Uusi tutkimus tuo satelliittimittaukset ja ilmastomallien tulokset lähemmäs toisiaan

Washingtonin yliopiston tutkijat keksivät ensimmäisinä korjauksen siihen tapaan, jolla Alabaman Huntsvillen yliopiston tutkijat käsittelevät NOAA-9-satelliitin 1980-luvun puolivälissä keräämiä mittaustietoja.

Washingtonin yliopiston uudessa tutkimuksessa selviää, että suositussa lämpötilan mittaussarjassa, joka näyttää vähemmän lämpenemistä kuin muut mittaussarjat, on kalibrointiongelma. Kun ongelma on korjattu, tulokset ovat sopusoinnussa muiden mittaussarjojen ja ilmastomallien tulosten kanssa.

”Löydös on tärkeä, sillä se auttaa vahvistamaan, että ilmaston lämpenemistä simuloivien ilmastomallien tulokset täsmäävät havaintojen kanssa,” sanoo Stephen Po-Chedley, Washingtonin yliopiston ilmakehätieteiden jatko-opiskelija, joka teki tutkimuksen yhdessä Washingtonin yliopiston ilmakehätieteiden professorin Qiang Fun kanssa.

He löysivät ongelman Alabaman Huntsvillen yliopiston (UAH) satelliittimittauksiin perustuvasta lämpötilasarjasta, jota on julkaistu vuodesta 1989 lähtien. Maapallon lämpötilan mittaussarjoista UAH:n sarja on näyttänyt vähiten lämpenemistä. Mittaussarja on myös ollut ilmastonmuutoksen epäilijöiden suosiossa, kun on haluttu kyseenalaistaa ilmastomallien tuloksia, joiden mukaan ilmaston lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasuista.

Tutkimusartikkeli julkaistaan tässä kuussa Amerikan meteorologisen seuran (American Meteorological Society) julkaisusarjassa Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. Artikkelissaan Po-Chedley ja Fu tutkivat UAH:n mittaussarjaa sekä vastaavia satelliittimittaussarjoja, joita ovat muodostaneet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ja Remote Sensing Systems (RSS). Näitä kolmea mittaussarjaa on tutkittu, koska ne näyttävät erilaista lämpökehitystä.

”On väitelty monta, monta vuotta erilaisista tuloksista, mutta emme tienneet missä mittaussarjassa ongelma on,” Fu sanoi. ”Tämä löytö vähentää epävarmuutta, mikä on erittäin tärkeää.”

Kun heidän korjauksensa tehtiin UAH:n mittaussarjaan, se alkoi näyttää oleellisesti samankaltaista lämpökehitystä kuin muut mittaussarjat.

”Tutkijat olivat jo aiemmin huomanneet, että UAH:n tutkijoiden tavassa käsitellä NOAA-9-satelliitin 1980-luvun puolivälissä keräämiä mittaustietoja oli ongelmia. Po-Chedley ja Fu ensimmäisinä kehittivät korjauksen, jolla UAH:n menetelmät voidaan korjata,” sanoo Kevin Trenberth, ansioitunut vanhempi tutkija National Center for Atmospheric Research -tutkimuskeskuksesta. ”Korjauksen ansiosta mittaussarjasta saadaan parempi, kunhan UAH vain hyväksyy sen”, hän sanoo.

Po-Chedley ja Fu keksivät korjauksen tutkien tarkasti kaikkien kolmen satelliittimittaussarjan tulkintaa NOAA-9:n mittaustiedoista ja he vertasivat niitä säähavaintopallojen tekemiin troposfäärin lämpötilamittauksiin. He huomasivat, että UAH:n mittaussarjassa otettiin huomioon NOAA-9-satelliitin oma lämpeneminen virheellisesti. Sitten he kehittivät menetelmän, jonka avulla he pystyivät arvioimaan virheen vaikutuksen UAH:n mittaussarjan näyttämään lämpökehitykseen.

Satelliitin oma lämpötila vaikuttaa satelliitin mittauksiin, joten se on otettava huomioon mittauksia analysoitaessa. Kukin satelliittimittausryhmä on tehnyt asian vaatimia korjauksia itsenäisesti. Korjaukset on määritelty esimerkiksi vertaamalla NOAA-9:n mittauksia muiden samaan aikaan mittauksia tehneiden satelliittien mittauksiin.

Po-Chedleyn ja Fun korjauksen jälkeen UAH:n mittaussarja näyttää tropiikissa lämpenemistä noin 0,12 celsiusastetta per vuosikymmen vuodesta 1979 lähtien. Ennen korjausta mittaussarja näytti lämpenemistä tropiikissa noin 0,07 celsiusastetta per vuosikymmen. Pintalämpötilamittausten mukaan tropiikin lämpötila on noussut noin 0,12 celsiusastetta per vuosikymmen. RSS:n mittaussarja näyttää tropiikin lämpenevän noin 0,14 celsiusastetta per vuosikymmen. NOAA:n mittaussarjassa tropiikki lämpenee noin 0,18 celsiusastetta per vuosikymmen.

Mittaussarjojen väliset erot havainnollistavat, kuinka vaikeaa ilmakehän lämpötilan määrittäminen sääsatelliittien mittauksista on. Mittaussarjat on koostettu yli kymmenen satelliitin mittauksista ja ilmakehän lämpötila määritetään mikroaalloilla tapahtuvilla mittauksilla. Eri satelliittien mittauksien yhdistäminen yhtenäiseksi mittaussarjaksi on monimutkaista. Satelliitin oman lämpötilan lisäksi on otettava huomioon esimerkiksi myös satelliitin kiertoradan muuttuminen ajan myötä sekä erot eri satelliittien mittauslaitteissa.

Satelliittien lämpötilamittaussarjat koskevat troposfääriä, joka ulottuu maan pinnalta noin 15 km:n korkeuteen. Suurin osa säästä tapahtuu troposfäärissä. Ilmastomallien tuloksien mukaan tämä ilmakehän alue lämpenee huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjen takia. Joillakin alueilla, kuten tropiikissa, jopa odotetaan troposfäärin lämpenevän maapallon pintaa nopeammin.

Tämä uusi tutkimus ei ratkaise kaikkia eroja mittaussarjojen välillä, joten tutkijat jatkavat erojen syiden selvittämistä. ”On mielenkiintoista nähdä, miten nämä erot ratkaistaan tulevina vuosina” Po-Chedley sanoo.

Lähde: Washingtonin yliopiston tiedote

Tutkimusartikkelin tiivistelmä: Washingtonin yliopiston tiedote

12 vastausta to “Uusi tutkimus tuo satelliittimittaukset ja ilmastomallien tulokset lähemmäs toisiaan”

 1. Boris Winterhalter Says:

  Jälleen yritys kytkeä olemassa oleva lämpötilahavaintodata ilmaston lämpenemistä simuloivien ilmastomallien tuloksiin ja samalla osoittaa eräässä skeptikoiden kiittämässä UAH-MSU-lämpötilasarjassa “graveeraavia” virheitä . Tässäkin mallit ovat siis oikeassa ja UAH satelliittiaineisto on siksi väärässä – onpa yksinkertaista!

  Stephen Po-Chedley, Washingtonin yliopiston ilmakehätieteiden jatko-opiskelija, joka teki tutkimuksen yhdessä Washingtonin yliopiston ilmakehätieteiden professorin Qiang Fun kanssa kertoo uutisen mukaan, että löydös on tärkeä, sillä se auttaa vahvistamaan, että mallit täsmäävät havaintojen kanssa.

  Uutisen mukaan artikkelissaan Po-Chedley ja Fu tutkivat UAH:n mittaussarjaa sekä vastaavia satelliittimittaussarjoja, joita ovat muodostaneet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ja Remote Sensing Systems (RSS). Näitä kolmea mittaussarjaa on tutkittu, koska ne näyttävät erilaista lämpökehitystä. Ovatkohan aineistot niin erilaiset, että ilmastomallit sekoilisivat. Kuitenkin tiedetää, että mallit jo lähtökohtaisesti antavat ristiriitaisia tuloksia verrattaessa käytössä olevien usean kymmenen mallin tuloksia keskenään.

  Kuten norjalaisen Ole Humlumin sivuston http://www.climate4you.com/ aineistosta voi todeta, käytössä olevat lämpötilakäyrät satelliittiajalta vuodesta 1979 nykyhetkeen, eivät poikkea kummoisestikaan toisistaan.

  Kuvassa on esitetty päällekkäin UAH, RSS, GISS, NCDC, ja HadCRUT3 datat. Kaksi ensimmäistä perustuvat satelliittiaineistoon ja ovat hyvin lähellä toisiaan. Muut kolme tiedostoa kuvastavat pintalämpötiloja, joihin myös ilmastomallit yleensä kytketään (Humlumin sivustolta löytyvät aineistot erillisinä ja myös numeerisina).

  UAH-aineiston käsittelystä vastaavat John Christy ja Roy Spencer ovat reagoineet uutisessa mainittuun juttuun, vasta saatuaan Yliopiston tiedotteen, vaikka tutkijoiden olisi tieteessä vakiintuneen tavan mukaan pitänyt lähettää tutkimuksensa ensitilassa hyökkäyksen kohteena oleville. Christyn ja Spencerin kommentointi löytyy: http://www.drroyspencer.com/2012/05/our-response-to-recent-criticism-of-the-uah-satellite-temperatures/ todeten: “In conclusion, we believe that the result in PCF was a rather uninformed attempt to find fault with the UAH global temperature dataset, using an ad hoc adjustment to a single, short-lived satellite while overlooking the greater problems which have been documented (published or as demonstrated in the figure above) regarding the other datasets.”

  Vapaa käännös: Loppupäätelmänä, uskomme, että PCF-tulos on puutteellisin tiedoin tehty yritys hakea virheitä- UAH:n maapallon lämpötiladatasta muokkaamalla yhden lyhytikäisen satelliitin aineistoa huomioimatta laisinkaan muissa aineistoissa olleita suurempia dokumentoimiamme ongelmia.

  Lopussa Christy ja Spencer toteavat vielä, että silmälläpitäen valmistumassa olevaa IPCC:n viidettä arviointiraporttia, mainitun tutkimuksen ajoittaminen juuri kun määräaika uusien tutkimusten huomioimiselle on umpeutumassa, vaikuttaa lähinnä harhautustaktiikalta.

 2. Ari Jokimäki Says:

  Yhteenvetona voidaan todeta, että Spencer ja Christy aikovat näköjään seistä taas yhden virheen päällä vuosikausia. Aikoinaan he viivyttelivät kymmenen vuotta sarjansa korjaamista, koska sen mukaan troposfäärissä ei näkynyt lainkaan lämpenemistä. Muiden piti siinäkin tapauksessa osoittaa virheet heidän mittaussarjastaan lähes kädestä pitäen, ennen kuin suostuivat korjaamaan sen. Katsotaan miten kauan he panttaavat tämän asian korjaamista.

  Voisitko ystävällisesti osoittaa, missä väitetään mallien olevan oikeassa ja UAH:n aineiston siksi väärässä? Vai vääristeletkö asiaa tahallasi, jotta saisit tämän uuden tutkimuksen näyttämään huonommalta kuin se on? Ehkä kuvaavaa tässä on se, että sinä nimität tätä tutkimusta ”hyökkäykseksi”.

 3. Boris Winterhalter Says:

  Eiköhän uutisesi siteeraus: ”Löydös on tärkeä, sillä se auttaa vahvistamaan, että ilmaston lämpenemistä simuloivien ilmastomallien tulokset täsmäävät havaintojen kanssa,” osoita, juuri mitä kirjoitin. Uutisessa: ”Washingtonin yliopiston uudessa tutkimuksessa selviää, että suositussa lämpötilan mittaussarjassa [UAH-MSU data], joka näyttää vähemmän lämpenemistä kuin muut mittaussarjat, on kalibrointiongelma. Kun ongelma on korjattu, tulokset ovat sopusoinnussa muiden mittaussarjojen ja ilmastomallien tulosten kanssa. Siis UAH-aineisto on virheellinen.

  Lisä tietoa olisit saanut jos olisit lukenut Christy/Spencer tekstin, mutta ilmeisesti jätit lukematta kun et ilmeisesti kelpuuta k.o. herroja riittävän osaaviksi. He myös mainitsevat miksi WU:n tutkimus on ”hyökkäävä”.

 4. Ari Jokimäki Says:

  Missään ei siis väitetty mallien olevan oikeassa ja sinä liioittelit. Lainaamassasi kohdassa ei oteta kantaa siihen kummat ovat väärässä, vaan puhutaan siitä, että kun mallit ja havainnot eivät näytä samaa, niin silloin on hyvä, että saadaan selvyys missä virhe on. Nyt on jälleen kerran saatu esimerkki siitä, miten ilmastonmuutoksen kieltäjät suhtautuvat hengenheimolaistensa virheisiin. Puolustetaan heitä viimeiseen asti ja samalla lähdetään syyttelemään niitä, jotka virheen osoittivat.

 5. Boris Winterhalter Says:

  Jopa osaat hiuksia halkoa. Jos olisit lukenut Christy/Spencer kommentit olisit ymmärtänyt mistä kenkä puristaa. Samaa aihetta on käsitelty myös http://wattsupwiththat.com/2012/05/09/christy-and-spencer-our-response-to-recent-criticism-of-the-uah-satellite-temperatures/ ja siihen kuuluvat monet kommentit, joiden joukossa on myös sinun heimolaistesi kommentteja.

  Usko jo, että en ole koskaan kieltänyt ilmastonmuutosta; sehän on oleellinen osa geologiaa. Se mitä kritisoin liittyy ihmisen aiheuttamaksi väitettyyn maapallon uhkaavaan lämpenemiseen ja siinä hiilidioksidin ratkaisevaa rooliin.

  Voisit samalla käydä lukemassa mitä mieltä olen Tieteessä Tapahtuu lehdessä olleesta Mikko Alestalon pääkirjoituksesta: http://ilmasto.wordpress.com/2012/05/09/tieteessa-tapahtuu-mikko-alestalo/

 6. Ari Jokimäki Says:

  Jos et pidä siitä, että väitteesi osoitetaan vääräksi, niin miksi esität jatkuvasti vääriä/liioiteltuja/vääristeltyjä väitteitä? Jos yrität esittää valtavirtatieteen vastaisia väitteitä totena, niin voit olla varma, että väitteesi katsotaan silloin tarkemmin. Kaikkien esittämiesi väärien väitteiden jälkeen et voi olla niin naiivi, että luulet vielä ihmisten luottavan sinun sanaasi tarkistamatta niiden todenperäisyyttä.

  Olet selvästi kieltämässä nykyistä ilmastonmuutosta, jota minun viittaukseni koskee.

  Titeesää tapahtuu kirjoituksiin liittyen paljon järkevämpää lukemista on Mikko Alestalon vastine:

  http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/6094/5237

 7. Boris Winterhalter Says:

  Kunpa joku esittäisi perustellut väitteet tekemistäni virheistä niin yrittäisin korjata näkemyksiäni. Olen toki ensimmäinen myöntämään, että IPCC:n esittämiin väittämiin suhtaudun erittäin kriittisesti. Korostaisin myös, että IPCC:n arviointiraportit eivät ole tiedettä vaikka niiden kirjoittamiseen on osallistunut myös eri alojen tutkijoita. Lisäksi päättäjille suunnatut yhteenvedot on muokattu eri maiden osallistujien poliittisten päättäjien toimesta.

  En kiellä nykyistäkään ilmastonmuutosta, siis 1800-luvulla alkanutta, tosin ajoittain epätasaista, toipumista pienestä jääkaudesta. En myöskään kiellä, ihmisen vaikutusta rakennetussa ympäristössä eikä massiivisten maankäyttömuutosten laajempaa vaikutusta jopa sadannassa ja lämpötiloissa. En kiellä edes hiilidioksidin vaikutusta ilmastoon, vaikka sen vaikutus on maapallon ulkopuoliseen vaikutukseen, kuten auringon säätelymekanismeihin, verrattuna häviävän pieni.

  Missä mielessä Alestalon kirjoitus on Seppälän ja minun kirjoituksia parempaa lukemista – annetaan lukijoiden itse päätellä.

  Alestalon vastineen ohella voi lukea myös Matti Seppälän kommentin Alestalon pääkirjoitukseen, sekä muutamia muita tekstejä, kuten: Minna Välirannan ja Tarmo Virtasen juttu: ”Jääkauden jälkeen metsärajat reagoivat hitaasti lämpenevään ilmastoon – entä tulevaisuudessa?”
  Uusimman Tieteessä Tapahtuu lehden 3/2012 sisältöluettelo löytyy: http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/issue/current

 8. Ari Jokimäki Says:

  Juurihan yllä esitin perustelut siitä, että liioittelit väittäessäsi, että tutkijoiden mielestä ”mallit ovat siis oikeassa ja UAH satelliittiaineisto on siksi väärässä”. Et tätä myöntänyt, vaan osoittaessani virheesi syytit minua hiusten halkomisesta.

  Yllä teet taas yhden virheen: väität, että hiilidioksidin vaikutus ilmastoon on aurinkoon verrattuna häviävän pieni, vaikka lukuisat viimeaikaiset tutkimukset viittaavat päinvastaiseen tulokseen. Oleellista tässä on se, että esität asian totuutena, vaikka objektiivinen henkilö esittäisi sen epävarmana ja lisäksi mainitsisi, että se on nykytieteen käsityksen vastainen.

  Alestalon kirjoituksessa ei ole selkeitä virheellisiä väitteitä, toisin kuin sinun ja Seppälän kirjoituksissa. Siksi Alestalon kirjoitus on teidän kirjoituksianne parempi. Täytyy ihmetellä, miksi Tieteessä tapahtuu yleensä on suostunut julkaisemaan nämä asiavirheitä vilisevät kirjoituksenne.

  Lopuksi muistutetaan sinulle, että keskustelusäännöissämme vaaditaan asiassa pysymistä. Täällä asiana on satelliittimittauksien korjaukset.

 9. Wade Says:

  Aika pienestä alueellisesta erosta on lehdistötiedotteesta porua nostettu. UAH näyttää tropiikissa viiden Celsius asteen sadasosan alhaisempaa lämpenemistrendiä per vuosikymmen pintamittauksiin verrattuna. UAH:n nykyinen globaali vuosikymmenen lämpenemistrendi (+0,14 °C) ei kuitenkaan jää IPCC:n hyväksymästä Hadley Centren HadCRUT3 -mittaussarjasta kuin asteen sadasosan. HaDCRUT3 on aiheuttanut paljon kohua, koska sen viimeisen 15 vuoden trendi osoittaa vain 0,03 °C vuosikymmenistä lämpenemistä. http://www2.lse.ac.uk/GranthamInstitute/Media/Commentary/2012/February/anthropogenic-global-warming-1997.aspx

  UAH sentään näyttää jonkinlaista näkyvää lämpenemistä viimeiseltä 15 vuodelta. http://www.woodfortrees.org/graph/hadcrut3vgl/from:1997/trend/plot/uah/from:1997/trend

  GISTemp:n lämpenemistrendi on enää 0,16°C vuosikymmenessä, parhaimmillaan jopa 0,19°C . Hiipuminen johtuu viime vuosikymmenen hidastuneesta lämpenemisestä. Aika turhilta tuntuvat vaatimukset UAH:n sarjojen korjaamiseksi, kun muidenkaan mittaajien sarjat eivät tahdo pysyä mallien mukana.

 10. Ari Jokimäki Says:

  Wade vertailee pintalämpötila-analyysien (HadCRUT ja GISS) tuloksia satelliittianalyysien tuloksiin, mutta satelliittien mittauksista saadaan troposfäärin (ilmakehän alimmainen kerros) lämpötila eikä pintalämpötilaa. Tiedetään esimerkiksi, että El Niño näkyy paljon suurempana ylempänä ilmakehässä. Pintalämpötilojen ja troposfäärin lämpötilojen lyhytaikaisten trendien vertailu on siksi harhaanjohtavaa. Yllä uutisoidussa tutkimuksessa onkin vertailtu satelliittianalyysejä keskenään ja UAH:n kohdalta löytyi virhe, joka tuntuu tietyille tahoille olevan valtavan vaikeaa myöntää. Huomatkaa myös, että virhe koskee yhden satelliitin 1980-luvulla keräämiä tietoja, joten Waden esittämät nykyaikaa koskevat argumentit ovat merkityksettömiä tämän virheen kannalta.

 11. Boris Winterhalter Says:

  Kommenttisi Wadelle viittaa siihen, että edelleenkään et ole lukenut Christy/Spencerin kommenntia http://www.drroyspencer.com/2012/05/our-response-to-recent-criticism-of-the-uah-satellite-temperatures/

  Alkuperäinen WU:n uutinen koskee väitettyä virhettä UAH:n satelliittidatan tulkinnassa. Tarkemmin sanottuna yhden satelliitin kahden vuoden keskitroposfäärin lämpötila-aineistossa olevaa pienehköä virhettä. Christy/Spencer toteavat ”UAH v. RSS trend difference by only two years of NOAA-9 data”. Todellisuudessa poikkeamat näiden kahden satelliittiaineiston tulkinnan välillä on joka tapauksessa hyvin marginaalinen.

  Koska Christy/Spencer eivät saaneet alkuperäisien tutkimuksen kirjoittajilta minkäänlaista etukäteistietoa tekeillä olevasta julkaisusta, jossa heidän aineistosta on löytynyt virhe. Normaali käytäntö olisi ollut tarkistaa asia alkuperäisen aineiston luojilta, jotta he olisivat voineet ajoissa tarkistaa asian. Näin ei tehty!

  Christy/Spencer pohdiskelevat menettelyn syitä ja päätyvät seuraavanlaiseen mahdolliseen selitykseen:

  Since it is now within 3 months of the publication cutoff for research to be included in the IPCC AR5, one is tempted to conclude that PCF will be well-received by the Lead Authors (some of whom are closely associated with the RSS dataset) without critical evaluation such as briefly performed here. However, we cannot predict what the AR5 outcome will be or, for that matter, what waning influence the IPCC might still exert.

  Kiteytettynä suomeksi – IPCC:n uusimpaan arviointiraporttiin (AR5) kelpuutettavien vertaisarvioitujen tutkimusten huomioiminen loppuu kolmen kuukauden sisällä. Näin Christy/Spencer eivät millään ehdi saada oikaisevaa tutkimusta valmiiksi. Kyseinen WU:n tutkimus saattaa siksi tulla AR5-raporttiin ”ainoana” totuutena.

  Olisikohan jutun taustalla pyrkimys kyseenalaistaa etenkin ilmastoskeptikko Roy Spencerin ilmastoasiantuntemusta, hän kun on aktiivisesti kyseenalaistanut IPCC:n raporteissa esitettyjä väitteitä???

 12. Ari Jokimäki Says:

  Tuollaista salaliittohörhöilyä Spenceriltä ja Christyltä sekä sinulta ja sinä yrität leimata tämän uuden tutkimuksen hyökkäykseksi. Näin ilmastonmuutoksen kieltäjät suhtautuvat omiin virheisiinsä. Vähättelyä, itkua virheen esilletuomistavasta, mutta itse virhe ei tunnu juurikaan kiinnostavan.

  Spencer ja Christy teeskentelevät, että tämä olisi tullut kuin salama kirkkaalta taivaalta, mutta ylläolevassa jutussa on lainaus Trenberthiltä:

  ”Tutkijat olivat jo aiemmin huomanneet, että UAH:n tutkijoiden tavassa käsitellä NOAA-9-satelliitin 1980-luvun puolivälissä keräämiä mittaustietoja oli ongelmia. Po-Chedley ja Fu ensimmäisinä kehittivät korjauksen, jolla UAH:n menetelmät voidaan korjata”

  Eli ongelma oli tiedossa, mutta kun UAH:n tutkijat eivät sille itse mitään tehneet, niin muut ovat nyt kehitelleet korjauksen asiaan. Tämän ongelman ei siis pitänyt olla yllätys Spencerille ja Christylle, mutta ehkä he eivät vain seuraa mittaussarjaansa liittyviä asioita.

  Mitäs, Winterhalter, jos keskittyisit varsinaiseen asiaan ja jättäisit nämä muiden motivaatioiden arvailut pois täältä? Netti on täynnä paikkoja, jossa voit vapaasti suoltaa vaikka minkälaisia solvauksia sekä ilmastotutkijoista että minusta. Eiköhän pidetä ne pois täältä. Jostain syystä sinä alat melkein jokaiseen aiheeseen liittyen viljelemään näitä vihjailujasi.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: