Eri liikennemuodot lämmittävät ilmastoa

Uuden tutkimuksen mukaan eri liikennemuotojen kasvihuonekaasu- ja aerosolipäästöt saattavat kokonaisuudessaan lämmittää maapalloa muutamalla celsiusasteen kymmenesosalla vuosisadan loppuun mennessä.

Ilmasto on lämmennyt viimeisten vuosikymmenien aikana, minkä on laskettu suurimmaksi osaksi olevan ihmiskunnan tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen seurausta. Ihmiskunnan erilaiset toimet voivat kaikki vaikuttaa ilmastoon. Onkin tärkeää tutkia yksittäisten toimien vaikutusta erikseen, jotta saadaan tarkempi käsitys, miltä sektoreilta päästöjä on erityisesti vähennettävä, jotta ilmaston lämpenemistä saadaan hillittyä.

Uudessa tutkimuksessa on arvioitu erilaisten liikennemuotojen vaikutusta ilmastoon. Tutkimuksessa selvitettiin tieliikenteen, merenkulun ja lentoliikenteen päästöjä ja niiden ilmastovaikutuksia ilmastomallin avulla (käyttäen SRES-skenaariota A1B, jossa kehitys jatkuu suunnilleen nykyisen kaltaisena) vuosien 1860 ja 2100 välillä. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi tutkimuksessa otettiin huomioon suurin osa eri liikennemuotojen muista päästöistä. Tällaisia päästöjä olivat muun muassa otsonin, metaanin, noen, orgaanisen hiilen, sulfaatin ja CFC-yhdisteiden päästöt. Kasvihuonekaasupäästöt aiheuttavat yleisesti ottaen lämpenemistä ja aerosolipäästöt viilenemistä.

Tutkimuksen tuloksien mukaan kaikkien liikennemuotojen hiilidioksidipäästöt lämmittivät maapalloa vuonna 2000 yhteensä 0,1 celsiusasteen verran. Vuonna 2100 tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä aiheutuu 0,3 celsiusasteen lämmitysvaikutus ja merenkulusta sekä lentoliikenteestä kummastakin aiheutuu noin 0,1 celsiusasteen lämmitysvaikutus hiilidioksidipäästöjen osalta.

Muiden päästöjen osalta tieliikenteessä vaikutus on suurimmillaan vuosien 2000 ja 2050 välillä (suurin vaikutus on noin 0,1 celsiusastetta), mutta vaikutus pienenee vuosisadan loppua kohti mentäessä. Merenkulun muiden päästöjen vaikutus on viilentävä ja on enimmillään noin -0,1 celsiusastetta vuosien 2050 ja 2100 välillä. Lentoliikenteen muut päästöt aiheuttavat lämmittävän vaikutuksen, joka on suuruudeltaan noin 0-0,15 celsiusastetta vuonna 2100.

Tieliikenteen ja merenkulun ilmastovaikutukset ovat vain hieman suurempia pohjoisella kuin eteläisellä pallonpuoliskolla. Lentoliikenteen ilmastovaikutus sen sijaan voi olla jopa viisi kertaa suurempi pohjoisella kuin eteläisellä pallonpuoliskolla. Ilmastovaikutukset näyttävät lisäksi olevan suurempia korkeammilla leveysasteilla. Lentoliikenteen muut päästöt kuin hiilidioksidi näyttävät myös vaikuttavan voimakkaasti Pohjois-Atlantin oskillaation toimintaan.

Lähde: Olivié, D. J. L., Cariolle, D., Teyssèdre, H., Salas, D., Voldoire, A., Clark, H., Saint-Martin, D., Michou, M., Karcher, F., Balkanski, Y., Gauss, M., Dessens, O., Koffi, B., and Sausen, R.: Modeling the climate impact of road transport, maritime shipping and aviation over the period 1860–2100 with an AOGCM, Atmos. Chem. Phys., 12, 1449-1480, doi:10.5194/acp-12-1449-2012, 2012. [tiivistelmä, koko artikkeli]

%d bloggaajaa tykkää tästä: