Riisin tuotanto vähenee ja hinta nousee tulevaisuudessa?

Uuden tutkimuksen mukaan maailman riisin tuotanto uhkaa vähentyä ilmastonmuutoksen seurauksena. Myös riisin hinta näyttäisi nousevan huomattavasti.

Maailman riisintuotannon tulisi lisääntyä noin yhdellä prosentilla vuosittain, jotta väestönkasvusta ja taloudellisesta kehityksestä kasvanut kysyntä saataisiin tyydytettyä. Riisi on tärkein viljelytuote Aasiassa ja mahdollinen kielteinen vaikutus riisin tuottoon olisi vakava riski Aasian ruokataloudelle. Voidaan kuitenkin olettaa, että ilmaston lämmetessä ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noustessa riisin tuotto saattaisi nousta. Tosin aiemmissa tutkimuksissa on saatu myös päinvastaisia tuloksia. Esimerkiksi Peng ja muut (2004) tutkivat riisin tuottoa Filippiineillä ja heidän tuloksiensa mukaan ilmaston lämpeneminen vähentäisi riisin tuottoa vuotuisten minimilämpötilojen nousun takia. Riisin tuotto laski kymmenen prosenttia jokaista yhden celsiusasteen lämpenemistä kohti.

Myös Matthewsin ja muiden (1997) tutkimustuloksissa lämpeneminen vähensi riisin tuottoa Aasiassa. Toisaalta heidän tutkimuksessaan hiilidioksidin lisääntyminen lisäsi riisin tuottoa. Kokonaisuutena heidän tutkimuksessaan riisin tuotto laski muutamalla prosentilla. Yao ja muut (2007) tutkivat riisin tuottoa Kiinan tärkeimmillä riisialueilla ja heidän mukaansa tuotto nousisi, kun otetaan huomioon sekä lämpötilan että hiilidioksidin vaikutukset. Heidän mukaansa kuitenkin riisin vuotuisen tuoton vaihtelun lisääntymisestä saattaa tulla tulevaisuudessa ongelma. Lisäksi myös mahdollinen kuivuuden lisääntyminen saattaisi haitata riisin tuotantoa (Wassmann ja muut, 2009).

Ilmastonmuutoksen myötä siis lämpötilan, hiilidioksidin ja sadannan muutokset voivat vaikuttaa riisin tuottoon. Lisäksi merenpinnan nousu saattaa peittää alleen riisiä tuottavia viljelysmaita. Uudessa tutkimuksessa on selvitetty näiden vaikutusta riisin tuotantoon, kauppaan ja kulutukseen. Tutkimuksessa käytettiin globaalin riisinkaupan mallia.

Tutkimuksen tuloksien mukaan riisin tuoton muutokset ja merenpinnan nousu yhdessä aiheuttavat riisin tuotannon merkittävän vähenemisen. Lisäksi riisin hinta tulisi nousemaan, mikä aiheuttaa poliittista painetta elintarvikehuollon turvaamisen kannalta. Riisin globaali tuotanto näyttäisi vähenevän noin 1,6 – 2,7 prosenttia ja riisin maailmanmarkkinahinta nousisi noin 7,1 – 12,8 prosenttia. Merenpinnan nousu aiheuttaisi ongelmia riisin tuotannolle erityisesti Bangladeshissä, Japanissa, Taiwanissa, Egyptissä, Myanmarissa ja Vietnamissa. Nämä ongelmat saattavat olla vältettävissä tarvittavilla sopeutumistoimilla.

Uusi tutkimus:

Chi-Chung Chen, Bruce McCarl and Ching-Cheng Chang, Climate change, sea level rise and rice: global market implications, Climatic Change, DOI: 10.1007/s10584-011-0074-0. [tiivistelmä]

Muut lähteet:

R. B. Matthews, M. J. Kropff, T. Horie and D. Bachelet, Simulating the impact of climate change on rice production in Asia and evaluating options for adaptation, Agricultural Systems, Volume 54, Issue 3, July 1997, Pages 399-425, doi:10.1016/S0308-521X(95)00060-I. [tiivistelmä]

Shaobing Peng, Jianliang Huang, John E. Sheehy, Rebecca C. Laza, Romeo M. Visperas, Xuhua Zhong, Grace S. Centeno, Gurdev S. Khush, and Kenneth G. Cassman, Rice yields decline with higher night temperature from global warming, PNAS July 6, 2004 vol. 101 no. 27 9971-9975, doi: 10.1073/pnas.0403720101. [tiivistelmä, koko artikkeli]

R. Wassmann, S.V.K. Jagadish, K. Sumfleth, H. Pathak, G. Howell, A. Ismail, R. Serraj, E. Redona, R.K. Singh and S. Heuer, Chapter 3 Regional Vulnerability of Climate Change Impacts on Asian Rice Production and Scope for Adaptation, Advances in Agronomy, volume 102, 2009, Pages 91-133, doi:10.1016/S0065-2113(09)01003-7. [tiivistelmä]

Fengmei Yao, Yinglong Xu, Erda Lin, Masayuki Yokozawa and Jiahua Zhang, Assessing the impacts of climate change on rice yields in the main rice areas of China, Climatic Change, Volume 80, Numbers 3-4, 395-409, DOI: 10.1007/s10584-006-9122-6. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: