Kasvillisuudesta vain pieni vaikutus nousevaan globaaliin lämpötilaan?

Lämpötilalla on tärkeä merkitys maapallon kasvillisuuden esiintymiselle. Esimerkiksi pohjoisen metsävyöhykkeen pohjois- ja etelärajan välinen lämpötilaero on vain muutaman celsiusasteen luokkaa. Pienien lämpötilamuutoksien voidaan odottaa aiheuttavan suuria muutoksia eri kasvillisuustyyppien levinneisyyteen. Sen lisäksi, että ilmasto vaikuttaa voimakkaasti kasvillisuuteen, kasvillisuuden muutoksilla on vaikutus myös ilmastoon. Kasvit reagoivat ympäristöönsä monella tavalla. Ne käyttävät vettä, hiiltä ja ravinteita. Näiden kautta löytyy monia tapoja, joilla kasvillisuus myös muuttaa ilmastoa. Niiden lisäksi kasvillisuuden muutokset vaikuttavat muun muassa maapallon heijastuskykyyn (eli albedoon), mikä myös muuttaa ilmastoa. Kaikesta tästä syntyy hyvin monimutkainen kokonaisuus, josta on vaikea sanoa, onko kasvillisuuden vaikutus kokonaisuudessaan lämpenemistä voimistava vai hillitsevä.

Kasvillisuus on usein pidetty vakiona, kun ilmastomalleilla on tehty ilmastonmuutoksen etenemisen ennusteita. Uudessa tutkimuksessa on tehty mallisimulaatioita, joissa kasvillisuuden muutoksien vaikutuksia on tutkittu koko maapallon laajuisesti. Tutkimuksessa käytettiin ilmakehän yleistä virtausmallia, johon liitettiin biosfäärimalli. Mallisimulaatioilla selvitettiin miten kasvillisuus vaikuttaa vuosien 2051 ja 2060 sekä vuosien 2090 ja 2098 välisenä aikana ilmastonmuutoksen edetessä A2-skenaarion mukaisesti.

Tuloksien perusteella maapallon kasvillisuus muuttuu suuresti sekä rakenteen että levinneisyyden osalta. Lehtialaindeksin perusteella kasvillisuus tihenee vuosiin 2051 – 2060 mennessä 21 prosentilla ja vuosiin 2090 – 2098 mennessä 36 prosentilla. Muutos on erityisen voimakas keski- ja korkeilla leveysasteilla pohjoisella pallonpuoliskolla.

Kasvillisuuden vaikutus globaaliin pintalämpötilaan on pieni mallisimulaatioiden perusteella. Kasvillisuusmuutokset saattavat kuitenkin paikallisesti vaikuttaa lämpötilaan hyvinkin merkittävästi. Näin on esimerkiksi Euraasian alueella, missä kasvillisuus saattaa nostaa lämpötilaa 0,1 – 1,0 celsiusastetta. Lämmittävä vaikutus selittyy pääasiassa kasvillisuuden muutoksien aiheuttamalla heijastuskyvyn muutoksella.

Lähde: Dabang Jiang, Ying Zhang and Xianmei Lang, Vegetation feedback under future global warming, Theoretical and Applied Climatology, 2011, DOI: 10.1007/s00704-011-0428-6. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: