Tieteellinen julkaisu päästi Spencerin virheellisen tutkimuksen läpi – päätoimittaja eroaa

Professori Wolfgang Wagner on eronnut Remote Sensing –julkaisun päätoimittajan tehtävistä, koska julkaisu päästi tunnetun ilmastonmuutoksen epäilijän Roy Spencerin ja William Braswellin virheellisen tutkimuksen vertaisarvioinnista läpi ja julkaisi tutkimusartikkelin.

Wagner kertoo eronsa syistä tarkemmin Remote Sensingissä julkaistussa
kirjoituksessa:

”Vertaisarvioidut julkaisut ovat nykytieteen tukijalka. Niiden tavoitteena on saavuttaa korkeimmat tieteelliset standardit suorittamalla tiukka vertaisarviointi, jonka minimivaatimuksiensa perusteella pitäisi kyetä tunnistamaan perustavan laatuiset menetelmävirheet ja väärät väitteet. Valitettavasti, kuten monet ilmastotutkijat ja ilmastonmuutosväittelyn tarkkaavaiset havainnoijat ovat huomauttaneet Internetin eri keskustelufoorumeilla, hiljattain Remote Sensing –lehdessä julkaistu Spencerin ja Braswellin tutkimusartikkeli on mitä todennäköisimmin ongelmallinen kummaltakin kannalta, eikä sitä siksi olisi pitänyt julkaista. Tultuani tietoiseksi tilanteesta ja tutustuttuani eri argumentteihin puolesta ja vastaan, olen samaa mieltä tutkimusartikkelia kritisoineiden kanssa. Tämän vuoksi haluan ottaa vastuun tästä julkaisupäätöksestä ja sen tuloksena erota tehtävistäni Remote Sensing –lehden päätoimittajana.”

Wagner myös moittii Spencerin ja kumppaneiden toimintaa julkisuudessa siitä, että he ovat selkeästi liioitelleet tutkimusartikkelinsa johtopäätöksiä julkisuuteen antamissaan lausunnoissa ja tiedotteissa. Wagnerin mukaan myös jotkut tiedotusvälineet ovat syyllistyneet liioitteluun.

Spencerin ja Braswellin tutkimusartikkelista Wagner mainitsee, että siinä käytettiin vain yhtä mittaussarjaa vertailussa mallisimulaatioihin ja näiden perusteella yritettiin kumota koko ilmaston lämpenemiseen liittyvä tieteellinen tieto. Spencer ja Braswell jättivät kaiken muun havaintomateriaalin ja tutkimuksensa vastaiset teoriat huomiotta, mutta muutenkaan satelliittimittausten ja mallien monimutkaisuus ei salli niin yksinkertaista johtopäätöstä.

Wagner kertoo kuinka kyseisen tutkimusartikkelin vertaisarviointi näytti päällepäin menevän hyvin. Vertaisarvioijiksi valittiin kolme kokenutta tutkijaa yhdysvaltalaisista yliopistoista. Heidän arvioissaan yksi hyväksyi tutkimuksen sellaisenaan, yksi pyysi pieniä korjauksia ja yksi pyysi suuria korjauksia. Tutkimusartikkelin kirjoittajat (Spencer ja Braswell) tekivät pyydetyt korjaukset ja sen jälkeen artikkeli hyväksyttiin julkaistavaksi. Muodollisesti siis näytti siltä, että kaikki oli mennyt oikein.

Jälkeenpäin näyttää kuitenkin siltä, että vertaisarvioijiksi valittiin sellaisia henkilöitä, jotka luultavasti myös epäilevät ilmastonmuutosta tutkimusartikkelin kirjoittajien lailla. Wagnerin mielestä se ei kuitenkaan tarkoita, että vertaisarviointi olisi mennyt väärin, sillä tieteessä monimuotoisuus ja kiistanalaisuus ovat tärkeitä kehitykselle. Siksi olisi oltava tarkkana, ettei vähemmistön ääntä vaienneta. Jos tutkimusartikkeli esittää mielenkiintoisia tieteellisiä argumentteja, vaikka ne olisivatkin kiistanalaisia, olisi artikkeli julkaistava, jotta muut tutkijat saavat tilaisuuden vastata esitettyihin argumentteihin. Näin Wagner ajatteli aluksi tultuaan tietoiseksi tästä tapauksesta.

Wagner kuitenkin muutti myöhemmin mieltään tarkastellessaan tapausta tarkemmin. Hän kertoo, että Spencer ja Braswell eivät ottaneet huomioon sitä, että aiemmin heidän tutkimuksensa kanssa samankaltaisia tutkimuksia oli jo kumottu. Valitettavasti myöskään artikkelin vertaisarvioijat eivät tätä huomanneet. Spencer ja Braswell eivät siis ottaneet huomioon heidän tutkimuksensa vastaisia argumentteja. Siksi kyseinen tutkimus on Wagnerin mielestä perusteiltaan virheellinen, eikä sitä olisi pitänyt julkaista. Remote Sensing –julkaisun vertaisarviointiprosessi ei tätä huomannut, joten Wagner päätti erota päätoimittajan tehtävistään.

Lähde: Taking Responsibility on Publishing the Controversial Paper “On the Misdiagnosis of Surface Temperature Feedbacks from Variations in Earth’s Radiant Energy Balance” by Spencer and Braswell, Remote Sens. 2011, 3(8), 1603-1613 – Wolfgang Wagner, Remote Sens. 2011, 3(9), 2002-2004; doi:10.3390/rs3092002.

8 vastausta to “Tieteellinen julkaisu päästi Spencerin virheellisen tutkimuksen läpi – päätoimittaja eroaa”

 1. Boris Winterhalter Says:

  Wolfram Wagnerin toiminta on täysin käsittämätön. Tieteen edistyminen rakentuu nimenomaan vallitsevien käsitysten kriittistä arviointia ja mikä on sen oikeutetumpaa kuin havaintojen perusteella esitetty vastakkainen käsitys. Ei erominen tehtävstä ole oikea tapa toimia. Tavallisesti lehden sivut avataan avoimelle mielipiteiden vaihdolle.

  Wagnerin kirjoitusta ei voi tulkita muuta kuin hätäpäiseksi sekoiluksi, joka huipentuu vertaisarvioijien mollaamiseen ja haukkumiseen ”skeptikoiksi”, koska ovat hyväksyneet jutun julkaistavaksi.

  Tässä Spencer/Braswell (S&B) tapauksessa kyse on lähinnä siitä, että voivatko pilvet aiheuttaa muutoksia pinnanläheisissä lämpötiloissa vaikuttamalla (varjostamalla) siihen paljonko aurinko kulloisenakin hetkellä lämmittää maan pintaa.

  Koko erimielisyys kilpistyy muun muassa Dresslerin ja Trenberthin aiemmin julkaistuihin näkemyksiin, että [vain] lämpötila aiheuttaa muutoksia pilvisyyteen kun taasen S&B ovat sitä mieltä, että kyseessä on molempiin suuntiin tapahtuva prosessi. IPCC:lle on tärkeätä, että lämpötila säätelee pilvisyyttä ja pilvet vuorostaan suurentavat pinnanläheistä lämpenemistä positiivisen säteilypalautteen kautta.

  Yksinkertaistaen voidaan todeta, että vaikka pilvipeitteellä on alaspäin suuntautuva säteilypakote (lämmittävä vaikutus) varjostava vaikutus (jäähdyttävä) on monasti suurempi, jolloin nettoefektinä on pinnan jäähtyminen, eli negatiivinen pakote (esin kesäpäivä beachillä kun iso pilvi ajautuu auringon eteen). Tämän ajatuksen hyväksyminen veisi tavallaan pohjan IPCC:n ilmastomalleilta ja ihmisperäisten kasvihuonekaasujen katastrofaalisesta lämpövaikutuksesta.

  Spencer omassa blogissaan http://www.drroyspencer.com/2011/09/a-primer-on-our-claim-that-clouds-cause-temperature-change/ selittää koko jupakkaa varsin ymmärrettävällä tavalla.

 2. Ari Jokimäki Says:

  Boris Winterhalter vääristelee tilannetta. Wagnerin ero ei johtunut siitä, että hän olisi halunnut estää avointa mielipiteiden vaihtoa. Yllä olevasta kirjoituksestakin käy jo ilmi, että Wagner on päinvastaista mieltä. Wagner erosi, koska havaitsi huonoa toimintaa johtamassaan yksikössä. Lisäksi Winterhalter yrittää esittää, että tässä olisi kyseessä vain jonkinlainen mielipiteiden ristiriita, ikäänkuin 50-50 -tilanne, vaikka kyseessä on se, että Spencerin ja Braswellin tutkimus sisältää vakavia virheitä. Täällä on esimerkiksi kuvattu mielestäni törkein näistä, eli S&B:n datasetin valinta, jossa on otettu tarkastelun alle ainoastaan yksi muista tarjolla olevista selvästi poikkeava sarja, joka lisäksi tukee parhaiten heidän omia näkemyksiään:

  http://www.skepticalscience.com/Dessler-2011-Debunks-Roy-Spencer-And-Richard-Lindzen.html

  Winterhalter yrittää myös saada näyttämään siltä, ettei olisi yleisesti hyväksyttyä, että pilvillä on viilentävä kokonaisvaikutus. Tässä hän on väärässä. Tämä asia on ollut tiedossa jo pitkään (esimerkiksi Schneider julkaisi tästä erinomaisen tutkimusartikkelin jo vuonna 1972). Ilmastonmuutoksen kannalta ei kuitenkaan ole merkitystä sillä kuinka pilvet kokonaisuudessaan vaikuttavat yhdellä tietyllä ajanhetkellä, vaan sillä, miten tuo vaikutus muuttuu ajan myötä.

  Ennen kuin Winterhalter tuttuun tapaansa alkaa suoltaa tänne taas lisää vakioväitteitään eri ilmastoaiheista, sanon nyt heti, että täällä on aiheena Wagnerin ero ja Spencer & Braswell tutkimusartikkelin virheet.

 3. Boris Winterhalter Says:

  Kun on kaksi aivan päinvastaista tutkimuspäätelmää pilvien takaisinkytkennästä, eikö oikea menettely ole päästää eri osapuolet avoimesti vaihtamaan näkemyksiään. Aiheesta on aiemminkin väitelty. Desslerillä on yksi näkemys ja Spencerillä ja Braswellillä toinen.

  Spencerille ei ilmeisesti anneta vastausvuoroa Remote sensing lehden sivuilla, joten hän perustelee varsin seikkaperäisesti tuloksiaan omassa blogissaan, johon et ilmeisesti ole tutustunut. On outoa, että Dessler saa esittää omaa näkemystään, mutta Spenceriltä tämä oikeus evätään. Näin eivät muutkaan tutkijat pääse kommentoimaan, eli tällä estetään nimenomaan tieteelle kuuluvaa itseään korjaava toimintaa.

  Olen Wagnerin sekavaan viestiin perehtynyt enkä siitä voi muuta tulkita kuin, että hän erosi ”vastuuta kantaen”, koska hänen johtamansa tiedejulkaisu on joutunut kritiikin kohteeksi kun on julennut julkaisemaan tutkimuksen joka ei noudata konsensuskäsitettä pilvien positiivisesta palautteesta. Spencerin tutkimuksen väitetyt mahdolliset virheet on yksilöitävä ja annettava syytetylle mahdollisuus puolustautua.

  En tiedä mitkä ovat minun vakioväitteet, mutta olen tässä mielestäni pysynyt nimenomaan aiheessa, kun taasen sinä, Ari, et näköjään malta olla vihjailematta jotain muuta.

  Schneiderin tutkimusta en tunne, mutta onko minun ymmärerttävä niin, että pilvillä on sinunkin mielestä viilentävä kokonaisvaikutus?

 4. Ari Jokimäki Says:

  Kun on kaksi aivan päinvastaista tutkimuspäätelmää pilvien takaisinkytkennästä, eikö oikea menettely ole päästää eri osapuolet avoimesti vaihtamaan näkemyksiään.

  Edelleenkään ei ole kysymys tästä asiasta, vaan siitä, että Spencerin ja Braswellin tutkimus sisälsi ilmiselviä virheitä. Tuo datasetin valinta on erityisen törkeä. Katsoin heti Wagnerin ilmoituksen jälkeen Spencerin ensimmäisen kirjoituksen blogissaan, ja siellä hän alentui lapselliseen kiukutteluun. Kiukutelkoon rauhassa siellä. Spenceriltä ei takuulla ole kielletty korjaamasta virheitään ja tekemästä uutta parempaa tutkimusta.

  Olen Wagnerin sekavaan viestiin perehtynyt enkä siitä voi muuta tulkita kuin, että hän erosi “vastuuta kantaen”, koska hänen johtamansa tiedejulkaisu on joutunut kritiikin kohteeksi kun on julennut julkaisemaan tutkimuksen joka ei noudata konsensuskäsitettä pilvien positiivisesta palautteesta.

  Tulkintasi on väärä. Wagner sanoo kirjoituksessaan selvästi, että vertaisarviointi ei huomannut Spencerin ja Braswellin tutkimuksen menetelmävirheitä ja vääriä väitteitä, ja siksi hän eroaa. Wagnerin kirjoituksessa ei ollut mitään epäselvää näiltä osin.

 5. Ari Jokimäki Says:

  Schneiderin tutkimusta en tunne, mutta onko minun ymmärerttävä niin, että pilvillä on sinunkin mielestä viilentävä kokonaisvaikutus?

  Kysymys ei ole mielipiteestä, vaan tieteen nykykäsityksestä. Pilvien kaikki vaikutukset huomioiden, niiden kokonaisvaikutus on keskimäärin viilentävä yksittäisellä ajanhetkellä. Ilmastonmuutoksen yhteydessä puhutaan kuitenkin pilvisyyden muutoksista, joiden myötä tämä viilentävä vaikutus vähenee, minkä takia pilvisyyden muutoksien vaikutus on silloin lämmittävä.

  Karkeasti ottaen pilvet viilentävät silloin, kun ne ovat auringon suuntaan (valon heijastus takaisin avaruuteen päivällä) ja lämmittävät kun ne ovat auringosta poispäin (maan lämpösäteilyn ”heijastus” takaisin maan pinnalle yöllä – pilvillä on voimakas kasvihuonevaikutus). Hiukan tarkemmin sanottuna alapilvet toimivat näin. Yläpilvet eivät vaikuta paljoa auringon valoon ja siksi yläpilvien vaikutus on aina lämmittävä kasvihuonevaikutuksensa takia. Lisäksi korkeilla leveysasteilla pohjoisessa pilvien vaikutus on talvella lämmittävä (aurinko paistaa vuorokauden aikana vain vähän aikaa tai ei ollenkaan).

  Ilmastonmuutoksen myötä voi siis käydä esimerkiksi niin, että yläpilvet lisääntyvät (niiden lämmitysvaikutus lisääntyy), alapilvet vähenevät (niiden viilentävä vaikutus vähenee) ja alapilvet lisääntyvät pohjoisessa talviaikaan (niiden lämmittävä vaikutus lisääntyy). Nämä kaikki muutokset aiheuttavat siis lämpenemistä, vaikka pilvien hetkellinen keskimääräinen kokonaisvaikutus onkin yleensä viilentävä. Kaikki nämä muutokset ovat myös sellaisia, että niitä on havaittu tapahtuvan käytännössä.

  Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, vaan siihen saattaa sisältyä myös muita muutoksia, jotka vaikuttavat toiseen suuntaan. Havainnoissa tilanne kuitenkin toistaiseksi näyttää pilvien pitkäaikaisten muutoksien voimistavan ilmaston lämpenemistä.

 6. Boris Winterhalter Says:

  Kirjoitat: ”Edelleenkään ei ole kysymys tästä asiasta, vaan siitä, että Spencerin ja Braswellin tutkimus sisälsi ilmiselviä virheitä. Tuo datasetin valinta on erityisen törkeä.” Tuohon kuuluu kysyä; mitä kauhistuttavaia virheitä ja kenekä mielestä?

  Totean edelleen, että Spencerin/Braswellin viestiin liittyy heidän mukaansa oleellisena pilvien negatiivinen säteilypakote, jonka sivutuotteena IPCC:n kasvihuonekaasupakote on aivan ilomeisesti yliampuva.

  Tähän koko jupakkaan liittyy vielä Trenberth et kumppaneiden ylireagointi, kuten Judith Curry on selkeästi osoittanut: http://judithcurry.com/2011/09/05/update-on-spencer-braswell-part-ii/. Myös Antony Watts on reagoinut aiheettomiin henkilöön kohdistuviin hyökkäyksiin: http://wattsupwiththat.com/2011/09/04/the-science-is-scuttled-abraham-gleick-and-trenberth-resort-to-libeling-spencer-and-christy/

  Lopussa vielä toistat: ”Havainnoissa tilanne kuitenkin toistaiseksi näyttää pilvien pitkäaikaisten muutoksien voimistavan ilmaston lämpenemistä.” vaikka pilvillä onkin viilentävä vaikutus???

 7. Boris Winterhalter Says:

  Unohdin mainita, että Ilmastofoorumin sivuilla on käyty samanlaista Spencer/Braswell ja Dessler keskustelua (etenkin aivan viime päivinä): http://ilmastofoorumi.fi/foorumi/viewtopic.php?f=3&t=1317

 8. Ari Jokimäki Says:

  Kirjoitat: “Edelleenkään ei ole kysymys tästä asiasta, vaan siitä, että Spencerin ja Braswellin tutkimus sisälsi ilmiselviä virheitä. Tuo datasetin valinta on erityisen törkeä.” Tuohon kuuluu kysyä; mitä kauhistuttavaia virheitä ja kenekä mielestä?

  Sanoin lainaamassasi tekstissä viimeiseksi ”Tuo datasetin valinta on erityisen törkeä” ja sinä kysyt mitä ”kauhistuttavaia” virheitä? Tähän varmastikin täytyy vastata, että se datasetin valinta. ”Kenekä” mielestä: muun muassa minun, Wagnerin, Desslerin. En muuten puhunut kauhistuttavista virheistä, vaan ilmiselvistä. Desslerin artikkelissa on mainittu myös teoreettisia virheitä. RealClimatessa on lueteltu lisää virheitä. Mielestäni aika noloa lähteä edes puolustelemaan Spenceriä tässä asiassa ja vielä teeskennellä ettei ole kuullutkaan mistään virheistä (vaikka minä olen yhden niistä jo maininnut useammin kuin kerran ja Wagner kirjoituksessaan, jonka väitit lukeneesi, myös mainitsi virheistä).

  Lopussa vielä toistat: “Havainnoissa tilanne kuitenkin toistaiseksi näyttää pilvien pitkäaikaisten muutoksien voimistavan ilmaston lämpenemistä.” vaikka pilvillä onkin viilentävä vaikutus???

  Sinä haluat kovasti kritisoida ilmastotiedettä, mutta jatkuvasti annat kommentteja, joiden perusteella käy ilmi, ettet sinä ole tutustunut aiheeseen ollenkaan. Jos haluat uskottavasti kritisoida jotain aihetta, olisi sinun syytä tutustua aiheeseen ensin.

  Väännetäänpäs rautalangasta kysymyksen muodossa: Hetkellä t1 pilvet viilentävät ilmastoa 10 celsiusasteen verran. Pilvissa tapahtuu sitten muutoksia siten, että hetkellä t2 pilvet viilentävät ilmastoa enää vain 9 celsiusasteen verran. Mikä on hetkien t1 ja t2 lämpötilaerotus ja tapahtuiko hetkien t1 ja t2 välillä ilmaston lämpenemistä vaikka pilvien kokonaisvaikutus on edelleen keskimäärin viilentävä?


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: