Pohjoisen merijää väheni hetkellisesti joulukuussa 2010

Pohjoisen merijään laajuus oli joulukuussa kaikista tilastoiduista joulukuista vähäisin. Tästä on viime aikoina uutisoitu (esimerkiksi YLE, NSIDC ja AGU Blogosphere). Tässä on yksi uutisoinnissa käytetty kuva:

Tämän lisäksi pohjoisen merijäälle tapahtui joulukuussa kummia. Merijään laajuus alkoi vähetä joulukuun 15. päivän aikana ja vähentymistä kesti muutaman päivän. Normaalisti joulukuussa pohjoisen merijään voisi odottaa lisääntyvän jatkuvasti, tai ei ainakaan vähentyvän kovasti. Seuraavassa kuvassa on esitetty pohjoisen merijään laajuuden kehitys joulukuussa 2010 (mittausdata kuvaa varten on peräisin IJIS-sivustosta):

Tästä herää kysymys: onko tämä tilanne poikkeuksellinen? Verrataanpa vuoden 2010 tilannetta edellisten vuosien joulukuihin (valitettavasti päivittäistä dataa on saatavilla vain vuodesta 2002 asti):

Ensisilmäyksellä näyttää siltä, että vähenemisjaksoja on ollut muinakin vuosina. Tätä voidaan tarkastella selvemmin, kun lasketaan päivittäinen muutos (laskettavan päivän merijään laajuus vähennetään edellisen päivän laajuudesta, jolloin tulos kertoo merijään vähenemisestä, jos se on negatiivinen) kaikille päiville ja piirretään niistä kuvaaja. Tässä tuloksena oleva kuvaaja kaikille vuosille 2002-2010 välillä (merijään vähenemisjaksot on korostettu punaisella ja punainen pystyviiva kertoo yhden päivän vähenemisjaksosta):

Kuten kuvasta nähdään, on vähenemisjaksoja ollut ennenkin ja vieläpä lähes joka vuosi. Ainoa vuosi, jolloin vähenemisjaksoja ei joulukuun aikana ollut, oli vuosi 2005. Vuoden 2010 neljä päivää kestänyt vähenemisjakso on kestoltaan pisin joulukuisista vähenemisjaksoista. Vuoden 2004 joulukuussa oli kolme päivää kestänyt vähenemisjakso.

Yhteensä vähenemispäiviä joulukuun aikana on ollut eniten vuoden 2004 joulukuussa. Silloin oli neljä eri vähenemisjaksoa ja yhteensä seitsemän päivän aikana esiintyi merijään vähenemistä. Toiseksi eniten vähenemispäiviä oli vuoden 2008 joulukuussa, jolloin niitä oli viisi. Vuoden 2010 joulukuu sijoittuu tässä vertailussa vasta kolmanneksi neljällä vähenemispäivällään.

Vuoden 2010 vähenemisjakso on poikkeuksellinen ainakin siinä mielessä, että sen aikana on vähentynyt joulukuisista vähenemisjaksoista eniten jääpinta-alaa (94218 neliökilometriä). Toiseksi eniten yhden vähenemisjakson aikana on vähentynyt joulukuussa 2009 (65938 neliökilometriä). Koko joulukuun aikana kaikkina vuosina merijää kuitenkin lisääntyi. Vähiten lisääntymistä tapahtui vuonna 2004 (45130 neliökilometriä) ja vuonna 2010 tapahtui kuudenneksi vähiten lisääntymistä, eli joulukuun merijään kokonaismuutoksen kannalta vuosi 2010 ei ollut mitenkään poikkeuksellinen.

Yhden päivän aikana eniten vähenemistä tapahtui 7.12.2009, jolloin vähenemistä tapahtui 57656 neliökilometriä. Toiseksi eniten vähenemistä tapahtui 25.12.2004 (45781 neliökilometriä) ja kolmanneksi eniten 17.12.2010 (41406 neliökilometriä).

Vuoden 2010 joulukuun merijään laajuuden muutos ei siis ole kovin poikkeava muihin vuosiin verrattuna. Vuoden 2010 merijäätilanne on toki poikkeuksellinen siinä mielessä, että joulukuussa 2010 merijään laajuus oli ennätyksellisen vähäinen aiempien vuosien joulukuiseen merijään laajuuteen verrattuna. Yllä oleva tarkastelu kuitenkin viittaa siihen, että tämä ei varsinaisesti ollut joulukuun 2010 poikkeuksellisuutta, vaan joulukuuhun tultaessa merijään laajuus oli jo valmiiksi lähes ennätyksellisen alhainen. Joulukuun puolivälissä sattunut voimakas vähenemisjakso sitten vei joulukuun 2010 lopullisesti ennätykseen varsinkin, kun lähinnä ennätyksestä kilpailevien vuosien 2006 ja 2007 joulukuinen muutos oli melkein pelkkää lisääntymistä (vuonna 2006 joulukuinen merijää lisääntyi eniten ja vuonna 2007 toiseksi eniten).

Kategoria(t): Ilmastotiede. 2 Comments »
%d bloggaajaa tykkää tästä: