Kasvihuonekaasupäästöt vaikuttaneet Euroopan talvilämpötilaan jo 1600-luvulta saakka

Ihmiskunnan vaikutus Euroopan lämpötiloihin 1900-luvulla on havaittu aiemmissa tutkimuksissa. On myös arvioitu, että ulkoisten pakotteiden, kuten tulivuorista peräisin olevien aerosolien, ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöjen ja Auringon aktiivisuuden muutosten vaikutus Euroopan ilmastoon ennen 1900-lukua on ollut merkityksetön.

Nature Geoscience -lehdessä on äskettäin julkaistu tutkimus, jossa on rekonstruoitu Euroopan maa-alueiden lämpötilat eri vuodenaikoina vuodesta 1500 vuoteen 2000. Rekonstruktiossa käytettiin muun muassa historiallisista dokumenteista löytyviä säätietoja sekä puiden vuosirenkaita. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin kolmea ilmastomallia. Näiden avulla tutkittiin eri pakotteiden vaikutusta Euroopan ilmastoon.

Tutkijat havaitsivat, että ulkoisillä pakotteilla on ollut selvästi erottuva vaikutus Euroopan ilmastoon koko tutkitun viidensadan vuoden aikana. Erityisesti huomattiin, että 1600-luvun lopulla alkoi talvien lämpeneminen, joka on yhdistettävissä ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöihin. Tutkimuksen tuloksien perusteella talvi on vuodenaika, jolloin kasvihuonekaasujen ja aerosolien vaikutus näkyy selvimmin. Kyseisestä lämpenemisestä noin 75 prosenttia näyttäisi johtuvan ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöistä.

”Erityisesti kasvihuonekaasujen pitoisuuden lisääntymisen vaikutus näkyy selvästi 1600-luvun lopulta alkaen,” sanoo espanjalainen Jesús Fidel González Rouco, yksi tutkimukseen osallistuneista tutkijoista. Tutkimuksessa nähtiin selvästi myös tulivuorten purkausten aiheuttamat lyhytaikaiset kesäajan viilenemiset ja talviajan lämpenemiset.

Lähteet:

Gabriele Hegerl, Juerg Luterbacher, Fidel González-Rouco, Simon F. B. Tett, Thomas Crowley & Elena Xoplaki, Nature Geoscience, 2011, doi:10.1038/ngeo1057. [tiivistelmä]

Humans, Volcanoes and the Sun Have Influenced Europe’s Climate Over Recent Centuries – ScienceDaily

%d bloggaajaa tykkää tästä: