Tutkimukset osoittavat ilmakehän alaosien lämpenevän

Troposfääri, ilmakehän maan pintaa lähinnä oleva osa, lämpenee ja tämä lämpeneminen on laajalti yhteneväinen sekä ilmastomallien että teoreettisten odotuksien kanssa. Tällaisen kuvan antaa uusi tutkimusartikkeli, jossa on arvioitu tämän tärkeän ilmakehän kerroksen lämpötilan muutosten ja niiden syiden tutkimushistoriaa.


Troposfäärin globaalit keskimääräiset lämpötilamuutokset radiosondianalyysien perusteella (musta viiva – erillinen kuvaaja) sekä eri analyysien (mukaan lukien satelliittianalyysit) poikkeamat keskiarvosta (värilliset viivat).

Artikkelissa luodaan silmäys viimeisen 40 vuoden aikana ilmestyneisiin tutkimuksiin troposfäärin lämpötiloista ja niiden mittaamisesta. Artikkelissa kuvataan, kuinka jo ensimmäisistä 1960-luvun ilmastomalleista lähtien on odotettu troposfäärin lämpenevän yhdessä maanpinnan kanssa lisääntyvästä ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudesta johtuen. Nämä odotukset eivät ole oleellisesti muuttuneet ilmastomallien kehittyessä. Troposfäärin lämpeneminen on myös sopusoinnussa perusfysiikan kanssa, niin kuin sen tällä hetkellä ymmärrämme.

Odotettua lämpenemistä ei kuitenkaan näyttänyt tapahtuneen 1990-luvun havainnoissa erityisesti tropiikin alueella, vaikka maapallon pinta lämpeni nopeasti. Tämän perusteella jotkut kyseenalaistivat maapallon pinnan havaitun lämpenemisen sekä ilmastomallien luotettavuuden. Tässä uudessa tutkimuksessa arvioitiin huolellisesti aiheeseen liittyvät tutkimukset mukaan lukien 195 tutkimusartikkelia, mallisimulaatioiden tuloksia ja ilmakehän mittaussarjoja. Tutkimuksessa havaittiin, että enää ei ole todisteita mallien ja havaintojen ristiriidasta ja että troposfääri lämpenee.

”Kun katsotaan troposfäärin lämpötilan havaittuja ajallisia muutoksia ja ilmastomallien ennusteita, tämänhetkinen todistusaineisto osoittaa, ettei ole mitään perustavanlaatuista ristiriitaa, kun mallien ja havaintojen epävarmuustekijät on huomioitu”, sanoo Peter Thorne, yksi tutkimuksen tekijöistä.

Tämä tutkimus on esimerkki siitä, että kannattaa käyttää monia erilaisia mittauksia pintamittauksista säähavaintopalloihin ja satelliitteihin, sekä useita riippumattomia analyysejä näistä mittauksista.

”On olemassa vanha sanonta, jonka mukaan yhdellä kellolla varustettu henkilö tietää aina paljonko kello on, mutta kahdella kellolla varustettu henkilö ei ole koskaan varma kellonajasta”, sanoo Thomas Peterson, tutkimukseen osallistunut NOAA:n tutkija. ”Ristiriita alkoi 1990-luvulla, kun valmistettiin ensimmäinen ilmakehän lämpötilan ”kello” ja vasta myöhemmin, kun muut valmistajat olivat tehneet monia uusia ”kelloja”, huomasimme kaikkien kellojen olevan muutaman minuutin pielessä. Vaikka tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että troposfääri lämpenee, lämpenemisen määrästä ollaan eri mieltä.”

Tämä uusi tutkimus on ensimmäinen kattava katsaus aiheen tieteelliseen kirjallisuuteen, joten se ei varmastikaan ole viimeinen sana troposfäärin lämpötilamuutosten osalta. Toisen tutkimuksessa mukana olleen NOAA:n tutkijan, Dian Seidelin mukaan tulevaisuudessa tarvitaan monipuolisia havaintoja ja data-analyysejä, jotta tietämyksemme troposfäärin lämpötilatrendeistä kasvaa.

Lähde: Peter W. Thorne, John R. Lanzante, Thomas C. Peterson, Dian J. Seidel, Keith P. Shine, Tropospheric temperature trends: history of an ongoing controversy, 2010, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, DOI: 10.1002/wcc.80. [tiivistelmä, koko artikkeli, NOAA:n lehdistötiedote]

Lisätietoa: Satelliittimittauksissa ei näy troposfäärin lämpenemistä – Skeptical Science (suomennettu versio)

%d bloggaajaa tykkää tästä: