Merijään sulaminen kiihdyttää arktisen alueen lämpenemistä

Illan taikaa Grönlannissa. Kuva: Esko Pettay.

Viime vuosikymmeninä arktisen alueen pintalämpötilat ovat nousseet lähes kaksi kertaa niin paljon kuin maapallolla keskimäärin, mikä tunnetaan termillä ”Arctic amplification” (arktinen vahvistuminen). Ilmaston lämpeneminen aiheutuu pääasiassa kasvihuonekaasuista, mutta tälle arktisen alueen muuta maapalloa nopeammalle lämpenemiselle ei ole löytynyt yksiselitteistä syytä. Mahdollisia vaikuttavia tekijöitä ovat lumen ja merijään väheneminen ilmastonmuutoksen seurauksena, ilmakehän ja valtameren kiertoliikkeiden muuttuminen sekä muutokset pilvisyydessä ja vesihöyryn määrässä.

Jotta tulevaa arktisen alueen lämpötilan kohoamista ja jääpeitteen muutosta sekä niiden seurauksia olisi mahdollista ennustaa, arktisen alueen nykyisen muuta maapalloa nopeamman lämpenemisen syyt olisi tärkeää tietää entistä tarkemmin.

Toukokuun 2010 Nature-lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan arktisen alueen pintalämpötilojen nopea nouseminen aiheutuu meren jääpeitteen sulamisesta. Pilvipeitteen muutokset sen sijaan eivät näytä tämän tutkimuksen mukaan merkittävästi vaikuttaneen arktisen alueen nykyiseen lämpenemiseen. Ilmakehän vesihöyrypitoisuuden kohoaminen, joka osittain johtuu juuri merijään sulamisesta, saattaa kuitenkin osaksi selittää ilmakehän alaosan lämpenemistä arktisella alueella varsinkin kesällä ja alkusyksystä.

Merijään sulamisella näyttää siis olevan merkittävä osuus arktisen alueen keskimääräistä voimakkaammassa lämpenemisessä. Tulevaisuudessa merijään yhä nopeampi sulaminen ilmastonmuutoksen seurauksena voikin entisestään kiihdyttää arktisen alueen lämpenemistä, millä voi olla suuria vaikutuksia napa-alueen ekosysteemeihin ja ihmisten elämään.

Kiitän Aria käsikirjoituksen kommenteista.

Lähteet:

Screen, J. A., and Simmonds, I.: ”The central role of diminishing sea ice in recent Arctic temperature amplification”, Nature, April 29, 2010, doi:10.1038/nature09051 [tiivistelmä, koko artikkeli]. Cook, J.: ”What causes Arctic amplification”, Skeptical Science, May 2, 2010 [referaatti artikkelista].

Napa-alueiden jään sulamisesta aiemmin kirjoitettua:

Ilmastotieto: Pohjois-Atlantin oskillaatio, Tyynen valtameren tuulet ja arktinen merijää

Ilmastotieto: Minne tuuli kuljettaa merijäätä?

CO2-raportti: Napa-alueiden sulavat jäävuoret nostavat merenpintaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: