90 % USA:n uudesta sähköntuotannosta on fossiilista

Mediassa puhutaan paljon uusiutuvasta energiasta. Tästä saa helposti sellaisen käsityksen, että juuri muuta kuin tuuli- ja aurinkovoimaa ei enää rakennetakaan. Maailman energiasyöpöimmässä maassa USA:ssa uusiutuvien osuus vuoden 2010 tammi-heinäkuun aikana valmistuneesta uudesta sähköntuotantokapasiteetista kuitenkin vain 10 % perustuu uusiutuviin energialähteisiin.

Tämä käy ilmi Nuclear Energy Instituten (NEI) tiedotteen Energy Markets Report (August 9 – August 13, 2010) yhteenvedosta. Itse tiedotteesta löytyy myös tiedot rakenteilla ja suunnitteilla olevasta kapasiteetista vuosille 2010-2014. (Tiedote päivittyy kerran viikossa, eikä tässä käytettyjä lähtötietoja enää löydy. Ne löytyvät kuitenkin täältä.)

Katsotaan, miltä tiedot näyttävät havainnollisina ympyrädiagrammeina. Totuudenmukaisen käsityksen saamiseksi lähteessä ilmoitetut megawatti-lukemat on tässä muutettu tehollisarvoiksi kertomalla ne kapasiteettikertoimella. Tuulivoimalle on käytetty kerrointa 0,25 (Laskettu World Wind Energy Report 2009 tiedoista), auringolle 0,15 ja muille 0,9 (LÄHDE). Ilman muunnosta tuulivoiman osuus näyttää lähes neljä, ja aurinkovoiman osuus kuusi kertaa liian suurelta.

Ensimmäisessä kuvassa on kuluvan vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana valmistunut kapasiteetti.

Kuva 1.

Toisessa kuvassa on rakenteilla oleva, vuoteen 2014 mennessä valmistuva kapasiteetti.

Kuva 2.

Kolmannessa kuvassa on suunnitteluasteella oleva kapasiteetti, jonka on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2014 mennessä.

Lähteen tiedoissa suunnittelun alla olevista hankkeista ei ole eritelty aurinkovoiman osuutta, vaan se sisältyy kohtaan ”Muut uusiutuvat”. Mitä muuta siellä on, ei käy lähteestä ilmi. Käytetään kohdan ”Muut uusiutuvat” kapasiteettikertoimena 0,5, joka on kelvollinen arvio oletuksella, että ”Muut uusiutuvat” koostuu auringosta, geotermisestä energiasta ja biomassasta.

Kuva 3.

Huomattavaa tässä on suuri uusiutuvien osuus. Näin suuri hyppäys toteutuneeseen uusiutuvien osuuteen nähden tuskin tulee toteutumaan. Mukana on ilmeisesti suuri määrä tukidollareiden toivossa pystytettyjä hankkeita, jotka eivät etene suunnittelua pidemmälle, mutta aika näyttää. Vertailun vuoksi, Suomessa on julkaistu tuulivoimahankkeita yli 9000 megawatin edestä, joka on noin kolme kertaa enemmän kuin Tanskan koko tuulivoimakapasiteetti.

Neljäs kuva sisältää rakenteilla sekä suunnitteluasteella olevan kapasiteetin yhteensä.

Kuva 4.

U.S. Energy Information Administration tarjoaa monipuolista tilastotietoa niin Yhdysvaltojen kuin koko maailman energiankulutuksesta. Katsotaan tätä taulukkoa, josta nähdään Yhdysvaltojen sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 1996-2009.

Kuva 5.

Kohtaan ”Muut uusiutuvat” sisältyy puu, mustalipeä, maatalouden biomassa, kaatopaikkakaasut, jäteliemet, geoterminen, aurinko ja tuuli. Hiilen kulutuksen notkahdus vuodelle 2009 selittyy heikolla taloustilanteella.

Vuoden 2009 tilanne ympyrädiagrammina näyttää tältä:

Kuva 6.

Kun kuvasta erotellaan fossiiliset ja päästöttömät energialähteet (vesi, muut uusiutuvat ja ydinvoima), kokonaisuus näyttää tältä:

Kuva 7.

Päästöjen eliminoimiseksi 2711 terawattitunnin fossiiliosuus pitäisi korvata päästöttömillä. 2711 TWh:n tuottamiseen tarvitaan 310 000 MW tuotantokapasiteetti. Määrä vastaa:

Tai jokin yhdistelmä ylläolevista.

Vuosina 2005-2009 päästötöntä kapasiteettia valmistui keskimäärin 1600 MW vuodessa. Jos 310 000 MW:n fossiilikapasiteetti haluttaisiin korvata päästöttömällä kapasiteetilla vuoteen 2050 mennessä, tulisi päästötöntä kapasiteettia valmistua n. 8000 MW vuodessa. Tahdin olisi viisinkertaistuttava nykyisestä, eikä sähkönkulutus saa enää kasvaa. Tällä tavalla USA:n sähköntuotanto saadaan päästöttömäksi.
Yllämainittujen esimerkkien mukaisesti kapasiteettia pitäisi valmistua joka vuosi:

Tai jokin yhdistelmä ylläolevista.

Tämän tarkastelun ulkopuolelle jää yli puolet energiankäytöstä, esim. liikenne ja fossiilisten käyttö teollisuudessa ja lämmityksessä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia:

Kategoria(t): Energia. Leave a Comment »
%d bloggaajaa tykkää tästä: