Uusi sulamisennätys Grönlannin jäätiköllä

Uusi tutkimus osoittaa, että vuonna 2010 tehtiin uusi sulamisennätys Grönlannin jäätiköllä, jonka odotetaan olevan tärkeä tekijä ennustetussa merenpinnan nousussa tulevina vuosikymmeninä.

”Tämä kulunut sulamiskausi oli poikkeuksellinen, kun sulaminen venyi joissakin paikoissa jopa 50 päivää keskimääräistä pitemmäksi,” sanoo tohtori Marco Tedesco, joka on New Yorkissa sijaitsevan Cryosphere Processes Laboratoryn johtaja ja joka johtaa Grönlannin jäätikön sulamiseen vaikuttavia tekijöitä tutkivaa projektia.

”Vuonna 2010 sulaminen alkoi poikkeuksellisen aikaisin huhtikuun lopussa ja loppui melko myöhään syyskuun puolessa välissä.”

Tutkimusta sponsoroi WWF, Yhdysvaltojen kansallinen tiedesäätö (NSF) ja NASA. Tutkimuksessa tarkasteltiin pintalämpötilan poikkeamia Grönlannin jäätikön pinnan päällä ja seurattiin sulamista mittauksilla satelliteista ja maan päältä sekä malleilla.

Äskettäin Environmental Research Letters -lehdessä julkaistussa artikkelissa Marco Tedesco ja kumppanit mainitsevat, että vuonna 2010 kesälämpötilat olivat 3 celsiusastetta keskimääräistä korkeammat. Lisäksi lunta satoi vähän. Grönlannin pääkaupungissa Nuukissa oli vuonna 1873 alkaneen mittaushistorian lämpimin kevät ja kesä. Jää paljastui lumen alta keskimääräistä aikaisemmin ja oli lumeton aikaisempia vuosia kauemmin, mikä vaikutti syntyneeseen sulamisennätykseen.

”Paljas jää on paljon tummempää kuin lumi ja imee enemmän Auringon säteilyä,” tohtori Tedesco sanoi. ”Muita jään sulamiseen vaikuttavia takaisinkytkentöjä, joita tarkastelemme, ovat jäätikön pinnalla olevien järvien vaikutus jään pintaan, jään pinnalle laskeutuneen pölyn ja noen vaikutus sekä sulamisvesien vaikutus jäätikön merta kohti tapahtuvaan virtaukseen.”

WWF:n ilmastoasiantuntija tohtori Martin Sommerkorn sanoi: ”Merenpinnan odotetaan nousevan yli metrin vuoteen 2100 mennessä, mikä suurimmaksi osaksi johtuu jäätiköiden sulamisesta. Eikä se lopu siihen – mitä pidempään odotamme kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamisessa, sitä enemmän sulamista tapahtuu ja veden pinta jatkaa nousuaan.”

Lähde: M Tedesco, X Fettweis, M R van den Broeke, R S W van de Wal, C J P P Smeets, W J van de Berg, M C Serreze and J E Box, The role of albedo and accumulation in the 2010 melting record in Greenland, Environmental Research Letters, Volume 6, Number 1, doi: 10.1088/1748-9326/6/1/014005. [tiivistelmä, lehdistötiedote]

%d bloggaajaa tykkää tästä: