Arktisen merijään väheneminen saattaa pitää välillä taukoja

Arktisen merijään kohtalona näyttää ennen pitkää olevan sulaminen kokonaan ilmaston lämmetessä, mutta uuden tutkimuksen mukaan merijään määrä saattaa lähivuosikymmeninä vakautua tai jopa hiukan lisääntyä hetkellisesti silloin tällöin.

National Center for Atmospheric Research -tutkimuslaitoksen (NCAR) tutkijoiden julkaisema tutkimus tukee muiden tutkimusryhmien aiempia tuloksia siitä, että arktisen merijään viime vuosikymmeninä havaittua vähenemistä ei voida selittää yksin luonnollisista syistä johtuvaksi, ja että kesäaikainen merijää lopulta häviää kokonaan, jos ilmastonmuutos jatkuu.

Ehkä hiukan odottamaton on kuitenkin NCAR:n tutkimusryhmän uusi tulos, minkä mukaan nykyisissä ilmasto-olosuhteissa merijään laajeneminen ja väheneminen ovat yhtä todennäköisiä, kun tarkastellaan tilannetta lyhyellä, alle kymmenen vuoden aikavälillä.

”Yksi tuloksistamme, joka yllätti meidät kaikki, oli väliaikaista merijään vähenemisen pysähtymistä näyttävien mallisimulaatioiden määrä”, sanoo NCAR:n tutkija Jennifer Kay, tutkimusartikkelin pääkirjoittaja. ”Simulaatioiden perusteella on mahdollista, että merijään määrässä olisi kymmenen vuoden ajanjakso, jolloin merijään määrä pysyy vakaana tai jopa hieman lisääntyy. Vaikka merijään havaittu määrä on vähentynyt kiihtyvällä tahdilla viimeisen vuosikymmenen aikana, niin merijään kohtalo seuraavan vuosikymmenen aikana riippuu ihmisen toiminnan lisäksi myös ilmaston luonnollisesta vaihtelusta, jota ei voida ennustaa.”

Kay kertoo, että vaihtelut sääolosuhteissa, kuten tuulen suunnassa voisivat esimerkiksi tilapäisesti pysäyttää merijään vähenemisen. Jään lopullinen kohtalo lämpenevässä maailmassa on kuitenkin selvä.

”Kun katsotaan pidemmän aikavälin muutoksia 50 tai 60 vuoden aikavälillä, kesäaikaisen jään väheneminen on päivänselvää”, Kay sanoo.

Kay ja hänen kollegansa tekivät myös tietokonesimulaatioita, joilla he yrittivät saada vastauksen perustavaa laatua olevaan kysymykseen: miksi Arktinen merijää suli 1900-luvun loppupuolella paljon nopeammin kuin tietokonemallit ennustivat? Analysoimalla yhden ilmastomallin useita simulaatioita 1900-luvun tilanteesta, he saivat ihmisen osuudeksi noin puolet merijään vähenemisestä ja toinen puoli olisi luonnollisen ilmaston vaihtelun aiheuttamaa.

Näiden tuloksien mukaan ilmastonmuutos ja luonnollinen vaihtelu yhdessä kiihdyttivät merijään vähenemistä 1900-luvun loppupuolella.

Nopea sulaminen

Tarkkojen satelliittimittauksien tultua käyttöön vuonna 1979 kesäaikaisen merijään laajuus arktisella alueella on kutistunut noin kolmasosan. Jää palaa joka talvi, mutta merijään laajuus kutistui ennätyspieneksi syyskuussa 2007 ja on jälleen erittäin alhainen tänä vuonna rikkoen jo heinäkuisen merijään laajuuden vähäisyysennätyksen. Tutkijat ovat varoittaneet, että arktinen alue saattaa menettää kesäaikaisen merijääpeitteensä kokonaan vuosisadan loppuun mennessä, mutta joidenkin tutkimuksien mukaan se saattaa tapahtua jo muutaman seuraavana vuosikymmenen aikana.

Merijään tilanteen simuloimiseen NCAR:n tutkimusryhmä käytti äskettäin päivitettyä versiota yhdestä maailman tehokkaimmista ilmastomalleista. Ilmastomalli tunnetaan nimellä Community Climate System Model ja se kehitettiin NCAR:ssä yhteistyössä useiden muiden organisaatioiden tutkijoiden kanssa.

Ensimmäiseksi tutkimusryhmä arvioi sen, että onko malli kelpaava työkalu tutkimusta varten. Vertaamalla mallisimulaation tuloksia arktisen alueen havaintoihin ryhmä huomasi, että vaikka mallissa on tiettyjä systemaattisia virheitä, silti se pystyy tuottamaan havaitut merijään muutokset 1900-luvun loppupuolella sekä myös merijään paksuuden muutokset ja vuodenaikaisvaihtelun.

Seuraavaksi Kay ja hänen kollegansa tekivät sarjan tulevaisuuden simulaatioita, joissa tarkasteltiin merijään muutoksia luonnollisten tekijöiden vaikutuksesta sekä ilmakehän lisääntyvän kasvihuonekaasupitoisuuden vaikutuksesta. Simulaatioiden tuloksien perusteella merijään laajuuden vaihtelut vuosien ja kymmenien vuosien aikaskaalalla tulevat lisääntymään ilmaston lämmetessä ja jään ohentuessa.

”Kymmenien vuosien aikaskaalalla sekä negatiiviset että positiiviset trendit muuttuvat voimakkaammiksi lämpenevässä maailmassa”, sanoo NCAR:n tutkija Marika Holland, joka on yksi tutkimusartikkelin kirjoittajista.

Simulaatioiden perusteella arktisen merijään laajuus yhtä todennäköisesti laajenee tai vähenee 1900-luvun loppupuolen ja 2000-luvun alkupuolen ilmasto-olosuhteissa, kun tarkastellaan vain lyhyitä ajanjaksoja.

Vaikka mallisimulaatioista saatiin uutta tietoa, niin tutkimusartikkelissa varoitetaan, että tarvitaan lisää mallitutkimuksia ja pitkän ajan havaintoja, jotta ilmaston ja sään vaihtelun vaikutus arktiseen merijäähän voidaan ymmärtää paremmin. Kirjoittajat huomauttavat lisäksi, että on vaikeaa erottaa sääjärjestelmien ja merijään luonnollinen vaihtelu ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksesta.

”Arktisen alueen muuttuva ilmasto monimutkaistaa asioita”, Kay sanoo. ”Tällä hetkellä emme pysty mittaamaan luonnollista vaihtelua, koska lämpötilan noustessa ja jään ohetessa merijään normaali vaihtelu muuttuu eikä ole enää täysin luonnollista.”

Lähde:
Arctic ice melt could pause in near future, then resume again (NCAR:n tiedote)

%d bloggaajaa tykkää tästä: