Espanjalainen lätkämaila – nykyään lämpimintä 4000 vuoteen

Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa on tehty rekonstruktio Pohjois-Espanjan pintalämpötilasta viimeisen 4000 vuoden ajalta. Rekonstruktio tehtiin tutkimalla hiilen vakaita isotooppeja kolmen luolan stalagmiiteista (tippukivien alle syntyvistä kivipylväistä). Luolat sijaitsevat usean kymmenen kilometrin etäisyydellä toisistaan. Luolien paikallisista olosuhteista huolimatta tulokseksi saadut isotooppien mittaussarjat olivat yleisesti ottaen johdonmukaisia ja selvästi herkkiä pintalämpötilalle.

Rekonstruktiossa näkyy kylmiä ja lämpimämpiä kausia, mutta lämpötilan vaihtelu pysyttelee koko ajan 1,6 celsiusasteen välillä. Rekonstruktion ajoitus tehtiin uraani-torium -iänmääritysmenetelmällä. Rekonstruktiossa näkyy lämmin jakso noin 4000-3050 vuotta sitten. Tämän jakson aikana esiintyi myös joitakin viileämpiä kausia. Noin 2900-2550 vuotta sitten Espanjassa oli kylmä jakso (rautakauden kylmä jakso). Verrattain lämmin ilmasto vallitsi noin 2550-1700 vuotta sitten (Rooman lämpökausi). Noin 1700-1400 vuotta sitten oli kylmä jakso (varhaiskeskiajan kylmä jakso). Noin 1400-800 vuotta sitten oli lämmin jakso (keskiajan lämpökausi), jonka aikana oli myös pari viileämpää jaksoa. Noin 800-150 vuotta sitten oli kylmä jakso (pieni jääkausi). Viimeisen 150 vuoden aikana rekonstruktiossa näkyy nopea epälineaarinen lämpeneminen.

Rekonstruktiolle tehty spektrianalyysi paljastaa joitakin jaksollisuuksia Pohjois-Espanjan ilmastossa. Havaitut jaksot ovat kestoltaan 400, 900 ja 1300 vuotta. Nämä ovat yhdenmukaisia muun muassa Pohjois-Atlantin ja Grönlannin rekonstruktioista löytyneiden jaksojen kanssa. Tämä viittaa yhteiseen tekijään, joka liittynee Auringon aktiivisuuden vaihteluihin ja Pohjois-Atlantilla vallitsevien ilmasto-oskillaatioiden muutoksiin.

Rekonstruktio mahdollistaa myös suoran vertailun viimeaikaisen lämpenemisen ja aiempien lämpimien jaksojen, kuten Rooman ja keskiajan lämpökausien, välillä. Tässä vertailussa nähdään, että viimeaikaiset lämpötilat ovat olleet korkeimpia 4000 vuoteen Pohjois-Espanjassa.

Lähde: Javier Martín-Chivelet, M. Belén Muñoz-García, R. Lawrence Edwards, María J. Turrero, and Ana I. Ortega, Land surface temperature changes in Northern Iberia since 4000 yr BP, based on δ13C of speleothems, Global and Planetary Change, 2011, doi:10.1016/j.gloplacha.2011.02.002. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: