Tieteellinen julkaisu päästi Spencerin virheellisen tutkimuksen läpi – päätoimittaja eroaa

Professori Wolfgang Wagner on eronnut Remote Sensing –julkaisun päätoimittajan tehtävistä, koska julkaisu päästi tunnetun ilmastonmuutoksen epäilijän Roy Spencerin ja William Braswellin virheellisen tutkimuksen vertaisarvioinnista läpi ja julkaisi tutkimusartikkelin.

Wagner kertoo eronsa syistä tarkemmin Remote Sensingissä julkaistussa
kirjoituksessa:

”Vertaisarvioidut julkaisut ovat nykytieteen tukijalka. Niiden tavoitteena on saavuttaa korkeimmat tieteelliset standardit suorittamalla tiukka vertaisarviointi, jonka minimivaatimuksiensa perusteella pitäisi kyetä tunnistamaan perustavan laatuiset menetelmävirheet ja väärät väitteet. Valitettavasti, kuten monet ilmastotutkijat ja ilmastonmuutosväittelyn tarkkaavaiset havainnoijat ovat huomauttaneet Internetin eri keskustelufoorumeilla, hiljattain Remote Sensing –lehdessä julkaistu Spencerin ja Braswellin tutkimusartikkeli on mitä todennäköisimmin ongelmallinen kummaltakin kannalta, eikä sitä siksi olisi pitänyt julkaista. Tultuani tietoiseksi tilanteesta ja tutustuttuani eri argumentteihin puolesta ja vastaan, olen samaa mieltä tutkimusartikkelia kritisoineiden kanssa. Tämän vuoksi haluan ottaa vastuun tästä julkaisupäätöksestä ja sen tuloksena erota tehtävistäni Remote Sensing –lehden päätoimittajana.”

Wagner myös moittii Spencerin ja kumppaneiden toimintaa julkisuudessa siitä, että he ovat selkeästi liioitelleet tutkimusartikkelinsa johtopäätöksiä julkisuuteen antamissaan lausunnoissa ja tiedotteissa. Wagnerin mukaan myös jotkut tiedotusvälineet ovat syyllistyneet liioitteluun.

Spencerin ja Braswellin tutkimusartikkelista Wagner mainitsee, että siinä käytettiin vain yhtä mittaussarjaa vertailussa mallisimulaatioihin ja näiden perusteella yritettiin kumota koko ilmaston lämpenemiseen liittyvä tieteellinen tieto. Spencer ja Braswell jättivät kaiken muun havaintomateriaalin ja tutkimuksensa vastaiset teoriat huomiotta, mutta muutenkaan satelliittimittausten ja mallien monimutkaisuus ei salli niin yksinkertaista johtopäätöstä.

Wagner kertoo kuinka kyseisen tutkimusartikkelin vertaisarviointi näytti päällepäin menevän hyvin. Vertaisarvioijiksi valittiin kolme kokenutta tutkijaa yhdysvaltalaisista yliopistoista. Heidän arvioissaan yksi hyväksyi tutkimuksen sellaisenaan, yksi pyysi pieniä korjauksia ja yksi pyysi suuria korjauksia. Tutkimusartikkelin kirjoittajat (Spencer ja Braswell) tekivät pyydetyt korjaukset ja sen jälkeen artikkeli hyväksyttiin julkaistavaksi. Muodollisesti siis näytti siltä, että kaikki oli mennyt oikein.

Jälkeenpäin näyttää kuitenkin siltä, että vertaisarvioijiksi valittiin sellaisia henkilöitä, jotka luultavasti myös epäilevät ilmastonmuutosta tutkimusartikkelin kirjoittajien lailla. Wagnerin mielestä se ei kuitenkaan tarkoita, että vertaisarviointi olisi mennyt väärin, sillä tieteessä monimuotoisuus ja kiistanalaisuus ovat tärkeitä kehitykselle. Siksi olisi oltava tarkkana, ettei vähemmistön ääntä vaienneta. Jos tutkimusartikkeli esittää mielenkiintoisia tieteellisiä argumentteja, vaikka ne olisivatkin kiistanalaisia, olisi artikkeli julkaistava, jotta muut tutkijat saavat tilaisuuden vastata esitettyihin argumentteihin. Näin Wagner ajatteli aluksi tultuaan tietoiseksi tästä tapauksesta.

Wagner kuitenkin muutti myöhemmin mieltään tarkastellessaan tapausta tarkemmin. Hän kertoo, että Spencer ja Braswell eivät ottaneet huomioon sitä, että aiemmin heidän tutkimuksensa kanssa samankaltaisia tutkimuksia oli jo kumottu. Valitettavasti myöskään artikkelin vertaisarvioijat eivät tätä huomanneet. Spencer ja Braswell eivät siis ottaneet huomioon heidän tutkimuksensa vastaisia argumentteja. Siksi kyseinen tutkimus on Wagnerin mielestä perusteiltaan virheellinen, eikä sitä olisi pitänyt julkaista. Remote Sensing –julkaisun vertaisarviointiprosessi ei tätä huomannut, joten Wagner päätti erota päätoimittajan tehtävistään.

Lähde: Taking Responsibility on Publishing the Controversial Paper “On the Misdiagnosis of Surface Temperature Feedbacks from Variations in Earth’s Radiant Energy Balance” by Spencer and Braswell, Remote Sens. 2011, 3(8), 1603-1613 – Wolfgang Wagner, Remote Sens. 2011, 3(9), 2002-2004; doi:10.3390/rs3092002.

%d bloggaajaa tykkää tästä: