Ilmasto-opas.fi: Tietoa ilmastonmuutoksesta nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

[Ilmatieteen laitoksen tiedote:]

Ilmastotietoa yhteen paikkaan kokoava Ilmasto-opas.fi-sivuston ruotsin- ja englanninkieliset versiot avataan 13. kesäkuuta.

Ilmasto-opas tarjoaa jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla. Ilmasto-oppaaseen kerättyjen ratkaisujen kautta voi tutustua Suomen kunnissa tehtyihin hillintä- ja sopeutumistoimiin.

Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto tarjoaa tieteellistä taustatietoa ilmastonmuutoksesta, mutta myös konkreettisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja. Vähitellen täydentyvän ja kehittyvän Ilmasto-opas.fi:n sisällön ovat tuottaneet Suomen johtavat ilmastoalan tutkijat ja asiantuntijat. Myös Ilmasto-oppaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot sisältävät hyvän kattauksen uutta, Suomen vinkkelistä tuotettua ilmastonmuutostietoutta.

Tietoa menneestä ja tulevasta ilmastosta alueellisella tasolla entistä selkeämmin

Ilmasto-oppaan Kartat, kuvaajat ja datat -osiosta saa koko Suomea koskevan tiedon lisäksi alueelliselle ja paikalliselle tasolle tarkentuvaa tietoa. Karttatyökalujen käyttö on tehty entistä helpommaksi ja selkeämmäksi mm. parantamalla valintamahdollisuuksia ja uusimalla värimaailmaa. Mennyt ja tuleva ilmasto -karttatyökalussa voi tarkastella kunnittain nykyilmaston ja tulevaisuuden keskilämpötilojen ja sademäärien kuukausiarvoja ja nyt myös vuositasolla. Lisäksi sivuille on koottu mallituloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista tietyn maakunnan olosuhteisiin ja ympäristöön. Käyttäjä voi itse valita haluamansa alueen, kiinnostavan ajanjakson ja päästökehityskulun eli skenaarion.

Kunnille tietoa ja ratkaisuja hillinnästä ja sopeutumisesta toimialakohtaisesti

Kunnat ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Ilmasto-oppaan Kunnille ja kuntalaisille -osio tarjoaa kunnan päättäjille nopean yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista oman kunnan eri toimialoilla ja mahdollisuuden arvioida oman kunnan tarpeisiin sopivat toimenpiteet ja ratkaisut. Suomen kunnissa on jo tehty paljon erilaisia hillintä- ja sopeutumisratkaisuja. Näiden ratkaisujen kuvauksia on nyt alettu kerätä Ilmasto-oppaaseen toimialakohtaisesti. Oman kunnan ratkaisuja voi sinne myös lisätä itse.

Tiedon tuottajina tutkimuslaitokset

Ilmasto-opas.fi -sivuston ovat toteuttaneet yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK), osana kolmivuotista EU Life+ -hanketta (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP), joka päättyi 2011 lopussa. Nykyiset tuottajatahot ylläpitävät ja kehittävät Ilmasto-opas.fi-sivustoa myös jatkossa, mutta samalla uudet sisällöntuottajat ovat tervetulleita mukaan. Vuoden 2012 toimintaa tukevat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Lisätietoja:

Ilmatieteen laitos:
Ilmasto-opas.fi projektipäällikkö Juha A. Karhu, puh. 050 359 2183, juhaa.karhu@fmi.fi
SYKE:
Maria Holmberg, puh 0400 148 559, maria.holmberg@ymparisto.fi
In english: Timothy R. Carter, puh. 020 690 183, tim.carter@ymparisto.fi
Aalto-yliopisto:
Tutkija Simo Haanpää, puh. 050 512 4557, simo.haanpaa@aalto.fi

http://www.ilmasto-opas.fi
http://www.klimatguiden.fi
http://climateguide.fi

%d bloggaajaa tykkää tästä: