Uudet kasvihuonekaasut lisääntyvät nopeasti

Typpitrifluoridia tarvitaan LCD-näyttöjen sekä puolijohdepiirien valmistukseen. Se on noin 17 000 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Sen määrä ilmakehässä lisääntyy 5-10 % vuodessa, mutta toistaiseksi määrä on mitättömän pieni. Kuva: Jari Kolehmainen.

Eristynyt Cape Grim Luoteis-Tasmaniassa on yksi eteläisen pallonpuoliskon tärkeimmistä ilman laatua tutkivista asemista. Ilma on siellä erittäin puhdasta, mutta viimeisimmän 12 kuukauden aikana tutkijat ovat havainneet kahden uuden kasvihuonekaasun pitoisuuden lisääntyvän huolestuttavan nopeasti.

Kaikkiaan Cape Grimin asemalla mitataan 40 kasvihuonekaasua. Asema on toiminut vuodesta 1976 asti, ja tämän reilun 30 vuoden aikana hiilidioksidipitoisuus on noussut 15 %.

Nyt kahden uuden kasvihuonekaasun on havaittu lisääntyvän yllättävän nopeasti. Nämä ovat typpitrifluoridi NF3 ja sulfuryylifluoridi (sulfuryylidifluoridi) SO2F2. Niitä on käytetty esimerkiksi muiden kasvihuonekaasujen ja otsonikatoa aiheuttavien aineiden korvaamiseen.

Typpitrifluoridia tarvitaan esimerkiksi plasmatelevisioiden ja muiden LCD-näyttöjen sekä puolijohdepiirien valmistukseen, sulfuryylifluoridia taas kielletyn metyylibromidin korvaamiseen hyönteisten torjunta-aineena. Ammattikäytössä sulfuryylifluoridia käytetään kaasutettavana puunsuoja-aineena.

Näiden uusien kasvihuonekaasujen määrä on ollut lähes täysin olematon, mutta nyt niiden pitoisuus ilmakehässä lisääntyy 5-10 % vuodessa.

GWP-indeksin (global warming potential) avulla mitataan kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. Hiilidioksidin GWP-indeksi on 1,0. Joissakin tutkimuksissa typpitrifluoridin säilymisajaksi ilmakehässä on laskettu 740 vuotta, jolloin sen GWP-indeksi olisi 17 200. Uusimmissa tutkimuksissa viipymisajaksi on saatu 550 vuotta. Näinkin laskettuna typpitrifluoridin GWP-indeksi on 16 800. 

Positiivista kuitenkin on se, että elektroniikkateollisuuden mukaan vain 1-3 % typpitrifluoridista karkaa ilmaan. Siis 97-99 % saadaan kerättyä talteen. 

Sulfuryylifluoridin säilymisaika ilmakehässä on uusien tulosten mukaan noin 36 vuotta, mikä on kahdeksankertainen aiempiin tutkimuksiin verrattuna. GWP-indeksiksi tulee 4 800.

Toistaiseksi typpitrifluoridin ja sulfuryylifluoridin vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen on mitättömän pieni, koska näiden aineiden pitoisuudet ilmakehässä ovat erittäin pieniä. Esimerkiksi litteiden näyttöjen valmistus kuitenkin lisääntyy voimakkaasti, joten myös typpitrifluoridin käyttö lisääntyy vuosittain hyvin paljon. Jatkossa onkin syytä tarkkailla myös näitä kahta uutta kasvihuonekaasua.

Kiitokset Arille kommentista.

Lähteet:

Chandler, D: ”New greenhouse gas identified”, MIT news, March 11, 2009 [koko uutinen].

Clarke, S.: ”New greenhouse gases accumulating ’rapidly'”, ABC News, June 3, 2010 [koko uutinen].

Hoag, H.: ”The missing greenhouse gas”, Nature, July 10, 2008, doi:10.1038/climate.2008/72  [koko uutinen].

%d bloggaajaa tykkää tästä: