Kädellisten ongelmat muuttuvassa ilmastossa

Uudessa tutkimuksessa on saatu lisätodisteita siitä, että ilmaston vaihtelut aiheuttavat muutoksia kädellisten populaatioiden kokoon. Kuivuus ja lämpeneminen näyttävät selvästi vaikuttavan asiaan. Siksi ilmaston lämpeneminen saattaa uhata monia kädellislajeja tulevaisuudessa.

Monet lajit kädellisten eläinryhmässä ovat uhattuina. Tämän vuoksi on tärkeää tietää, miten ilmastonmuutos vaikuttaa kädellisten lisääntymiseen ja populaatioiden kokoon. Tutkijat Ruscena Wiederholt ja Eric Post ovat selvitelleet uudessa tutkimuksessa, miten ilmaston vaihtelut vaikuttavat kahden kädellislajin jälkeläisten tuottoon, syntyvyyden ajoittumiseen vuodenaikakierrossa ja jälkeläisten sukupuolijakaumaan.

Samat tutkijat ovat julkaisseet jo aiemmin tutkimustuloksia samasta aihepiiristä. Vuonna 2010 he julkaisivat tutkimusartikkelin, joka oli yksi ensimmäisistä tutkimuksista ilmaston vaikutuksista kädellisiin. Tuolloin he tutkivat, miten El Niñon aikainen lämpeneminen vaikuttaa neljän kädellislajin määrään useiden vuosikymmenien aikana. Lajit olivat muriki (Brachyteles hypoxanthus, aiemmin B. arachnoides), harmaavilla-apina (Lagothrix lagotricha), hämähäkkiapina (Ateles geoffroyi) ja punamölyapina (Alouatta seniculus). Muriki elää Kaakkois-Brasilian kosteissa sademetsissä ja on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Harmaavilla-apina elää Amazonasin alueella Kolumbiassa, Brasiliassa ja Boliviassa. Hämähäkkiapina elää Panamassa ja punamölyapina Venezuelassa.

”Tiedämme hyvin vähän siitä, miten ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen vaikuttavat kädellislajeihin,” Wiederholt kertoi tuolloin. ”Jopa kolmasosaa kädellislajeista uhkaa sukupuutto, joten on elintärkeää ymmärtää, miten nämä muutokset ilmastossa saattavat vaikuttaa niiden populaatioihin.”

Edellisessä tutkimuksessaan Wiederholt ja Post käyttivät olemassa olevia tietoja kädellislajien populaatioista, elintavoista, elinalueiden kasvillisuudesta sekä ilmastosta ja saivat näiden analysoinnista tulokseksi sen, että kaikkien neljän kädellislajin määrät laskivat El Niñoon ja La Niñaan liittyvien ilmastonvaihteluiden tuloksena. El Niñon aiheuttaman lämpimänä aikana puut tuottivat enemmän hedelmiä, jotka ovat kädellisten ravintoa. La Niñan aikana taas ilmasto viileni, mikä vähensi puiden hedelmien tuottoa. Tämä aiheutti kädellisille ruokapulaa ja jopa nälänhätää.

Uudessa tutkimuksessa keskityttiin kahteen lajiin, jotka olivat muriki ja harmaavilla-apina. Molemmilla lajeilla vuosittainen synnyttäminen viivästyi kuivina aikoina ja El Niño -vuosina. Synnyttämisen viivästyminen on yhteydessä vähäisempään jälkeläistuottoon. Lisäksi murikilla jälkeläistuotto väheni vuoden keskilämpötilan ollessa keskimääräistä korkeampi.

Molemmilla lajeilla jälkeläisten sukupuolijakauma vaihteli ilmasto-olosuhteiden mukaan, mutta eri tavalla. Harmaavilla-apinoilla ilmasto-olosuhteet vaikuttivat sukupuolijakaumaan suoraan ja murikeilla epäsuorasti. El Niñon aikana harmaavilla-apinat saivat enemmän koiraspuolisia jälkeläisiä. Murikeilla suurempi koiraspuolisten jälkeläisten tuotto taas liittyi viivästyneeseen vuotuiseen synnytysaikaan, millä puolestaan oli heikko yhteys kuiviin ja lämpimiin olosuhteisiin.

Ilmaston lämmetessä on odotettavissa, että kuivuusjaksot lisääntyvät ja El Niño esiintyy useammin. Tutkimuksen tuloksien perusteella näyttää siltä, että ilmaston lämpeneminen saattaa rajoittaa kädellisten lisääntymistä. Tämä aiheuttaa lisäuhkan niille lajeille, jotka jo ennestään ovat uhanalaisia.

Lähteet:

Ruscena Wiederholt, Eric Post, 2011, Birth seasonality and offspring production in threatened neotropical primates related to climate, Accepted Article, doi: 10.1111/j.1365-2486.2011.02427.x. [tiivistelmä]

Ruscena Wiederholt and Eric Post, 2010, Tropical warming and the dynamics of endangered primates, Biol. Lett. 23 April 2010 vol. 6 no. 2 257-260, doi: 10.1098/rsbl.2009.0710. [tiivistelmä, uutisartikkeli (Science Daily)]

%d bloggaajaa tykkää tästä: