Lumirajan muutoksia Perun Andeilla

Ilmaston lämpenemisen myötä on odotettavissa, että tropiikin vuoristoissa lumiraja nousee korkeammalle. Trooppisten vuoristojen lumirajaan vaikuttaa kuitenkin lämpötilan lisäksi sademäärä. Lumirajan reaktiot ilmaston lämpenemiseen saattavatkin vaihdella paikallisesti riippuen siitä, miten alueen sadanta muuttuu ilmaston lämmetessä.

Uudessa tutkimuksessa on tarkasteltu tätä lumirajan alueellista vaihtelua kahdessa Perussa sijaitsevassa vuoristossa. Tutkimuksessa käytetyt vuoristot olivat Huayhuash ja Raura. Molemmat sijaitsevat Keski-Perussa ja kuuluvat Andien vuoristojonoon. Huayhuash sijaitsee tunnetun Blanca-vuoriston kaakkoispuolella. Huayhuashin korkeimmat huiput ulottuvat yli 6000 metrin korkeuteen (Nevado Yerupajá, vuoriston korkein huippu, ulottuu 6617 metrin korkeuteen) ja alueella on 117 jäätikköä. Raura sijaitsee Huayhuashin kaakkoispuolella ja on hiukan vähäjäätikköisempi sekä matalahuippuisempi (Yarupac, vuoriston korkein huippu, ulottuu 5885 metrin korkeuteen).

Vuoristot ovat lähellä toisiaan, joten niiden lumirajan korkeuden vertailu on mielekästä ja lumirajan vaihtelun alueellisten syiden selvittely on mahdollista. Andien itäpuolella ilmastoon vaikuttaa voimakkaasti Amazonin alueelta vuorten rinteitä pitkin ylösnouseva kostea ilma.

Tutkimuksessa käytettiin satelliittikuvia lumirajan määrittämiseen. Ensin lumialueet kartoitettiin ja sitten lumirajojen korkeudet määritettiin digitaalisella korkeusmallilla (nimeltään ASTER). Tällä tavoin lumirajat määritettiin vuosien 1986 ja 2005 väliselle ajalle.

Tutkimuksen tuloksien mukaan Huayhuashin vuoristossa keskimääräinen lumiraja (vuosina 1986-2005) sijaitsi 5051 metrin korkeudella. Rauran vuoristossa keskimääräinen lumiraja (vuosina 1986-2002) sijaitsi 5006 metrin korkeudella. Huayhuashin vuoristossa ei tapahtunut tuona aikana tilastollisesti merkitsevää muutosta lumirajassa (lumiraja nousi 5062 metristä 5086 metriin), mutta Rauran vuoristossa lumiraja nousi 4947 metristä 5044 metriin. Huayhuashin vuoristossakin tapahtunut tilastollisesti merkityksetön lumirajan nousu on luultavasti aiheutunut jostain muusta syystä kuin satunnaisesta luonnollisesta vaihtelusta.

Perussa on yleisesti raportoitu lumirajan olevan 5200 metrin korkeudella, joten tässä tutkimuksessa havaitut matalammalla sijaitsevat lumirajat liittynevät alueellisiin maisemamuotoihin ja ilmasto-oloihin. Kummassakin vuoristossa itäiset lumirajat nousivat hitaammin kuin vastaavat läntiset lumirajat.

Saman alueen yksittäisten jäätiköiden lumirajojen etenemisessä oli myös eroja. Tähän luultavasti vaikutti se, millä puolella rinnettä jäätikkö sijaitsi (mikä vaikuttaa ilmavirtausten osumiseen kyseiselle jäätikölle) sekä muut mikroilmastolliset tekijät. Rauran vuoristossa tosin kaikilla mitatuilla jäätiköillä lumiraja nousi.

Kahden tutkitun jäätikön välillä oli selviä eroja lumirajassa. Rauran vuoristossa keskimääräinen lumiraja oli alempana kuin Huayhuashin vuoristossa. Rauran vuoristossa lumiraja kuitenkin nousi tutkimuksen aikana huomattavasti enemmän. Vuoristojen lumirajojen käyttäytymisen eroja ei ole helppo selittää, mutta ne saattavat liittyä muun muassa eroihin laaksojen suuntauksessa, mikroilmastollisiin tekijöihin ja korkeusolosuhteiden eroihin. On kuitenkin myös mahdollista, että havaittu lumirajan nousu (vaikka olikin tilastollisesti merkityksetön toisessa vuoristossa) viittaa Keski-Perun Andeilla tapahtuvaan ilmaston muuttumiseen lämpimämmäksi ja kuivemmaksi.

Lähde: McFadden, E. M., Ramage, J., and Rodbell, D. T.: Landsat TM and ETM+ derived snowline altitudes in the Cordillera Huayhuash and Cordillera Raura, Peru, 1986–2005, The Cryosphere, 5, 419-430, doi:10.5194/tc-5-419-2011, 2011. [tiivistelmä, koko artikkeli]

%d bloggaajaa tykkää tästä: