Lisääntyneet lumi- ja vesisateet sekä tulvat voivat olla seurausta ilmaston lämpenemisestä

Ilmakehän vedensitomiskyky kasvaa karkeasti ottaen logaritmisesti lämpötilan noustessa, ja ilmakehän vesisisällön on myös todettu lisääntyneen tämän teoreettisen päätelmän mukaisesti. Asteen lämpenemisen maapallon pinnalla lasketaan nostavan maapallon kokonaissademäärää 2-3 prosenttia. Voimakkaiden vesisateiden todennäköisyys onkin voinut kaksinkertaistua ihmiskunnan tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen lämmitysvaikutuksen seurauksena. Tämä on saattanut osaltaan vaikuttaa myös Euroopan ja Yhdysvaltojen viimeaikaisiin runsaisiin lumisateisiin. Maapallon kokonaissademäärää tärkeämpi tarkastelun kohde kuitenkin on sateiden runsastumisen ja kuivuuden yleistymisen alueellinen vaihtelu. Ankarat sääolosuhteet, esimerkiksi Albanian tulvat, aiheuttavat suunnattomia inhimillisiä ja taloudellisia seurauksia. Maapallon keskilämpötilan nousu on etäällä useimpien ihmisten arjesta. Kaksi tutkimusta viime viikon Nature-lehdessä kuitenkin päättelee, että ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jo nyt miljoonien ihmisten elinolosuhteisiin vaikuttavia äärimmäisiä sääilmiöitä. Nature-lehdessä julkaistut tutkimukset yhdistävät lisääntyneet kasvihuonekaasupäästöt, pohjoisen pallonpuoliskon kasvaneet vesi- ja lumisademäärät sekä Ison-Britannian tulvariskin toisiinsa.

Tarkastelujaksolla 1951-1999 lisääntynyttä sademäärää ei ilmeisesti pysty selittämään ilmaston luontaisella vaihtelulla, vaan syynä on ilmaston lämpeneminen. Kuva: (c) olly - Fotolia.com

”Tällä on valtava merkitys sekä lisäperusteluna päästöjen vähentämisessä että myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa”, sanoo Michael Oppenheimer, Princetonin yliopiston ilmastopolitiikan tutkija, joka ei ollut mukana Nature-lehden tutkimuksissa.

Ei ole epäilystäkään siitä, että ihmiset muuttavat ilmastoa, mutta vaikutukset alueellisiin sääoloihin eivät ole yhtä selviä. Mikään yksittäinen tietokonemalli ei voi aukottomasti liittää tiettyä lumimyrskyä tai tulvaa ilmaston lämpenemiseen. Yhdistelemällä eri ilmastomalleja, säähavaintoja ja todennäköisyyslaskentaa tutkijat voivat kuitenkin selvittää, miten ilmaston lämpeneminen todennäköisesti vaikuttaa. Aikaisemmin on todettu, että ilmaston lämpeneminen on vähintään kaksinkertaistanut sään ääri-ilmiöiden, esimerkiksi Euroopan kesän 2003 kaltaisten helleaaltojen, todennäköisyyden.

Paikallisempia sään ääri-ilmiöitä on kuitenkin toistaiseksi ollut vaikea yhdistää ilmastonmuutokseen. ”Ilmastomallit ovat parantuneet paljon kymmenen vuoden takaiseen verrattuna, jolloin emme periaatteessa voineet sanoa mitään sademääristä”, sanoo ilmastotieteilijä Gabriele Hegerl Edinburghin yliopistosta. Hegerl kollegoineen vertaili pohjoisen pallonpuoliskon sääasemien tietoja kahdeksan eri ilmastomallin sadesimulaatioihin.

”Voimme nyt sanoa jonkinlaisella varmuudella, ettei 1900-luvun jälkipuoliskolla lisääntynyttä sademäärää voida arviomme mukaan selittää ilmaston luontaisella vaihtelulla”, hän sanoo. Äärimmäisen sademäärän todennäköisyys minä tahansa päivänä lisääntyi seitsemällä prosentilla tarkastelujakson 1951-1999 aikana.

Toinen tutkimus yhdistää ilmastonmuutoksen Englannissa ja Walesissa esiintyneisiin historian lähes pahimpiin kyseisen alueen tulviin loka-marraskuussa 2000, jolloin oli vuodesta 1766 alkavan tilastohistorian sateisin syksy. Tohtori Myles Allen Oxfordin yliopistosta kollegoineen teki syksystä 2000 useita tuhansia alueellisesti yksityiskohtaisia pitkän aikavälin sääennustesimulaatioita ilman kasvihuonekaasujen vaikutusta sekä kasvihuonekaasujen vaikuttaessa. Tulokset syötettiin sadannan ja jokien virtaaman yhdistävään malliin, jolloin päästiin tarkastelemaan jokien tulvatilannetta Englannissa ja Walesissa.

Tulosten perusteella tutkijat toteavat, että ihmisen toiminnasta aiheutuva ilmastonmuutos on voinut lisätä tulvat aiheuttaneen hyvin sateisen sään riskin lähes kaksinkertaiseksi. Ihmiskunnan vaikutuksen tarkka osuus jää kuitenkin epäselväksi. Mallin tuloksista 90 prosenttia osoittaa ihmisten 1900-luvulla tuottamien kasvihuonekaasujen lisänneen syksyn 2000 tulvariskiä Englannissa ja Walesissa vähintään yli 20 prosentilla. Mallin tuloksista 66 prosenttia osoittaa riskin kasvaneen yli 90 prosenttia.

”Poikkeuksellisen runsaiden sateiden lisääntymistä joillakin pohjoisen pallonpuoliskon alueilla on havaittu jo yli vuosikymmenen ajan, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmisen vaikutus on osoitettu”, sanoo Michael Oppenheimer. Pohjoisen pallonpuoliskon maiden täytyykin varautua vastaaviin tapahtumiin tulevaisuudessa yhä useammin. ”Aiemmassa, muuttumattomassa ilmastossa kerran sadassa vuodessa esiintynyt säätapahtuma voi tulevaisuudessa toistua kaksi kertaa niin usein”, sanoo Allen.

Allen kuitenkin huomauttaa, ettei ilmastonmuutos aina lisää sään aiheuttamien vahinkojen riskiä. Esimerkiksi Britanniassa lumien sulamisesta aiheutuvien tulvien todennäköisyys pienenee ilmaston lämmetessä. Sitä paitsi Allenin tutkimuksessa jää kymmenen prosentin mahdollisuus, ettei ilmaston lämpeneminen olekaan vaikuttanut Ison-Britannian tulvariskiin – tai että se on jopa vähentänyt tulvariskiä.

Meneillään on myös tutkimuksia, joissa pyritään selvittämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia koko Euroopan tulva- ja kuivuusriskiin, Yhdysvaltojen länsiosien sulamisvesien määrään ja eteläisen Afrikan kuivuuteen. Tällaisia tutkimuksia tarvitaan, jotta on mahdollista kehittää tehokkaita sopeutumiskeinoja ilmastonmuutokseen. ”Hallitukset aikovat käyttää sata miljardia Yhdysvaltojen dollaria ilmastonmuutokseen sopeutumiseen vuoteen 2020 mennessä, vaikkei kukaan tällä hetkellä tiedä, mikä on ilmastonmuutoksen vaikutusta ja mikä vain huonoa säätä”, sanoo Allen.

Kun löydetään ilmastonmuutoksen ja sään yhteydet, tämä voi myös vaikuttaa ilmastosopimuksiin. ”Jos rikkaat maat aikovat taloudellisesti korvata ilmastonmuutoksessa kärsiville, niin kuin jotkin köyhemmät maat odottavat, pitää olla objektiivinen tieteellinen perusta”, Allen huomauttaa.

Vakuutusyhtiöt ovat jo pitkään olleet huolissaan äärimmäisiin sääilmiöihin liittyvien korvausten lisääntymisestä, mutta niiden yhdistäminen ilmastonmuutokseen vaatii vielä lisää tutkimusta. Nature-lehdessä julkaistu Britannian ja Walesin syksyn 2000 tulvia käsitellyt tutkimus vaati useita tuhansia tietokonesimulaatioita ja valmistui vasta kymmenen vuotta tulvien jälkeen. Lopullista, yksiselitteistä vastausta tämäkään tutkimus ei silti anna. Kriitikoiden mielestä Nature-lehden tutkimuksissa on jossakin määrin aliarvioitu ilmastojärjestelmän luontaista vaihtelua.

Lähteet:

Richard P. Allan: Climate change: Human influence on rainfall, Nature 470, 344-345 (2011), Published online 16 February 2011, doi:10.1038/470344a [tiivistelmä ilmainen, koko artikkeli maksullinen].

Seung-Ki Min, Xuebin Zhang, Francis W. Zwiers & Gabriele C. Hegerl: Human contribution to more-intense precipitation extremes, Nature 470, 378-381 (2011), Published online 16 February 2011, doi:10.1038/nature09763 [tiivistelmä, esikatselukuvat ja lisämateriaali ilmaiset, koko artikkeli maksullinen].

Pardeep Pall, Tolu Aina, Dáithí A. Stone, Peter A. Stott, Toru Nozawa, Arno G. J. Hilberts, Dag Lohmann & Myles R. Allen: Anthropogenic greenhouse gas contribution to flood risk in England and Wales in autumn 2000, Nature 470, 382-385 (2011), Published online 16 February 2011, doi:10.1038/nature09762 [tiivistelmä, esikatselukuvat ja lisämateriaali ilmaiset, koko artikkeli maksullinen].

Quirin Schiermeier: Increased flood risk linked to global warming, Nature 470, 316 (2011), Published online 16 February 2011, doi:10.1038/470316a [ilmainen uutisartikkeli].

Bryan Walsh: New studies show that climate change is the culprit in extreme rain, Ecocentric blog, Time, 17 February 2011 [blogikirjoitus].

Aiempi uutisemme ilmastonmuutoksen vaikutuksista Euroopassa:

Ilmastonmuutoksen konkreettiset vaikutukset ihmisiin Euroopan eri alueilla 2080-luvulla

3 vastausta to “Lisääntyneet lumi- ja vesisateet sekä tulvat voivat olla seurausta ilmaston lämpenemisestä”

 1. Boris Winterhalter Says:

  Sellaiset väitteet kuten edellä on esitetty, esim.:
  ”Voimme nyt sanoa jonkinlaisella varmuudella, ettei 1900-luvun jälkipuoliskolla lisääntynyttä sademäärää voida arviomme mukaan selittää ilmaston luontaisella vaihtelulla”, osoittavat lausujan toiveajattelua tai historian tuntemuksen puutetta.

  Svante Arrheniuksen kanssa paljon aikoinaan kommunikoinut ruotsalainen merentutkija Otto Petterson on 1900-luvun alkuaikoina tutkinut historiallisia ilmasto-oloja niin Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa. Eduardo Ferreyra on saattanut näistä Pettersonin erinomaisista ilmastoon liittyvistä tutkimuksista vuodelta 1913 kaikkien asiasta kiinnostuneiden tietoon: http://www.mitosyfraudes.org/calen12/petterson_1.html.

  Nykyaikaisempaa tietoa menneiden aikojen ilmastollisista äärioloista löytyy arkeologi/antropologin Brian Fagan’n tuotannosta. Toisin sanoen luonnolliset vaihtelut niin sadannassa kuin muissakin ilmastollisissa tapahtumissa ovat vaihdelleet rajuudessaan kautta maapallon historian, vaikka nykyiset nuoret ilmastotutkijat haluaisivat niistä syyttää ihmisperäiseksi uskomaansa ilmaston lämpenemistä. Faganin kirjoista ainakin The Long Summer on käännetty suomeksi ”Pitkä kesä”.

 2. Boris Winterhalter Says:

  Edelliseen viestiini pieni lisäys tänään norjalaiselta Ole Humlumilta saamastani viestistä ja hänen ylläpitämästä internet-sivusta. Hän on koonnut arvokasta tietoa menneiden aikojen ilmastonvaihteluista: http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory.htm
  Etenkin kuva GENERAL-otsikon jälkeen kuvastaa hyvin Grönlannin jääkairauksista saatua lämpötilakehitystä ja tapahtumia etenkin Pohjois-Euroopassa viimeisten 8000 vuoden aikana. KANNATTAA TUTUSTUA!

 3. Ari Jokimäki Says:

  Toisin sanoen luonnolliset vaihtelut niin sadannassa kuin muissakin ilmastollisissa tapahtumissa ovat vaihdelleet rajuudessaan kautta maapallon historian, vaikka nykyiset nuoret ilmastotutkijat haluaisivat niistä syyttää ihmisperäiseksi uskomaansa ilmaston lämpenemistä.

  Kuka on väittänyt, ettei ”ilmastolliset tapahtumat” ole vaihdelleet ennen?

  Jos ennen on ollut rajuja sääilmiöitä, tarkoittaako se mielestäsi sitä, ettei ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos voi millään lailla vaikuttaa niiden esiintymiseen? Sehän olisi suorastaan ihme, jos se ei vaikuttaisi myös niihin tavalla tai toisella.

  Miksi muuten haluat esitellä yhden paikan lämpötilakuvaajaa, kun täällä on kyseessä äärimmäisten sääilmiöiden esiintyminen? Halusitko vain käyttää tilaisuuden hyväksi vähätelläksesi nykyistä ilmastonmuutosta? Tuo kuvaaja on muuten peräisin Dahl-Jensenin ja muiden vuoden 1998 tutkimuksesta, jonka datasta käy hyvin ilmi se, että Grönlannissa tämä nykyinen ilmastonmuutos tapahtuu paljon nopeammin kuin aikaisemmat muutokset kymmeniin tuhansiin vuosiin. Tuon tutkimuksen data on saatavilla täällä. Eikä noita Grönlannin lämpötila-asioita tarvitse tuollaisista hämäristä lähteistä lukea – aiheesta löytyy paljon ihan oikeaa tutkimustakin.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: