Keski-Euroopan maanviljelijöiden haasteet

Viime vuosikymmeninä ilmastonmuutos on asettanut oletuksen vakaista maanviljelysolosuhteista kyseenalaiseksi. Uudessa tutkimuksessa on kehitetty työkalu maanviljelysolosuhteiden muuttumisen arviointiin alueellisesti. Tuloksena syntyi AgriClim-ohjelmistopaketti, jossa on laaja joukko parametrejä, joiden avulla on mahdollista arvioida ilmaston maanviljelystä vaikeuttavia tekijöitä. AgriClim sisältää parametritietokannan erikseen eri maihin. Ohjelmistopakettia testattiin Keski-Euroopassa 114000 neliökilometrin kokoisella alueella.

Testin tuloksien perusteella ilmaston lämpeneminen ja sadannan muutokset (sekä määrä että alueellinen jakauma) aiheuttavat kasvukauden pitenemistä ja maanviljelysvyöhykkeiden siirtymistä vuoteen 2020 mennessä. Tuottavuus vähenee niillä alueilla, joissa tuottavuus nykyään on suurinta. Näiden alueiden tilalle tulee lämpimämmät ja kuivemmat olosuhteet.

Samanaikaisesti korkeammalla sijaitsevat alueet muuttuvat tuottavammiksi ilmasto-olosuhteiden muuttuessa suotuisammiksi maanviljelylle. Näillä alueilla ilo saattaa jäädä lyhytaikaiseksi, sillä jo vuoteen 2050 mennessä näyttäisivät myös korkeammalla sijaitsevat alueet muuttuvan huomattavasti kuivemmiksi.

Muutoksen mittasuhteet ja nopeus ovat hämmästyttäviä, sillä vuoteen 2020 mennessä vain 20 – 38 prosenttia maanviljelysmaasta pysyy alkuperäisellä maanviljelysvyöhykkeellä ja vuoteen 2050 mennessä enää 2 prosenttia alueista tai vähemmän on edelleen samalla maanviljelysvyöhykkeellä. Toisaalta maanviljelijät voivat hyötyä kasvukauden alkamisen aikaistumisesta, sillä kylvämiseen soveltuvien päivien määrä kasvaa.

Muutoksien tapahtuessa näin nopeasti on todennäköistä, että sekä maanviljelijät että valtioiden hallinto joutuvat sopeutumishaasteiden eteen. On myös mahdollista, että maanviljelyksessä joudutaan tekemään perustavaa laatua olevia uudistuksia siirryttäessä muuttumattomassa ilmastossa viljelyksestä muuttuvassa ilmastossa viljelyyn.

Lähde: Miroslav Trnka, Josef Eitzinger, Daniela Semerádová, Petr Hlavinka, Jan Balek, Martin Dubrovský, Gerhard Kubu, Petr Štěpánek, Sabina Thaler and Martin Možný, et al., Expected changes in agroclimatic conditions in Central Europe, Climatic Change, 2011, DOI: 10.1007/s10584-011-0025-9. [tiivistelmä]

AgroClim-esitysmateriaali

%d bloggaajaa tykkää tästä: