Sairaista puista löytyi aiemmin tuntematon metaanin lähde

Yalen yliopiston tutkijoiden (yksiköstä Yale School of Forestry & Environmental Studies) Geophysical Research Lettersissä julkaistun tutkimusartikkelin mukaan metsien sairaat puut saattavat olla merkittävä ja aiemmin tuntematon metaanin lähde.

Puun näytteenottoreiästä tulee metaania tarpeeksi ruokkimaan liekkiä (Kuva: Yalen yliopisto).

Tutkimuksessa otettiin näytteitä 60 puusta Connecticutin koillisosista Yale Myers Forest -nimisestä metsästä. Näytteistä mitattiin metaanipitoisuuksia, jotka olivat jopa 80000 kertaa korkeammat kuin ympäristön normaali metaanipitoisuus. Ilman normaali metaanipitoisuus on alle kaksi miljoonasosaa, mutta Yalen tutkijat mittasivat puunäytteistä keskimääräisen metaanipitoisuuden, joka oli noin 15000 miljoonasosaa.

“Nämä ovat syttyviä pitoisuuksia,” sanoo Kristofer Covey, tutkimuksen pääkirjoittaja ja Yalen yliopistossa väitöskirjaa tekevä tutkija. “Olosuhteet, jotka ohjaavat tätä prosessia ovat yleisiä kaikkialla maailman metsissä, joten uskomme, että olemme löytäneet uuden maailmanlaajuisesti merkittävän lähteen tälle voimakkaalle kasvihuonekaasulle.”

Arvioitu metaanipäästöjen määrä tutkimuksen kohteena olevassa metsässä vastaa karkeasti 150 bensiinilitran polttamista vuoden aikana jokaisella metsähehtaarilla. Lisäksi metaanin ilmaston lämmitysvaikutus vastaa 18 prosenttia metsän sitomasta hiilestä, joten metaanipäästöt tästä uudesta lähteestä vähentävät metsän hiilinielua melkein viidenneksellä.

“Jos yleistämme nämä tulokset metsiin maailmanlaajuisesti, niin puiden tuottama metaani vastaa kymmentä prosenttia koko maailman metaanipäästöistä,” sanoo Xuhui Lee, joka on yksi tutkimuksen kirjoittajista ja meteorologian professori Yalen yliopistossa. “Emme tienneet tämän päästöpolun olemassaolosta.”

Aiemmin on tiedetty, että kasvillisuus saattaa toimia metaanin siirtäjänä maaperästä ilmakehään, mutta metaanin tuotto kasveissa itsessään ei ole ollut tiedossa. Metaania tuottavat puut ovat vanhempia, 80-100 vuoden ikäisiä, ja sairaita. Ulospäin ne näyttävät terveiltä, mutta sieni-infektio syö hitaasti runkoa ja tekee niistä onttoja. Tämä saa aikaan suotuisat olosuhteet metanogeeneiksi kutsutuille metaania tuottaville mikro-organismeille.

“Tähän mennessä kukaan ei ollut ajatellut, että puiden sienilaho, joka on tuotanto-ongelma kaupallisessa metsätaloudessa, saattaisi aiheuttaa ongelman myös kasvihuonekaasujen päästöjen ja ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle,” sanoo Mark Bradford, joka on yksi tutkimuksen kirjoittajista ja Yalen yliopiston maaekosysteemien ekologian apulaisprofessori.

Korkeimmat metaanipitoisuudet esiintyivät punavaahteralla, jota esiintyy runsaasti Pohjois-Amerikassa. Myös muut yleiset lajit, kuten tammi, koivu ja mänty, tuottivat metaania. Puiden metaanipäästöt olivat kesällä noin kolme kertaa suuremmat kuin talvella. Tämä viittaa siihen, että lämmin sää saattaa johtaa suurempaan metaanin tuottoon, mikä puolestaan lämmittää lisää.

“Nämä löydökset viittaavat siihen, että elävien puiden hajoaminen on tärkeää biokemisteille ja ilmakehän tutkijoille, kun he yrittävät ymmärtää maapallon kasvihuonekaasutasetta ja siihen liittyvää ilmastonmuutosta,” Covey sanoo.

Lähteet:

Diseased Trees New Source of Climate Gas – Yalen yliopiston tiedote.

Tutkimusartikkeli: Covey, K. R., S. A. Wood, R. J. Warren II, X. Lee, and M. A. Bradford (2012), Elevated methane concentrations in trees of an upland forest, Geophys. Res. Lett., 39, L15705, doi:10.1029/2012GL052361. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: