Lisääkö merijää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta?

Merijään laajuuden kasvaminen vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta uuden tutkimuksen mukaan. Merijään lisääntyminen vaikuttaa hiilen kiertoon luonnossa. Merijään lisääntyminen vähentää meren ja ilmakehän välistä kaasujen vaihtoa. Tämä laskee ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Perinteisesti on ajateltu tämän olevan ainoa merijään vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen.

On olemassa toinenkin tapa, jolla merijään lisääntyminen vaikuttaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Lisääntyessään merijää peittää laajat merialueet. Näiden merialueiden biologinen toiminta häiriintyy siitä. Merijään katkaistessa auringonvalon saannin meren kasviplanktonilta, ei yhteyttämistä enää tapahdu. Näin ollen kasviplankton ei myöskään enää ota ilmakehästä hiilidioksidia, joten ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousee. Tällä on siis vastakkainen vaikutus kaasujen vaihdon loppumiselle. Merijään lisääntyessä hiilidioksidipitoisuus laskee kaasujen vaihdon vähetessä ja nousee yhteyttämisen vähetessä. Kumpi voittaa?

Eräässä aiemmassa tutkimuksessa on ehdotettu, että biologisen toiminnan loppuminen aiheuttaa suuremman vaikutuksen ja hiilidioksidipitoisuus kasvaisi merijään lisääntyessä. Tämä olisi siis vastoin aiempaa yleistä käsitystä asiasta.

Kaksi tutkijaa Yhdysvalloista, Xiaoting Sun ja Katsumi Matsumoto, ovat tarkastelleet tilannetta maailmanlaajuisesti käyttäen ilmastomallia, johon on sisällytetty mahdollisuus simuloida asiaan liittyvää biologista je kemiallista toimintaa. He toteuttivat mallilla tilanteen, jossa merijää lisääntyy 34 %. Tämä aiheutti kaasujen liukoisuuden ja jään peittoefektin lisääntymisen sekä biologisen toiminnan vähenemisen. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus laski 9 ppmv tässä tilanteessa.

Tutkijat toteavat heidän tuloksensa karkeasti tukevan sitä, että merijään lisääntymisen vaikutukset biologiseen toimintaan ja kaasujen vaihtoon ovat suunnilleen yhtä tärkeitä. Lisäksi he saavat tulokseksi sen, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus laskee merijään lisääntyessä. Tämä ei kuitenkaan heidän mukaansa johdu kaasujen vaihdon vähenemisestä merijään peittoefektin takia, vaan kaasujen liukoisuuden lisääntymisestä lämpötilan laskiessa.

Lähde: Sun, X., and K. Matsumoto (2010), Effects of sea ice on atmospheric pCO2: A revised view and implications for glacial and future climates, J. Geophys. Res., 115, G02015, doi:10.1029/2009JG001023. [tiivistelmä]

%d bloggaajaa tykkää tästä: