Bioenergian potentiaali ei olekaan kovin suuri?

Bioenergian tulevaisuuden potentiaali on arvioitu niin suureksi, että se voisi korvata fossiilisen energian jopa kokonaan. Uuden tutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä, vaan maailman energiantarpeen kasvaessa koko potentiaalinen bioenergian tuotanto ei näyttäisi parhaimmillaankaan pystyvän tuottamaan kuin alle puolet ihmiskunnan energiatarpeesta.


Biomassan tuotanto ja käyttö.

Bioenergia on peräisin orgaanisesta, ei-fossilisoituneesta, biologista alkuperää olevasta materiaalista. Bioenergiaa saadaan muun muassa maanviljelystuotteista, biojätteistä, metsätuotteista, vesikasveista ja lannasta. Nämä voidaan polttaa joko suoraan tai esikäsittelyn jälkeen (esimerkiksi muuttamalla tuotteet ensin nesteeksi tai kaasuksi) ja polttoprosessista saadaan sitten energiaa lämmön, mekaanisen energian tai sähkön muodossa.

Tärkein bioenergian lähde on kasvillisuus eri muodoissaan. Kasvit käyttävät yhteyttämistä biomassan tuottamiseen. Yhteyttämisessä kasvit tekevät epäorgaanisesta aineesta (hiilidioksidi, vesi ja ravinteet) orgaanista biomassaa aurinkoenergian avulla. Kasvien nettoprimäärituotanto (net primary production, NPP) koko maailmassa on tällä hetkellä noin 2200 EJ/vuosi (EJ on eksajoulea, eli triljoona joulea ja triljoona taas on miljardi miljardia eli 1018), mistä noin 1240 EJ/vuosi on kasvien maanpäällisissä osissa. Tällä hetkellä ihmiskunta kerää satona ja polttaa tai tuhoaa sadonkorjuun yhteydessä biomassaa noin 370 EJ/vuosi. Tästä suurin osa menee ruoantuotantoon.

Uudessa tutkimuksessa on arvioitu bioenergian globaalia potentiaalia tulevaisuudessa. Tähän mennessä bioenergian globaali potentiaali on arvioitu niin suureksi, että se voisi korvata fossiiliset energialähteet. Nykyään noin kymmenen prosenttia ihmiskunnan käyttämästä energiasta tulee bioenergiasta. Energiamääränä tämä on noin 50 EJ/vuosi. Tästä suurin osa on yksinkertaisissa ruonvalmistushelloissa ja -uuneissa poltettua polttopuuta, kuivatettua lantaa tai hiiltä.

Hiljattain tehdyt aiemmat arviot bioenergian tulevaisuuden potentiaalista ovat vaihdelleet välillä 30-1000 EJ/vuosi vuoden 2050 arvioidun tilanteen mukaan. Näistä maksimiarviot saattavat kuitenkin olla liian suuria uuden tutkimuksen mukaan. Bioenergian viljelysala on aiemmin arvioitu liian suureksi, koska arvioissa ei ole otettu huomioon ruoanviljelyyn, kotieläinten ruokkimiseen ja luonnonsuojeluun varattua alaa (eikä myöskään viljelyskelvottomien mäkien, kallioiden ja pienvesistöjen osuutta alasta). Lisäksi viljelyalan tuottoarviot ovat olleet liian suuria, koska niissä ei ole otettu huomioon vähemmän tuottavien alueiden sisältymistä kokonaisalaan.

Kun yllä mainitut asiat otetaan arvioon mukaan (mukaan lukien ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset), maksimiarvio bioenergian potentiaalille tulevaisuudessa pienenee. Tässä tutkimuksessa saatiin arvioksi 160–270 EJ/vuosi vuonna 2050. Yllä mainittiin, että 50 EJ/vuosi on 10 % ihmiskunnan tämänhetkisestä energiankäytöstä. Tästä saadaan laskettua, että tulevaisuuden kokonaispotentiaali bioenergialle olisikin vain vähän yli 50 % ihmiskunnan tämänhetkisestä energiantarpeesta. Lisäksi tilannetta pahentaa se, että energiankulutuksen on arvioitu kasvavan voimakkaasti lähivuosikymmeninä, joten bioenergian potentiaali saattaa olla tulevaisuudessa yllättävän pieni.

Lähde: Helmut Haberl, Tim Beringer, Sribas C Bhattacharya, Karl-Heinz Erb and Monique Hoogwijk, 2010, The global technical potential of bio-energy in 2050 considering sustainability constraints, Current Opinion in Environmental Sustainability, doi:10.1016/j.cosust.2010.10.007. [tiivistelmä, koko artikkeli on kaikkien ladattavissa tiivistelmäsivulla]

Aiemmat aiheeseen liittyvät artikkelit:
Mihin tietoon luottaa palmuöljydieseliin liittyen? (25.10.2010)
Metsähakkeen energiakäytön hiilidioksidipäästöt (15.9.2010)
Maaekosysteemien tuottavuus näyttää heikentyneen ilmastonmuutoksen seurauksena (23.8.2010)
Suuret odotukset leväenergiaa kohtaan – realismia vai ei? (15.3.2010)

Metsäbiomassan energiapotentiaali Suomessa (Gaia, 24.6.2010)
Ruokohelpi polttoaineena ja sen vaatima peltopinta-ala (Gaia, 1.7.2009)

%d bloggaajaa tykkää tästä: