Pohjoisen pallonpuoliskon kasvukausi on pidentynyt


Kasvien kasvukausi alkaa keväällä ja loppuu syksyllä.

Kasvien kasvukausi on tärkeä indikaattori ekosysteemien reaktiosta ilmastonmuutokseen. Ekosysteemien tulevien muutoksien ennustamiseksi olisikin tärkeää tuntea kasvukauden muutokset viimeisten vuosikymmenten ajalta.

Uudessa tutkimuksessa on analysoitu pohjoisen pallonpuoliskon leudon alueen kasvien kasvukauden pitkän aikavälin muutoksia. Analyysissä käytettiin kasvillisuusindeksin satelliittimittauksia ja lämpötilahavaintoja vuosien 1982 ja 2008 välillä.

Tuloksien perusteella kasvukausi piteni keskimäärin. Muutokset kuitenkin vaihtelivat ajan myötä kasvukauden alun ja lopun välillä. Koko pallonpuoliskolla kasvukauden alku aikaistui 5,2 päivällä alkuvaiheessa (vuosien 1982 ja 1999 välillä), mutta sen jälkeen (vuosina 2000 – 2008) kasvukauden alku aikaistui vain 0,2 päivällä. Kasvukauden loppu siirtyi 4,3 päivää myöhemmäksi alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa kasvukauden loppu viivästyi vielä 2,3 päivää lisää. Loppuvaiheessa esiintynyt ero kasvukauden alun ja lopun välillä johtuu siitä, että tuolloin oli kevätaikaan vähemmän lämpenemistä kuin kesällä ja syksyllä. Kasvukauden lopun siirtyminen myöhemmäksi vaikutti siis hiukan enemmän kasvukauden pitenemiseen kuin kasvukauden alun aikaistuminen. Paikallisia eroja tosin oli.

Lähde: Su-Jong Jeong, Chang-Hoi Ho, Hyeon-Ju Gim, Molly E. Brown, 2011, Phenology shifts at start vs. end of growing season in temperate vegetation over the Northern Hemisphere for the period 1982–2008, Global Change Biology, DOI: 10.1111/j.1365-2486.2011.02397.x. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: