Meren vaikutus ilmaston lämpenemiseen

Ilmaston lämmetessä osa lämmöstä kulkeutuu meren syvyyksiin. Mereen kulkeutuvan lämmön määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja nopeasti pinta lämpenee. Mereen kulkeutuvan lämmön määrä olisikin tiedettävä tarkasti, koska se vaikuttaa siihen, miten tarkasti pystymme ennustamaan tulevaa maapallon pinnan lämpökehitystä. Tämä on yksi suurista tulevaisuuden ilmaston lämpenemisen arvioinnin tarkkuuteen vaikuttavista seikoista.


Jos meri imee lämmön, maanpinta lämpenee vähemmän.

Sokolov ja kumppanit ovat tutkineet asiaa. He käyttivät ilmastomalleja ja tiedossa olevia havaintoja lämmön kulkeutumisesta meren syvyyksiin. He tutkivat, kuinka paljon mereen kulkeutuvan lämmön määrän ääriarviot vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen tulevaisuudessa. He tarkastelivat miten tilanne etenee vuoteen 2100 asti. He tekivät mallien ajoja kahdella eri syvän meren havaintoihin perustuvalla lämpötila-arviolla; vähiten ja eniten lämpenevällä. Heidän ajoissaan meren vähiten lämpenevällä arviolla maapallon pinnan lämpötila nousi 4,9 celsius-astetta vuoteen 2100 mennessä ja meren eniten lämpenevällä arviolla pinnan lämpötila nousi 3,9 celsius-astetta. Yhden asteen ero siis.

He arvioivat myös meren pinnan nousua. Heidän tuloksissaan meren vähiten lämpenevällä arviolla meren pinta nousi 27 cm vuoteen 2100 mennessä ja meren eniten lämpenevällä arviolla meren pinta nousi 43 cm. Kun verrataan näitä lukuja vastaaviin lämpötila-arvoihin, jotka kerrottiin yllä, huomataan niiden olevan väärin päin totuttuun verrattuna; kun heidän malliajoissaan maapallon pinta lämpeni enemmän, meren pinta nousi vähemmän. Selitys on yksinkertainen. Heidän malliajossaan, joka tuotti enemmän maapallon pinnan lämpenemistä, meri lämpeni vähemmän, koska kyseisessä ajossa mereen kulkeutui vähiten lämpöä, ja siksi meren pinta nousi vähemmän.

He vertasivat tuloksiaan IPCC:n mallien ennusteisiin ja asiaan liittyviin havaintoihin. He totesivat, että IPCC:n mallien ennusteet ovat samankaltaisia kuin tilanne, jossa mereen kulkeutuu eniten lämpöä. Toisaalta he huomauttivat, että maapallon pintalämpötilan ja ilmakehän mitatut 1900-luvun muutokset viittavat ennemminkin tilanteeseen, joka vastaa heidän malliajoaan, jossa mereen kulkeutuu vähiten lämpöä. Heidän tuloksiensa perusteella IPCC:n mallien ennusteet antaisivat liian alhaisen lämpötilakehityksen vuoteen 2100 mennessä.

Kiitos hyvistä kommenteista Timolle ja Mikolle.

Lähde: A. P. Sokolov, A. P., Forest, C. E. and Stone, P. H., 2010, ”Sensitivity of climate change projections to uncertainties in the estimates of observed changes in deep-ocean heat content”, Climate Dynamics, Volume 34, Number 5, DOI: 10.1007/s00382-009-0556-1, [tiivistelmä, koko artikkeli].

%d bloggaajaa tykkää tästä: