Kuivuus vaivaa maapalloa tulevaisuudessa?

Monia maapallon tiheästi asuttuja maita uhkaa tulevina vuosikymmeninä vakava ja pitkäaikainen kuivuus uuden tutkimuksen mukaan. Tutkimuksen teki National Center for Atmospheric Research (NCAR) -tutkimuslaitoksen tutkija Aiguo Dai. Yksityiskohtaisessa analyysissä todetaan, että ilmastonmuutokseen liittyvä lämpeneminen todennäköisesti aiheuttaa kuivumista suuressa osassa maailmaa seuraavien 30 vuoden aikana. Vuosisadan loppuun mennessä kuivuus saattaa saavuttaa joillakin alueilla mittakaavan, jollaista on havaittu harvoin, jos koskaan, nykyaikana.


Kuivuuden muutokset kuluvalla vuosisadalla.

Käyttämällä 22 ilmastomallia ja kattavaa kuivuusolosuhteiden selvitystä sekä aikaisemmin julkaistujen tutkimuksien analysointia, artikkelissa todetaan, että suurinta osaa läntisestä pallonpuoliskosta, mukaan lukien suuret osat Euraasiaa, Afrikkaa ja Australiaa, saattaa uhata äärimmäinen kuivuus tällä vuosisadalla. Sen sijaan korkeampien leveysasteiden alueet Alaskasta Skandinaviaan todennäköisesti muuttuvat entistä kosteammiksi.

Dai kuitenkin varoittaa, että tulokset perustuvat tämänhetkiseen parhaaseen tietoon kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Mitä tulevina vuosikymmeninä oikeasti tapahtuu, riippuu monista tekijöistä, kuten tulevaisuuden kasvihuonekaasupäästöjen todellisista määristä sekä ilmaston luonnollisista vaihteluista (esimerkiksi El Niñon vaikutuksesta).

Uudet tutkimustulokset ilmestyivät äskettäin osana katselmusartikkelia, joka julkaistiin Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change -julkaisussa. Tutkimusta rahoitti National Science Foundation -säätiö, joka on NCAR:n sponsori.

”Olemme kohtaamassa mahdollisuuden laajalle kuivuudelle tulevina vuosikymmeninä, mutta tätä ei ole vielä täysin tiedostettu kansan eikä ilmastonmuutoksen tutkijoiden keskuudessa.” Dai sanoo. ”Jos tämän tutkimuksen ennusteet ovat edes lähellä toteutua, vaikutus tulee olemaan valtava yhteiskunnalle maailmanlaajuisesti.”

Vaikka ilmaston alueelliset ennusteet ovat epävarmempia kuin maailmanlaajuiset ennusteet, Dain tutkimus viittaa siihen, että suurin osa Yhdysvalloista on huomattavasti kuivempaa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi suurimmassa osassa Yhdysvaltoja äärimmäisen kuivuuden riski kasvaa kuluvan vuosisadan aikana.

Muita maita ja maanosia, joissa voi esiintyä merkittävää kuivuutta ovat:

– suuri osa latinalaisesta Amerikasta, mukaan lukien suuri osa Meksikosta ja Brasiliasta,
– Välimeren rantavaltiot, joita kuivuus voi koetella erityisen pahasti,
– suuri osa Lounais-Aasiasta,
– suurin osa Afrikasta ja Australiasta (varsinkin joillakin alueilla Afrikassa voi olla erityisen kuivat olosuhteet) ja
– Kaakkois-Aasia, mukaan lukien osa Kiinasta ja sen naapurimaista.

Tutkimuksessa todetaan myös, että kuivuusriskien voidaan odottaa laskevan tämän vuosisadan aikana suuressa osassa Pohjois-Eurooppaa, Venäjää, Kanadaa ja Alaskaa sekä joillakin alueilla eteläisellä pallonpuoliskolla. Kokonaisuutena maapallon maa-alueet näyttäisivät kuitenkin muuttuvan kuivemmiksi.

”Pohjoisten, harvaan asuttujen korkeiden leveysasteiden alueiden lisääntyvä kosteus ei pärjää tiheämmin asuttujen lauhkeiden ja trooppisten alueiden kuivumiselle”, Dai sanoo.

Tutkimukseen liittymätön ilmastonmuutoksen asiantuntija Richard Seager Columbian yliopistosta lisää:

”Kuten Dai tässä korostaa, valtavan suuria subtrooppisten ja keskisten leveysasteiden manneralueita kohtaa tulevaisuus, jossa maaperä on kuivempi ja pintavettä on vähemmän lämpimämmän ilmakehän aiheuttamien vähentyneiden sateiden ja haihtumisen lisääntymisen seurauksena. Termi ”ilmaston lämpeneminen” ei tee oikeutta niille ilmastonmuutoksille, jotka maailma kokee tulevina vuosikymmeninä. Jotkut kohtaamistamme pahimmista vaikeuksista liittyvät veteen, ei pelkästään lämpötilaan.”

Lähteet:

Climate change: Drought may threaten much of globe within decades – UCAR-tiedote. Yllä oleva artikkeli on melko suora suomennos tästä tiedotteesta.

Aiguo Dai, Drought under global warming: a review, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2010, DOI: 10.1002/wcc.81. [tiivistelmä, koko artikkeli]

%d bloggaajaa tykkää tästä: