Lounais-Kiinassa luonnon monimuotoisuus vähenee metsäalan lisääntyessä

Lounais-Kiinan metsien pinta-ala on lisääntymässä, mutta samaan aikaan vanhat metsät ovat vähenemässä. Tämän seurauksena myös luonnon monimuotoisuus on vähentymässä. Tämä tapahtuu voimakkaasti suojellulla alueella, jossa panostetaan ekoturismiin.

Maankäyttöön liittyvistä asioista metsien kattaman alan muutokset ovat yksi tärkeimmistä. Vanhaa metsää häviää jatkuvasti huolimatta metsien suojelupyrkimyksistä. Toisaalta monessa maassa metsien kattama ala on kasvamassa ja pensaikkometsät ovat kasvava osa maailmanlaajuisia metsiä.

Nykyään käytetään paljon satelliittimittauksia metsien muutosten seuraamiseen, mutta satelliittimittauksista on vaikeaa erottaa nuoria ja vanhoja metsiä toisistaan. Uudessa tutkimuksessa on arvioitu metsätyyppien muutoksia, erityisesti vanhojen metsien, Lounais-Kiinassa sijaitsevan Yunnanin maakunnan luoteisosissa. Kyseinen alue on yksi Kiinan köyhimmistä ja Kiinan hallitus on määrännyt 1990-luvulta lähtien alueelle voimakkaita metsiensuojeluohjelmia ja ohjannut aluetta kiinnostavammaksi ekoturismille.

Tutkimuksessa käytettiin satelliittimittauksia metsätyyppien ja vanhojen metsien hävikin määrittämiseen kolmella erillisellä vuosien 1974 ja 2009 väliltä valitulla ajanjaksolla, joissa vallitsivat erilaiset metsän suojelutoimet ja ekoturismin asteet.

Tutkimuksen tuloksien perusteella metsänkaato väheni huomattavasti vuosien 1974 ja 2009 välillä. Vuosina 1990-2009 metsän kattama pinta-ala lisääntyi 62 prosentista 64 prosenttiin.

Metsien kaato kuitenkin muuttui siten, että vanhojen metsien hävikki kasvoi. Vuosien 1990 ja 1999 välillä, jolloin ei ollut metsien kaatokieltoa, vanhoja metsiä kaadettiin noin 1100 hehtaaria vuodessa. Metsien kaatokielto tuli voimaan vuonna 1999 ja sen jälkeen vanhoja metsiä on kaadettu noin 1500 hehtaaria vuodessa. Paradoksaalisesti vanhojen metsien kaato lisääntyi voimakkaimmin alueilla, joissa esiintyi eniten ekoturismia. Vuosina 1990-2009 vanhojen metsien osuus kaikista metsistä pieneni 26 prosentista 20 prosenttiin.

Suurin osa vuosien 1974 ja 1990 välillä kaadetusta metsä-alasta päätyi joko ei-metsittyneeksi alueeksi (14 prosenttia) tai pensaikkovaltaiseksi metsäksi (66 prosenttia). Lisäksi näyttää siltä, että suurin osa pensaikkovaltaisesta metsästä ei ole muuttumassa korkean luonnon monimuotoisuuden omaavaksi metsäksi. Tämä viittaa siihen, että vaikka metsäpinta-ala onkin lisääntymässä, luonnon monimuotoisuus on vähentymässä.

Tarkasteltu Yunnanin alue antaa esimerkin siitä, että nopea kehitys saattaa olla uhka luonnon monimuotoisuudelle. Lisäksi kyseinen alue edustaa parhaan tapauksen skenaariota, sillä siellä on voimassa voimakkaat metsien suojelutoimet ja ekoturismin kehitykseen panostetaan. Silti luonnon monimuotoisuus näyttää vähenevän.

Lähde: Jodi S. Brandt, Tobias Kuemmerle, c, Haomin Li, Guopeng Ren, Jianguo Zhu, Volker C. Radeloff, Using Landsat imagery to map forest change in southwest China in response to the national logging ban and ecotourism development, Remote Sensing of Environment, Volume 121, June 2012, Pages 358–369. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: