Ilmastonmuutoskonferenssi tuo Helsinkiin sopeutumistutkimuksen huippunimiä

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Lisääntyvät tulvat, lämpenevät talvet ja kesän kuivuusjaksot ovat ajankohtaisia esimerkkejä ilmastonmuutoksen seurauksista. Kansainvälinen konferenssi tuo esille ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Helsingissä elokuun lopussa järjestettävä ilmastonmuutoskonferenssi, the Second Nordic International Conference on Climate Change Adaptation, kokoaa ilmastonmuutostutkimuksen huippunimiä, poliitikkoja ja yritysjohtajia.

Ilmastonmuutos tuo mukanaan uhkia ja mahdollisuuksia – varautuminen ja ratkaisut konferenssin painopisteenä

Lukuisat tutkimukset osoittavat kiistatta, että viime vuosikymmeninä ilmasto on muuttunut myös Pohjoismaissa. Tämä lisää taloudellisia riskejä, mutta luo myös mahdollisuuksia hyötyä ilmastonmuutoksesta. – Sopeutumiseen kannattaa suhtautua vakavasti, sillä mitä kauemmin ilmastonmuutokseen sopeutumista lykätään, sitä kalliimpaa sopeutumisesta tulee ja sitä vähemmän ehdimme hyötyä innovaatioista ja muutoksien eduista, tutkimusprofessori Adriaan Perrels Ilmatieteen laitokselta muistuttaa.

Konferenssi osoittaa selvästi, että Pohjoismaat ovat hyvin aktiivisia ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa ja tutkimuksen laatu on yleensä korkea. Pohjoismaissa viranomaiset laativat sopeutumisohjelmia, mutta nyt myös yksityisen sektorin edustajat ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksien ymmärtämisen lisäksi varautumista ja ratkaisujen kehittämistä painotetaan yhä enemmän. Tätä työtä ilmentävät mm. monissa maissa perustetut ilmastotieto- ja neuvontapalvelukeskukset ja näihin liittyvät internetportaalit. Suomessa toimii Ilmasto-opas.fi, joka on korkeaa kansainvälistä tasoa oleva ilmastonmuutokseen liittyvä verkkopalvelu.

Konferenssissa monipuolinen ohjelma ja huippuesiintyjiä

Konferenssin esitykset perustuvat käytännön esimerkkeihin ja tutkimustuloksiin. Konferenssissa on 8 pääesitystä ja 150 asiantuntijaesitystä, jotka antavat viimeisimmän tiedon käynnissä olevasta ilmastotutkimuksesta ja jo sovelletuista sopeutumistoimista. Esityksissä käsitellään mm. paikallisia ja alueellisia sopeutumissuunnitelmia, ilmastoportaaleja ja ilmastopalveluja, kehitysmaiden haasteita, kustannusarviointia, riskihallinnointia, kaupunkisuunnittelua, metsä- ja maatalousvaikutuksia, laki- ja regulaatiokysymyksiä, skenaarioita sekä terveys- ja hyvinvointiaspektia.

Konferenssin pääpuhujien joukossa on kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita, jotka ovat tutkineet mm. ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia sekä eri väestöryhmien ja alueiden haavoittuvuutta. Konferenssissa on myös kaksi paneelikeskustelua, joissa on mukana poliittisia päättäjiä, yritysmaailman johtajia sekä akateemisen alan huippuedustajia.

Sopeutumiskonferenssi on pohjoismaisten verkostojen yhteistyön tulos

Konferenssi on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen (IL) yhteistyön tulos. SYKE ja IL ovat toteuttaneet konferenssin Pohjoismaiden huippututkimusaloitteen puitteissa, erityisesti NORDCLAD-Net ja NONAM -ilmastoverkostojen avulla. Taustatahona on tieteellinen komitea, jonka jäsenet ovat ilmastoverkostoihin kuuluvia merkittäviä ilmastonmuutostutkijoita kaikista Pohjoismaista. Konferenssia ovat tukeneet Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen NordForsk, ruotsalainen tutkimussäätiö Mistra-SWECIA, Suomen Akatemia ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoja:

• Tutkimusprofessori Adriaan Perrels, Ilmatieteen laitos, puh. 050 583 8575, adriaan.perrels@fmi.fi
• Tutkimusprofessori Tim Carter, SYKE, puh. 040 740 5403, tim.carter@ymparisto.fi
• Professori Mikael Hildén, SYKE, puh. 040 740 1675, mikael.hilden@ymparisto.fi

Konferenssin verkkosivut:

http://www.nordicadaptation2012.net/

Konferenssin ohjelma

%d bloggaajaa tykkää tästä: