Albedon takaisinkytkentä on havainnoissa malliennusteita suurempi

Pohjoisen pallonpuoliskon lumipeitteen ja merijään laajuudet ovat pienentyneet vuodesta 1979 lähtien. Tämä sattuu samaan aikaan kuin pohjoisen pallonpuoliskon on havaittu lämpenevän. Tämä viittaa siihen, että jään ja lumen vähenemisestä seuraava pinnan heijastuskyvyn eli albedon muuttumisen aiheuttama positiivinen takaisinkytkentä on toiminnassa. Kyseinen albedon takaisinkytkentä on aiemmin havaittu hyvin lyhyen aikavälin tutkimuksissa lumeen liittyen. Mallitutkimuksissa on aiemmin arvioitu albedon takaisinkytkennän toimintaa satojen vuosien aikaskaalalla. Lumen ja jään yhteisvaikutuksia säteilypakotteeseen ja albedon takaisinkytkentään ei kuitenkaan ole vielä määritetty mittauksista.

Uudessa tutkimuksessa pohjoisen pallonpuoliskon lumen ja jään yhteisvaikutuksia maapallon säteilytasapainoon on arvioitu. Tätä varten tutkimuksessa kerättiin yhteen monenlaisia satelliittimittauksia ja kenttätutkimusten tuloksia.

Tutkimuksen tuloksien mukaan pohjoisen pallonpuoliskon jään ja lumen yhteinen säteilypakote on keskimäärin välillä -4,6 ja -2,2 wattia per neliömetri. Huippuarvo on toukokuussa, jolloin säteilypakote on noin -9,0 wattia per neliömetri. Nämä arvot tarkoittavat sitä, että normaalisti pohjoisen pallonpuoliskon lumipeite ja jää viilentävät maapalloa.

Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin myös se, että lumipeitteen ja jään viilentävä vaikutus on pienentynyt vuosien 1979 ja 2008 välillä 0,45 watilla per neliömetri. Tähän muutokseen ovat vaikuttaneet lumipeitteen ja merijään muutokset melkein yhtä paljon. Tämän havainnon perusteella on laskettavissa, että pohjoisen pallonpuoliskon albedon takaisinkytkentä on välillä 0,3 ja 1,1 wattia per celsiusaste per neliömetri. Tämä arvo on huomattavasti suurempi kuin vastaavat arviot, jotka on saatu 18 ilmastomallista.


Lumen ja jään säteilypakote vuosien 1979 ja 2008 välillä (yllä) ja säteilypakotteen muutos kyseisenä aikana (alla).

Lähde: M. G. Flanner, K. M. Shell, M. Barlage, D. K. Perovich & M. A. Tschudi, Radiative forcing and albedo feedback from the Northern Hemisphere cryosphere between 1979 and 2008, Nature Geoscience, 2011, DOI: doi:10.1038/ngeo1062. [tiivistelmä]

Lisätietoa:
CO2-raportin uutinen tästä tutkimuksesta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: