Korallit leviävät Japanissa pohjoista kohti hurjaa vauhtia

Ilmaston lämpeneminen saattaa aiheuttaa lajien levinneisyysalueiden siirtymistä ja/tai kasvamista maapallon napoja eli kylmempiä alueita kohti. Trooppisten koralliriuttojen korallit kuuluvat maapallon tärkeimpien lajiryhmien joukkoon ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin korallit ovat ns. primäärituottajia, eli ne tuottavat biomassaa epäorgaanisesta aineesta. Toiseksi korallit muodostavat elinympäristön (koralliriutan) itsensä lisäksi myös muille lajeille. Korallien mahdollinen siirtyminen ilmaston lämpenemisen myötä aiheuttaisikin muutoksia koko alueen ekosysteemiin.

Tähän mennessä suurin osa tutkimuksista ilmastonmuutoksen vaikutuksesta koralleihin on keskittynyt korallien haalistumiseen trooppisilla alueilla (katso äskettäin julkaistu uutinen aiheesta), mutta korallien levinneisyysalueiden muutoksia voi tapahtua myös leudoilla alueilla. Korallien levinneisyysalueiden muutoksia ilmaston lämpenemisen seurauksena on kuitenkin käsitelty vain harvoissa tutkimuksissa.

Yhdessä aiemmassa tutkimuksessa tutkijat William Precht ja Richard Aronson käsittelivät kahden korallilajin levinneisyysalueen muutoksia Karibialla. Kyseisten lajien muodostamat riutat olivat hyvin yleisiä Floridan itärannikolla holoseenin keskivaiheilla (noin 10000-6000 vuotta sitten), kun ilmasto oli lämmin. Tämän jälkeen koitti aina nykyaikaan saakka kestänyt viileämpi jakso, jolloin näiden lajien levinneisyysalueet supistuivat rajusti. Viime aikoina ne ovat kuitenkin taas levinneet huomattavasti samaan aikaan, kun meren pintalämpötila alueella on noussut. Leviäminen on tapahtunut siitä huolimatta, että aluetta ovat vaivanneet tautien aiheuttamat korallien massakuolemat.

Uudessa tutkimuksessa Yamano ja muut esittävät ensimmäiset laajan mittakaavan todisteet korallien levinneisyysalueen muutoksista maapallon napoja kohti. He analysoivat leudolla alueella Japanissa elävien korallien kansallisia havaintoarkistoja 80 viime vuoden ajalta. Kyseisellä alueella meren pintalämpömittaukset sadan vuoden ajalta näyttävät merenpinnan lämminneen tilastollisesti merkitsevästi.

Alueen korallit levisivät pohjoisnapaa kohti alkaen 1930-luvulta. Yhdenkään analysoidun lajin levinneisyysalue ei kuitenkaan supistunut etelän suunnassa, eikä paikallisia sukupuuttoja myöskään tapahtunut. Korallien levinneisyysalueen laajeneminen tapahtui hyvin suurella nopeudella. Parhaimmillaan levinneisyysalue laajeni jopa 14 kilometriä vuodessa. Tämä on paljon suurempi levinneisyysalueen laajeneminen kuin muilta lajeilta on havaittu.

Viime aikoina on myös havaittu trooppisiin koralliriuttoihin liittyvien eliöiden levinneisyysalueen laajenemista. Yhdessä sen
kanssa tämän uuden tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että leutojen alueiden rannikoiden ekosysteemit saattavat olla kokemassa nopeita ja perustavaa laatua olevia muutoksia.

Lähteet:

Yamano, H., K. Sugihara, and K. Nomura (2011), Rapid poleward range expansion of tropical reef corals in response to rising sea surface temperatures, Geophys. Res. Lett., 38, L04601, doi: 10.1029/2010GL046474. [tiivistelmä]

William F. Precht, and Richard B. Aronson. 2004. Climate flickers and range shifts of reef corals. Frontiers in Ecology and the Environment 2: 307–314, doi:10.1890/1540-9295(2004)002[0307:CFARSO]2.0.CO;2. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: