Otsonikerroksen tulevaisuus liittyy vahvasti ilmaston muutoksiin

Otsonikerros on ohut ilmakehän kerros korkealla stratosfäärissä. Otsonikerros suojelee maapallon eliöitä auringon haitallisilta ultraviolettisäteiltä. Uuden tieteellisen arviointiraportin mukaan otsonikerros on kohtaamassa uusia haasteita, vaikka se on vasta toipumassa aiemmista vahingoista. Raportissa esitetään myös vahvempia todisteita siitä, että stratosfäärin otsonin ja maapallon ilmaston välillä on yhteys.

Raportissa todetaan, että viime vuosikymmenen aikana globaali otsonipitoisuus ja otsonipitoisuudet arktisilla sekä Etelämantereen alueilla ovat olleet käännekohdassa. Otsonipitoisuudet eivät ole enää laskeneet, mutta eivät vielä lisäännykään. Montrealin pöytäkirjassa säädetyt päästörajoitukset ovat toimineet hyvin, sillä monet otsonia tuhoavat aineet ovat reagoineet ilmakehässä odotetulla tavalla ja ne ovat vähenemässä sekä alemmassa että ylemmässä ilmakehässä. Monet otsonia tuhoavista aineista ovat myös kasvihuonekaasuja, joten Montrealin pöytäkirjan rajoituksilla on ollut myös hyötyä ilmastolle.

”Montrealin pöytäkirja on onnistunut suojelemaan otsonikerrosta paljon voimakkaammalta vähenemiseltä, mutta otsonikerrokseen alkavat yhä enemmän vaikuttaa muut tekijät, jotka liittyvät muuttuvaan ilmastoon”, sanoo A. R. Ravishankara, joka on NOAA: n Chemical Sciences –jaoksen johtaja ja kyseisen raportin tuottaneen tieteellisen arviointilautakunnan puheenjohtaja.

Ilmastonmuutos esimerkiksi muuttaa ilmakehän lämpötilaa ja kiertoliikkeitä, jotka puolestaan vaikuttavat otsonikerrosta vähentäviin prosesseihin. Yksi ennustettu tulos tästä on se, että arktisilla alueilla, missä ilmastonmuutos on voimakkaimmillaan, otsonin arvioidaan olevan herkempi ilmastonmuutokselle kuin Etelämantereella, missä ilmastonmuutos vaikuttaa suhteellisesti vähemmän otsonikerrokseen.

Vaikutukset toimivat myös käänteisesti. Muutokset otsonikerroksessa on yhdistetty havaittuihin muutoksiin vuodenaikaistuulissa eteläisellä pallonpuoliskolla, mikä edistää Antarktiksen niemimaan lämpenemistä ja ylätasangon viilenemistä.

Etelämantereen otsoniaukko havaittiin vuonna 1985. Tutkijoiden mukaan toistuvasti keväällä esiintyvä otsoniaukko johtui ihmisen valmistamista aineista, kuten kloorifluorihiilivedyt tai CFC, joita käytetään jäähdytyslaitteissa, ja sammuttimissa käytetyt halonit. Näiden vaikutus otsoniin tunnettiin jo ennen vuotta 1985 ja riski otsonikerrokselle oli myös jo tiedostettu. Näistä löydöksistä tuli ”tieteen menestystarina” maailman hallitusten tunnustaessa toimenpiteiden tarpeellisuuden otsonia tuhoavien aineiden tuotannon ja kulutuksen vähentämiseksi.

Otsonikerrosta vähentäviä aineita koskeva Montrealin pöytäkirja hyväksyttiin 1987 ja se tuli voimaan vuonna 1989. Se oli suunniteltu niin, että otsonia vähentävien aineiden rajoitusten aikatauluja voitaisiin tarkistaa säännöllisissä tieteen ja teknologian arvioinneissa ja tarvittaessa muuttaa tai mukauttaa ottamaan mukaan toisenlaisia rajoitustoimia ja lisätä uusia aineita rajoitettavien aineiden listalle. Juuri julkaistu vuoden 2010 tieteellinen arviointi antaa tietoa Montrealin pöytäkirjan päättäjille tulevina vuosina, kun he harkitsevat mahdollisia lisätoimia otsonikerroksen suojelemiseksi.

Raportissa otsonipitoisuuden odotetaan palaavan vuotta 1980 edeltävälle tasolle suunnilleen tämän vuosisadan puolivälissä keskileveysasteilla ja arktisilla alueilla. Etelämantereen otsonipitoisuuden palautumisen odotetaan tapahtuvan myöhemmin tämän vuosisadan kuluessa.

Otsonikerroksen pysyminen suojanamme riippuu tulevaisuudessa Montrealin pöytäkirjan määräysten noudattamisesta sekä mahdollisista uusista tekijöistä, kuten mahdolliset tahattomat seuraukset ilmaston lämpenemistä vastaan taistelevien aineiden ilmakehään päästämisestä.

”Montrealin pöytäkirja toimii suunnitellulla tavalla ja ilmakehässä on vähemmän sopimuksen alaisia aineita”, sanoo Ravishankara. ”Tämä on suojannut otsonikerrosta. Ilmakehä ja ilmasto kuitenkin muuttuvat, joten otsonikerros ei palaudu takaisin täsmälleen samalla tavalla kuin se väheni.”

Lähde: Study: Ozone Layer’s Future Linked Strongly to Changes in Climate – NOAA:n tiedote

Lisätietoa: Vuoden 2010 arviointiraportti

%d bloggaajaa tykkää tästä: