Viime viikon ilmastotutkimuksia 13/2012

Tässä on joitakin viime viikolla ilmestyneitä tutkimuksia ilmastoon liittyen. Tiedotamme tutkimuksista heti niiden ilmestyessä Ilmastotiedon Twitter- ja Facebook-syötteissä ja julkaisemme viikoittain täällä blogissamme kerralla kaikki edellisellä viikolla julkaistut tutkimukset, joista olemme tiedottaneet. Pyrimme kertomaan jokaisesta tutkimuksesta oleelliset asiat suomenkielellä muutamalla lauseella. Tämä lyhyt kuvaus julkaistaan sekä Facebookissa että täällä blogissa ja Twitterissä julkaistaan vain otsikko. Edellisten viikkojen julkaisut löytyvät ilmastouutiset-sivulta.

Vuodenaikoihin liittyviä muutoksia ilmastomallien vääristymissä

Ilmastomallien simulaatioissa on jonkin verran virheitä tai vääristymiä todellisuuteen verrattuna, koska ilmastomallien tilallinen ja ajallinen erotuskyky on puutteellinen rajallisesta tietokonekapasiteetista johtuen. Vääristymiä pyritään korjaamaan, mutta yleensä vääristymien korjaamisessa oletetaan vääristymä muuttumattomaksi. Uudessa tutkimuksessa on selvitetty, miten mallien vääristymät muuttuvat eri vuodenaikoina. Tutkimuksessa käytettiin monia eri ilmastomalleja ja niillä simuloitiin Euroopan ilmastoa.

Tutkimuksen tuloksien perusteella vääristymät ovat yleensä melko vakaita ja vääristymien korjaus yleensä myös parantaa mallisimulaatioiden oikeellisuutta. Talvilämpötilojen osalta vääristymiä esiintyy Alpeilla ja jään peittämillä merillä ja nämä liittyvät pinnan heijastuskykyyn. Kesälämpötilan osalta vääristymiä esiintyy pilvipeitteeseen ja maaperän kosteuteen liittyen. Mallisimulaatioiden sademäärissä on paljon vähemmän vääristymiä.

Lähde: Maraun, D. (2012), Nonstationarities of regional climate model biases in European seasonal mean temperature and precipitation sums, Geophys. Res. Lett., 39, L06706, doi:10.1029/2012GL051210. [tiivistelmä]

Kaliforniassa väestön ikääntyminen ja helteiden lisääntyminen lisäävät kuolleisuutta tulevaisuudessa

Kaliforniassa odotetaan helteiden lisääntyvän kuluvan vuosisadan aikana ilmaston lämmetessä. Tämän lisäksi osavaltiossa on tapahtumassa nopea väestön ikääntyminen. Uudessa tutkimuksessa on selvitetty näiden kahden asian vaikutuksia helteiden aiheuttamaan kuolleisuuteen tulevaisuudessa. Tutkimuksen tuloksien mukaan osavaltion suurimmissa kaupungeissa helteiden aiheuttama kuolleisuus voi kasvaa jopa kymmenkertaiseksi ikääntyneemmän väestön (yli 65 vuotiaat) keskuudessa vuosisadan loppuun mennessä.

Lähde: Scott C. Sheridan, Michael J. Allen, Cameron C. Lee and Laurence S. Kalkstein, Future heat vulnerability in California, Part II: projecting future heat-related mortality, Climatic Change, DOI: 10.1007/s10584-012-0437-1. [tiivistelmä]

Muita viime viikon tutkimuksia

– Toimintakyky näyttää heikkenevän niillä lajeilla, jotka eivät sopeuta toimintansa ajoitusta ilmaston muuttuessa: Cleland, Elsa E., Jenica M. Allen, Theresa M. Crimmins, Jennifer A. Dunne, Stephanie Pau, Steven Travers, Erika S. Zavaleta, and Elizabeth M. Wolkovich. In press. Phenological tracking enables positive species responses to climate change. Ecology. http://dx.doi.org/10.1890/11-1912.1. [tiivistelmä]

– Kiinassa terminen kasvukausi on pidentynyt 14 vuorokaudella vuoden 1960 jälkeen: Miaogen Shen, Yanhong Tang, Jin Chen and Wei Yang, Specification of thermal growing season in temperate China from 1960 to 2009, Climatic Change, DOI: 10.1007/s10584-012-0434-4. [tiivistelmä]

– Uudessa tutkimuksessa on selvitetty ihmiskunnan vaikutusta koralliriuttoihin 1800-luvulta lähtien. Tutkimuksen tuloksien perusteella ihmiskunta on vaikuttanut koralliriuttoihin jo ennen nykyisiä ongelmia: Katie L. Cramer, Jeremy B. C. Jackson, Christopher V. Angioletti, Jill Leonard-Pingel, Thomas P. Guilderson, Anthropogenic mortality on coral reefs in Caribbean Panama predates coral disease and bleaching, Ecology Letters, DOI: 10.1111/j.1461-0248.2012.01768.x. [tiivistelmä, koko artikkeli]

– Tiibetin ylängöllä tehtyjen mittausten perusteella näyttää siltä, että alueella havaittu voimakas talviaikainen lämpeneminen johtuu vesihöyryn lisääntymisestä lämpenemisen myötä, mikä voimistaa lämpenemistä vesihöyryn kasvihuonevaikutuksen johdosta: Imtiaz Rangwala, Amplified water vapour feedback at high altitudes during winter, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.3477. [tiivistelmä]

– Alpeilla puiden herkkyys lämpötilalle näyttää vähenevän sijainnin leveysasteiden pienetessä (eli mentäessä välimerta kohti): Ulf Büntgen, David Frank, Thomas Neuenschwander and Jan Esper, Fading temperature sensitivity of Alpine tree growth at its Mediterranean margin and associated effects on large-scale climate reconstructions, Climatic Change, DOI: 10.1007/s10584-012-0450-4. [tiivistelmä]

– Tiibetin ylängöllä maaperän lämpötila on noussut ilman lämpötilaa nopeammin vuosien 1980 ja 2007 välillä. Määperän lämpötila on noussut noin 0,6 celsiusastetta per vuosikymmen: Dr Tonghua Wu, Lin Zhao, Ren Li, Qinxue Wang, Changwei Xie, Qiangqiang Pang, Recent ground surface warming and its effects on permafrost on the central Qinghai-Tibet Plateau, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.3479. [tiivistelmä]

– LED-katuvalot tuntuvat vähentävän hitaasti lentävien lepakoiden aktiivisuutta. Nopeasti lentävillä lepakoilla ei havaittu vaikutusta LED-katuvaloista: Emma Louise Stone, Gareth Jones, Stephen Harris, Conserving energy at a cost to biodiversity? Impacts of LED lighting on bats, Global Change Biology, DOI: 10.1111/j.1365-2486.2012.02705.x. [tiivistelmä]

– Kanadan tundralla kasvillisuus lisääntyy vuosien 1986 ja 2010 välillä tehtyjen satelliittimittausten perusteella: K.M. McManus, D.C. Morton, J.G. Masek, D. Wang, J.O. Sexton, J. Nagol, P. Ropars, S. Boudreau, Satellite-based evidence for shrub and graminoid tundra expansion in northern Quebec from 1986-2010, Global Change Biology, DOI: 10.1111/j.1365-2486.2012.02708.x. [tiivistelmä]

– Uudessa tutkimuksessa on tehty Grangerin kausaalisuustesti maapalloon lämpötilan ja ihmisen sekä luonnollisten tekijöiden ilmastovaikutuksen välillä. Testin perusteella ihmisen vaikutus on havaittavissa maapallon lämpötilassa, mutta luonnollisten tekijöiden vaikutus ei anna signaalia testissä: Alessandro Attanasio, Testing for linear Granger causality from natural/anthropogenic forcings to global temperature anomalies, Theoretical and Applied Climatology, DOI: 10.1007/s00704-012-0634-x. [tiivistelmä]

– Koko maapallon laajuisen lämpötila-analyysin (GHCN) päivittäinen tietokanta: Matthew J. Menne, Imke Durre, Russell S. Vose, Byron E. Gleason, and Tamara G. Houston, Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 2012, doi: http://dx.doi.org/10.1175/JTECH-D-11-00103.1. [tiivistelmä, [koko artikkeli]

– Grönlannin jäätikön alla tuntuu tapahtuvan eroosiota 10-100 kertaa odotettua enemmän: T. Cowton, P. Nienow, I. Bartholomew, A. Sole1 and D. Mair, Rapid erosion beneath the Greenland ice sheet, Geology, v. 40 no. 4 p. 343-346, doi: 10.1130/G32687.1. [tiivistelmä]

– Ilmaston muuttuessa monet eliölajit joutuvat vaikeuksiin. Uudessa tutkimuksessa huomautetaan, että jos ihminen helpottaa joidenkin lajien selviytymistä, niin toiset lajit saattavat joutua huonompaan asemaan ja selvityä siksi heikommin. Ympäristöä suojellessakin saattaa siis ”rapatessa roiskua”: David M. Summers, Brett A. Bryan, Neville D. Crossman, Wayne S. Meyer, Species vulnerability to climate change: impacts on spatial conservation priorities and species representation, Global Change Biology, DOI: 10.1111/j.1365-2486.2012.02700.x. [tiivistelmä]

– Uudessa tutkimuksessa ennustetaan, että Australian Isolla valliriutalla koralliyhteisöjen kalkkirungon muodostus tulee vähenemään huomattavasti kuluvan vuosisadan loppuun mennessä meren happamoitumisen johdosta: Shaw, E. C., B. I. McNeil, and B. Tilbrook (2012), Impacts of ocean acidification in naturally variable coral reef flat ecosystems, J. Geophys. Res., 117, C03038, doi:10.1029/2011JC007655. [tiivistelmä]

– Kiinassa pilvipeite on vähentynyt vuosien 1954 ja 2005 välillä. Tutkimuksessa saatiin myös odotuksien vastaisia tuloksia aerosolien roolista pilvipeitteen muutoksissa: Xia, X.: Significant decreasing cloud cover during 1954–2005 due to more clear-sky days and less overcast days in China and its relation to aerosol, Ann. Geophys., 30, 573-582, doi:10.5194/angeo-30-573-2012, 2012. [tiivistelmä, koko artikkeli]

– Jäätiköiden sulaessa ja pienentyessä jäätiköiden ympäriltä vapautuu eliölajeille sopivia elinympäristöjä. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin bakteerilajistoa Kiinassa sijaitsevan sulavan jäätikön ympäristössä. Jään alta vapautuneilla alueilla oli runsas bakteerilajisto erityisesti alueilla, jotka olivat paljastuneet jään alta 6-10 vuotta sitten: Xiukun Wu et al 2012, Bacterial diversity in the foreland of the Tianshan No. 1 glacier, China, Environ. Res. Lett. 7 014038 doi:10.1088/1748-9326/7/1/014038. [tiivistelmä, koko artikkeli]

%d bloggaajaa tykkää tästä: