Ensimmäinen virallinen tutkimusraportti CRU-sähköposteista

Ensimmäinen virallinen raportti koskien East Anglian yliopiston ilmastontutkimusyksikön (CRU) sähköpostien julkituloa on julkaistu. Raportti on Yhdistyneiden kuningaskuntien parlamentin alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean tutkimuksen tulos. Tarjoamme tässä raportin tiivistelmän suomennettuna:

Yhteenveto

Ilmastodatan julkitulo East Anglian yliopiston (UEA) Climatic Research Unitista (CRU) [= ilmastontutkimusyksikkö] marraskuussa 2009 olisi saattanut vahingoittaa ilmastotieteen ja kyseessä olevien tutkijoiden mainetta.

Me uskomme, että asian keskittyminen CRU:hun ja erityisesti professori Phil Jonesiin, CRU:n johtajaan, on ollut suurelta osin aiheetonta. Vaikka olemmekin huolissamme, että julkitulleet sähköpostit viittaavat tylyyn kieltäytymiseen jakaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä, me tunnemme sympatiaa professori Jonesia kohtaan, jonka täytyi olla turhautunut käsitellessään datanpyyntöjä, joista hän tiesi – tai aavisti – että niiden motivaationa oli halu vain kaivaa maata hänen työnsä alta.

Tiedon ja menetelmien jakamiseen liittyen professori Jonesin toimet olivat mielestämme yhdenmukaiset ilmastotieteessä vallitsevan yhteisen käytännön kanssa. Ilmastotieteessä ei ole yleinen käytäntö julkaista raakadataa tai tietokoneohjelmia tutkimusartikkeleissa. Ilmastotiede on kuitenkin erittäin tärkeässä asemassa ja tieteen laadun tulisi olla nuhteetonta. Siksi ilmastontutkijoiden pitäisi mielestämme alkaa laittaa kaikki heidän työtään tukeva tieto (myös raakadata) ja täydellinen menetelmien kuvaus (sisältäen tietokoneohjelmat) saataville. Jos molemmat olisivat olleet saatavilla, monet UEA:n ongelmista olisivat saattaneet olla vältettävissä.

Me uskomme, että fraasit kuten ”trick” ja ”hiding the decline” [= ”temppu” ja ”laskun piilottaminen”] olivat kollegiaalisia termejä yksityisissä sähköposteissa ja todisteet kallistuvat siihen, etteivät ne olleet osa järjestelmällistä harhaanjohtamisyritystä. Näkemämme todisteet eivät myöskään viittaa siihen, että professori Jones olisi yrittänyt kumota vertaisarviointiprosessia. Tutkijoita ei pitäisi kritisoida heidän tutkimusartikkeleita koskevista epävirallisista lausunnoistaan.

Tiedonvapauteen (FOIA [= tiedonvapauslaki/asetus]) liittyen suuri osa vastuusta tulisi olla UEA:lla. Julkitulleet sähköpostit näyttäisivät osoittavan tiedonpanttauskulttuurin vallitsevan CRU:ssa sekä tapauksia, joissa tietoa on saatettu tuhota sen julkitulon välttämiseksi. Löysimme todisteita, jotka ensitarkastelussa näyttäisivät viittaavan siihen, että UEA löysi tapoja tukea CRU:ssa vallitsevaa kulttuuria vastustaa tiedon julkituloa ilmastonmuutosskeptikoille. Se, että UEA ei täysin tajunnut mahdollista FOIA-pyyntöjen hylkäämisestä aiheutuvaa vahinkoa CRU:lle ja UEA:lle, on valitettavaa. UEA:n on tarkastettava menettelytapansa FOIA:n suhteen ja uudelleenarvioitava miten se voi tukea tutkijoita, joiden osaaminen tällä alueella on rajallinen.

Deputy Information Commissioner [= varatietovaltuutettu] on ilmoittanut selvästi, että vuoden 2000 tiedonvapauslain (Freedom of Information Act 2000) vastainen rikkomus on saattanut tapahtua, mutta syytteitä ei voitu nostaa rikkeen vanhentumisen vuoksi; asiassa ei kuitenkaan tehty tutkimusta. Meidän näkökulmastamme on epätyydyttävää jättää asia ratkaisematta. Johtopäätöksemme on, että asia on ratkaistava lopullisesti – joko Independent Climate Change Email Reviewin [= riippumaton ilmastonmuutossähköpostien katselmus] tai tietovaltuutetun toimesta.

Me hyväksymme Ilmastonmuutossähköpostien katselmuksen riippumattomuuden ja suosittelemme, että katselmuksen tulisi olla avoin ja läpinäkyvä, ottaen suullisia todisteita ja tehden julkisia haastatteluita kun se on mahdollista.

22. maaliskuuta UEA julkisti Scientific Appraisal Panelin [= tieteellinen arviointipaneeli], jota johtaa lordi Oxburgh. Tämän paneelin pitäisi määritellä, onko CRU:n työ järkevällä pohjalla ja meidän olisi ennenaikaista arvioida sen työtä etukäteen.

Kiitos tekstin kommentoinnista Jarille, Pasille ja Merimarille.

Aurinkominimin pituuden vaikutuksista

Auringon tila on ollut viime aikoina mielenkiinnon kohteena, koska Auringon aktiivisuus on ollut pitkään hyvin vähäistä ja onkin ollut puhetta, että Aurinko voisi olla vajoamassa uuteen Maunderin minimin kaltaiseen tilaan. Uudessa tutkimuksessa tähän asiaan on paneuduttu katsomalla Auringon aktiivisuusjakson vanhoja tapahtumia ja niistä on yritetty ennustaa tulevan aktiivisuusjakson voimakkuutta. Tutkimuksen ovat tehneet kaksi tutkijaa USAn Coloradosta ja yksi tutkija Brasiliasta.

Heidän mukaansa vallitseva käsitys on se, että pitkä Auringon aktiivisuuden minimi (jollainen juuri nyt on menossa) johtaa heikkoon aktiivisuusjaksoon. He ottavat tämän tutkimuksensa lähtökohdaksi ja tarkastelevat, onko heikon aktiivisuuden kestolla jotain yhteyttä seuraavan tai edeltävän aktiivisuusjakson voimakkuuteen. Lisäksi he tutkivat onko heikon aktiivisuuden kestolla jotain yhteyttä seuraavan ja edellisen aktiivisuusjakson erotukseen ja minimin ”syvyyteen”. Tutkimuksessaan he käyttävät auringonpilkkujen lukumäärää ja pinta-alaa Auringon aktiivisuuden kuvaajina.

He havaitsevat, että pitkäkestoista aktiivisuuden minimiä ympäröivät heikot aktiivisuusjaksot; sekä edeltävä että seuraava aktiivisuusjakso ovat heikkoja. Vastaavasti lyhyen minimin ympärillä on voimakkaat aktiivisuusjaksot. Täman tutkimuksen perusteella on siis odotettavissa, että seuraava Auringon aktiivisuusjakso on heikko.

He eivät löydä merkittäviä tilastollisia eroja edeltävän ja seuraavan aktiivisuusjakson suuruuksissa, joten sen perusteella emme voi ennustaa, että tuleva aurinkojakso (aurinkojakso 24) olisi heikompi tai voimakkaampi kuin edellinen (aurinkojakso 23). He myös havaitsevat, että aktiivisuusminimi on syvempi kun minimi kestää lyhyen aikaa. Pitkäkestoisessa aktiivisuusminimissä minimi ei siis yleensä ole kovin syvä. Heidän mukaansa tämä liittyy Auringon päiväntasaajan magneettivuon toimintaan.

Lähde: Dikpati, M., P. A. Gilman, and R. P. Kane (2010), Length of a minimum as predictor of next solar cycle’s strength, Geophys. Res. Lett., 37, L06104, doi:10.1029/2009GL042280, [tiivistelmä].

Aiheeseen liittyvää: aiemmin raportoimme tutkimuksesta, jossa tutkittiin Auringon vaikutusta tulevaan ilmastoon.

%d bloggaajaa tykkää tästä: