Ilmastonmuutos Euroopassa ja arktisilla alueilla

Kahdessa juuri julkaistussa tutkimuksessa on tarkasteltu Suomen lähialueiden ilmaston kehittymistä tämän vuosisadan aikana. Tutkimuksien tuloksissa näkyy voimakasta lämpenemistä ja muutoksia sateisuudessa sekä tuuliolosuhteissa.

Kjellström ja kumppanit tutkivat Euroopan ilmaston muutoksia vuoteen 2100 asti. He käyttivät alueellisia ilmastomalleja. Alueen reunojen olosuhteet he ottivat globaalien ilmastomallien simulaatioista. Heidän paikallisten mallien simulaationsa kertovat, että jo lähivuosikymmeninä Euroopassa tapahtuu merkittävää lämpenemistä. Sateisuus lisääntyy Euroopan pohjoisosissa ja vähenee eteläosissa. Niiden välillä on alue, jonka sateisuuden muutoksia on vaikea määritellä. Tuulen nopeus vähenee yleisesti, paitsi pohjoisilla merialueilla ja paikoin Välimerellä kesäaikaan.

Koenigk ja kumppanit ovat tehneet simulaatioita alueellisilla ilmastomalleilla arktisten alueiden ilmaston muutoksista kuluvan vuosisadan aikana. Näissä alueellisissa simulaatiossa arktinen alue lämpenee enemmän kuin globaalien mallien simulaatioissa. Simulaatioissa näkyy useita jaksoja, jolloin kesäaikainen arktinen merijää vähenee nopeasti ja toipuu osittain sen jälkeen (nämä lienevät samantapaisia kuin vuoden 2007 merijään väheneminen ja sen jälkeinen osittainen toipuminen parin seuraavan vuoden aikana). Simulaatioissa kesäaikainen merijää katoaa ensimmäisen kerran kokonaan vuoden 2040 paikkeilla. Arktiset alueet lämpenevät 2-4 celsiusastetta useimmilla alueilla, mutta lämpeneminen voi olla jopa 10 celsiusastetta alueilla, joista talviaikainen merijää katoaa.


Eräs simulaatio Euroopan sateisuuden muutoksista kuluvalla vuosisadalla IPCC:n raportin (AR4) mukaan.

Kjellströmin ja kumppanien tulokset Euroopan ilmaston kehityksestä ovat hyvin samansuuntaiset kuin IPCC:n neljännessä arviointiraportissa esitetyt, paitsi että IPCC:n raportissa tuuliolosuhteiden muutoksissa on paljon epäselvyyksiä, joten vertailu tähän uuteen tutkimukseen on vaikeaa.

Koenigkin ja kumppaneiden saama lämpötilan muutos arktisille alueille on yleisesti hiukan vähäisempi kuin IPCC:n raportissa esitetty, mutta IPCC:n raportissa on mainittu, että alueelliset mallit antavat lievempiä lämpenemisarvioita. Tässä mielessä tämän uuden tutkimuksen tulokset ovat siis IPCC:n raportin mukaisia. Raportissa sanotaan eron johtuvan todennäköisesti alueellisien mallien realistisemmasta lumipeitteen simuloinnista.

Lähteet:
Erik Kjellström, Grigory Nikulin, Ulf Hansson, Gustav Strandberg, Anders Ullerstig, 2010, 21st century changes in the European climate: uncertainties derived from an ensemble of regional climate model simulations, Tellus A, Accepted Article, DOI: 10.1111/j.1600-0870.2010.00475.x. [tiivistelmä]

Torben Koenigk, Ralf Döscher, Grigory Nikulin, 2010, Arctic future scenario experiments with a coupled regional climate model, Tellus A, Accepted Article, DOI: 10.1111/j.1600-0870.2010.00474.x. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: