, jos pystyvät (Kelly ja Goulden, 2008). Joidenkin lajien ruumiin muoto ja/tai koko muuttuu (Van Buskirk ja muut, 2010). Lajien väliset aikataulut menevät sekaisin. Esimerkiksi kevään aikaistuessa muuttolintujen munat eivät enää kuoriudu samaan aikaan poikasten ravintona olevien hyönteistoukkien kanssa (Both ja muut, 2006). Jotkut, ennusteiden mukaan aika monet, lajeista jopa kuolevat sukupuuttoon (Thomas ja muut, 2004).

Jäätiköt sulavat. Jopa kivikehässä tapahtuu muutoksia sulavien jäätiköiden painolastin jakautuessa tasaisemmin meriin. Tähän liittyvä tuttu ilmiö Suomessa on jääkauden aikaisen jäätikön painon poistuttua tapahtuva maankohoaminen, joka käy kilpajuoksua kohoavan merenpinnan kanssa.

Ilmaston muuttuminen näkyy siis kaikkialla – ilmakehässä, vesikehässä, elonkehässä, kivikehässä sekä jään ja lumen kehässä. Onko maapallon järjestelmässä mitään sellaista mikä ei muutu ilmaston muuttuessa?

Maapallon ytimessä vaikutukset lienevät melko pieniä. Jäätiköiden sulaminen jakaa niiden painon tasaisesti maailman meriin ja tämä vaikuttaa hiukan maapallon pyörimisnopeuteen (Roy ja Peltier, 2011), mikä saattaa vaikuttaa hiukan myös maapallon ytimeen.

Sademäärien muutokset vaikuttavat eroosioon ja sen myötä myös esimerkiksi vuoret muuttuvat jonkin verran (Slaymaker, 2010). Lisäksi lämpeneminen vaikuttanee jonkin verran rapautumisen nopeuteen.

Maapallon ulkopuolella asiat eivät luonnollisestikaan muutu paljoa, koska kyseessä on maapallon ilmaston muutos. Voisiko siis maapallon pinnalle tuleva auringon säteily pysyä muuttumattomana? Näyttää siltä, että ei, koska muutokset ilmakehässä ja pilvissä muuttavat maapallon pinnalle saapuvan auringonsäteilyn määrää. Toki voidaan väittää, että jossain korkealla ilmakehässä muutokset ovat niin pieniä, että sinne saapuvan auringon säteilyn määrä pysyy melko samana, mutta silloin aletaan jo olla maapallon järjestelmän ulkopuolella.

Maapallon ilmaston muuttuminen näkyy hiukan myös maapallon ulkopuolella. Maapallon heijastuskyky muuttuu ja se vaikuttaa esimerkiksi kuussa. Kuuhun maasta saapuva säteilyenergia (tätä kutsutaan maatamoksi) muuttuu jonkin verran (Goode ja muut, 2001), mikä muuttaa hiukan kuun lämpötilaa (tuskin kuitenkaan havaittavissa määrin). Ulkoavaruudessa maapallo siis ilmastonmuutoksen myötä näyttää hiukan erilaiselta kuin aikaisemmin – ainakin maapallon kirkkaus muuttuu.

Joidenkin ilmakehässä olevien aineiden määrä saattaa pysyä melko muuttumattomana, mutta koko ilmakehän muuttuessa on varmaankin odotettavissa jonkin verran muutoksia myös ilmakehän koostumuksessa kaikkien aineiden osalta.

Maapallolla olevien alkeishiukkasten tilallinen ja ajallinen jakauma muuttuu ilmastonmuutoksen myötä, mutta hiukkaset itse säilynevät muuttumattomina. Tosin tätä emme voi varmasti tietää. Jopa atomi- ja molekyylitasolla hiukkaset saattavat pysyä melko samanlaisina.

Näyttää siis siltä, että muuttumattomia asioita maapallon järjestelmästä löytyy hyvin vähän. Ilmastonmuutos vaikuttaa melkein kaikkeen, vaikka muutokset monessa yllä esitetyssä tapauksessa ovatkin vain hyvin pieniä. Ehkä vain alkeishiukkaset pysyvät muuttumattomina.

Lähteet:

Christiaan Both, Sandra Bouwhuis, C. M. Lessells & Marcel E. Visser, Climate change and population declines in a long-distance migratory bird, Nature 441, 81-83 (4 May 2006) | doi:10.1038/nature04539. [tiivistelmä, koko artikkeli]

P. R. Goode, J. Qiu, V. Yurchyshyn, J. Hickey, M.-C. Chu, E. Kolbe, C. T. Brown, S. E. Koonin, Geophysical Research Letters, Volume 28, Issue 9, pages 1671–1674, May 2001, DOI: 10.1029/2000GL012580. [tiivistelmä, koko artikkeli]

Anne E. Kelly, Michael L. Goulden, Rapid shifts in plant distribution with recent climate change, PNAS August 19, 2008 vol. 105 no. 33 11823-11826, doi: 10.1073/pnas.0802891105. [tiivistelmä, koko artikkeli]

Keven Roy, W. R. Peltier, GRACE era secular trends in Earth rotation parameters: A global scale impact of the global warming process?, Geophysical Research Letters, Volume 38, Issue 10, May 2011, DOI: 10.1029/2011GL047282. [tiivistelmä]

Olav Slaymaker, Drivers of mountain landscape change during the twenty-first century, Journal of Soils and Sediments, May 2010, Volume 10, Issue 4, pp 597-610, DOI: 10.1007/s11368-010-0194-6. [tiivistelmä]

Chris D. Thomas, Alison Cameron, Rhys E. Green, Michel Bakkenes, Linda J. Beaumont, Yvonne C. Collingham, Barend F. N. Erasmus, Marinez Ferreira de Siqueira, Alan Grainger, Lee Hannah, Lesley Hughes, Brian Huntley, Albert S. van Jaarsveld, Guy F. Midgley, Lera Miles, Miguel A. Ortega-Huerta, A. Townsend Peterson, Oliver L. Phillips & Stephen E. Williams, Extinction risk from climate change, Nature 427, 145-148 (8 January 2004) | doi:10.1038/nature02121. [tiivistelmä, koko artikkeli]

Josh Van Buskirk, Robert S. Mulvihill, Robert C. Leberman, Declining body sizes in North American birds associated with climate change, Oikos, Volume 119, Issue 6, pages 1047–1055, June 2010, DOI: 10.1111/j.1600-0706.2009.18349.x. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: