Saippuasarja: Amazonin tarkkailijat

Tässä suositussa sarjassa näemme kuinka Amazonin metsien tutkijoiden piirissä kuohuu ja kuinka ympäristötoimittajatkaan eivät malta olla hammentämättä soppaa.

Tuotantokausi 1

Päähenkilöt:
– Daniel Nepstad, Amazonin tutkija.
– Andrew Rowell, vapaa toimittaja.
– Peter Moore, WWF:n PR-henkilöstöä.
– Richard North, ilmastonmuutoksen epäilijä.
– Jonathan Leake, The Sunday Times -lehden toimittaja.
– Rajendra Pachauri, IPCC:n johtaja.
– Simon Lewis, Amazonin tutkija
– Roger Harrabin, BBC:n ympäristötoimittaja

1. jakso: Daniel Nepstad työskentelee monen tutkijakollegansa kanssa Woods Hole Research Centressä, jolla on tutkimuskohteita ympäri maailman. Nepstad tutkii Amazonin aluetta. Vuonna 1999 hän julkaisee parin kollegansa kanssa tutkimusartikkelin, jossa tutkitaan Amazonin metsien muutoksia pääasiassa tulipaloista ja metsänkaadosta johtuen.

2. jakso: Andrew Rowell ja Peter Moore lyövät viisaat päänsä yhteen ja alkavat kirjoittaa raporttia maapallon metsäpaloista WWF:lle. Raportti julkaistaan vuonna 2000 ja siinä viitataan Nepstadin ryhmän artikkeliin kappaleessa, jossa aluksi sanotaan jopa 40 %:n Brasilian metsistä olevan erittäin herkkiä jopa pienelle sademäärän vähenemiselle.

3. jakso: Vuonna 2007, Rajendra Pachaurin ollessa IPCC:n johtaja, IPCC julkaisee neljännen arviointiraporttinsa. Raportin työryhma II:n osuuden luvussa 13 toistetaan WWF:n raportin maininta, että 40 % Amazonin metsistä saattaa reagoida voimakkaasti jopa pieneen sademäärän vähenemiseen. IPCC:n Raportti viittaa tässä kohdassa Rowellin ja Mooren WWF:n raporttiin.

4. jakso: 25.1.2010, ilmastonmuutoksen epäilijä Richard North kommentoi asiaa. Ensin North toteaa, ettei WWF:n raportti ole vertaisarvioitu ja väittää, ettei IPCC:n sääntöjen mukaan sitä olisi saanut käyttää ensisijaisena lähteenä. Sitten North sättii Peter Moorea siitä, ettei hän ole Amazonin erikoistuntija eikä myöskään ilmastospesialisti. Seuraavaksi North hyökkää myös Andrew Rowellin kimppuun syyttäen häntä samoista asioista kun Moorea. North esittää myös väitteen, ettei WWF:n raportista löydy ollenkaan mainintaa 40 %:n metsän reagoinnista. Lopuksi North syyttää IPCC:tä väärennöksestä.

5. jakso: Northin väitteet leviävät nopeasti muiden ilmastonmuutoksen epäilijöiden toimesta heidän blogeissaan. Eräässä niistä sitten eräs lukija huomauttaa, että vastoin Northin väitettä WWF:n raportista löytyy tuo 40 %:n maininta. Seuraavana päivänä North julkaisee uuden kirjoituksen, jossa joutuu myöntämään virheensä. North ei lopeta kuitenkaan tähän. Nyt kun hän on huomannut kappaleen, jossa kyseinen maininta on, hän huomaa myös viittauksen Nepstadin ryhmän artikkeliin. Nyt hän alkaa väittää, ettei Nepstadin artikkelista löydy mainintaa asiasta, vaan että siellä puhutaan metsäpaloista ja metsänkaadosta eikä kuivuuden vaikutuksista.

6. jakso: Muutaman päivän päästä Jonathan Leake uutisoi asiasta. Hän syyttää IPCC:tä siitä, että alkuperäinen maininta Brasilian metsistä oli ulotettu kattamaan koko Amazon. Leake myös huomauttaa, että WWF:n raportti alunperin sanoi metsien olevan herkkiä, koska kuivuessaan ne ovat alttiimpia metsäpaloille ja hän sanoo IPCC:n raportin kuitenkin väittävän kuivuuden tappavan puut suoraan. Leake myös kirjoittaa Amazonin asiantuntijan Simon Lewisin sanoneen, ettei WWF:n raporttiin olisi pitänyt viitata.

7. jakso: Samana päivänä Leaken uutisoinnin kanssa, BBC:n ympäristötoimittaja Roger Harrabin kirjoittaa asiasta. Myös hän siteeraa Simon Lewisia. Harrabinin jutussa Lewis sanoo IPCC:n olleen periaatteessa oikeassa, mutta sanoo kohdan olleen huonosti kirjoitettu ja viittauksen WWF:n raporttiin olevan outo. Leake ei ollut maininnut jutussaan ollenkaan, että Lewisin mielestä IPCC oli oikeassa. BBC:n jutussa Lewis kertoo yksityiskohtaisesti, kuinka malliajot antavat juuri tuon 40 % tulokseksi metsien vähenemiselle sateisuuden vähenemisestä johtuen. BBC:n jutussakin kuitenkin sanotaan siis viittauksen olevan väärä.

8. jakso: Sitten helmikuun 2010 alussa Daniel Nepstad ottaa asiaan kantaa. Hän sanoo melko lailla saman kuin Simon Lewis oli sanonut BBC:n jutussa. Nepstad kuitenkin kertoo lisäksi, että WWF:n raportissa oli viitattu heidän työhönsä huolimattomasti ja että muissa artikkeleissa oli selvinnyt IPCC:n väitteen olleen oikea, mutta WWF:n raportin viittaamassa artikkelissa asia ei ollut esillä aivan niin kuin WWF:n raportissa
sanottiin.

9. jakso: Lopulta selviää, että IPCC sallii viitattavan WWF:n raportin kaltaisiin dokumentteihin (kts. Annex 2). Eli loppujen lopuksi IPCC ei tehnyt asiassa mitään väärää, mutta WWF:n raportissa oli huolimaton viittaus asiaan liittyen. Suurimmat vääryydet asiassa näyttivätkin tapahtuneen ilmastonmuutoksen epäilijöiden toimesta heidän syytellessä IPCC:tä mm. väärennöksistä.

Jos sademetsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Kuva: Tiina Oinas.

Tuotantokausi 2

Melkein kaikki päähenkilöt ovat vaihtuneet:
– Scott Saleska, Amazonin tutkija.
– Arindam Samanta, Amazonin tutkija.
– Simon Lewis, Amazonin tutkija.
– Jose Marengo, Amazonin tutkija.

1. jakso: Scott Saleska havaitsee tutkijatiiminsä kanssa, että Amazonin metsät muuttuvat vihreämmiksi vuoden 2005 voimakkaan kuivuuden aikana. Tämä on vastoin heidän ilmastomalleista saatuja ennusteita. He toteavat, että metsät saattavat sietää oletettua enemmän kuivuutta, vaikka luultavasti kärsisivätkin pitempiaikaisista kuivuusjaksoista.

2. jakso: Arindam Samanta ryhmineen on tutkinut Amazonin metsien reagointia vuoden 2005 kuivuuteen ja julkistavat siitä tutkimusartikkelinsa. He sanovat, etteivät löytäneet todisteita laajamittaisesta metsän muuttumisesta vihreämmäksi. Karkeasti ottaen heidän tuloksensa näyttävät hyvin vähän muutoksia metsän vihreydessä. He julkistavat asiasta myös lehdistötiedotteen, jossa he väittävät tuloksiensa olevan vastakkaiset kuin Saleskan tutkimuksessa ja lisäksi he väittävät, että IPCC:n raportti on ollut väärässä edellisellä tuotantokaudella käsitellyssä asiassa. Monet tiedotusvälineet toistavat heidän lehdistötiedotteensa väitteitä.

3. jakso: Simon Lewis, ensimmäisen tuotantokauden suosittu hahmo palaa ruutuun. Hän
kommentoi Samantan tutkimusartikkelia ja heidän lehdistötiedotettaan
. Lewisin mielestä IPCC:n raportti pitää edelleenkin paikkansa ja hänen mielestään julkaistun lehdistätiedotteen lähestymistapa asiaan on outo. Lewisin kanssa samanhenkisiä ajatuksia julkaistaan asiaa käsittelevissä blogeissa.

4. jakso: Samanta kommentoi Lewisin kirjoitusta (Lewisin kirjoituksen kommenttiosuudessa #27) sanoen, että lehdistötiedote käsitteli nimenomaan IPCC:n 40 %:n väitettä ja puolustaa lehdistötiedotteen argumentteja. Toisaalla kävi ilmi, että lehdistötiedotteessa oli esitetty Jose Marengon sanomisia väärin. Marengo kertoi mitä hän oikeasti oli sanonut.

5. jakso: Ryhmä tiedemiehiä ottaa asiaan kantaa, julkaisemalla yhteisen lausunnon asiasta. He sanovat IPCC:n raportin kohdan olleen pääosin oikeassa ja että nykyinen tietomme asiasta tukevat raportin väitettä. He esittävät katselmuksen tieteelliseen tietoon asiasta. Lausunnon on allekirjoittanut melkein 20 tutkijaa, muun muassa Simon Lewis ja Daniel Nepstad.

6. jakso: Scott Saleska julkaisee myös lausunnon asiasta, onhan hänen aikaisemman tutkimusraporttinsa tuloksia kyseenalaistettu. Saleska osoittaa, että vastoin Samantan ja kumppanien väitteitä, Samantan tutkimuksen mittaustulokset osoittavat, että vuonna 2005 metsät muuttuivat vihreämmäksi, joten Samantan tulokset tukevat Saleskan tuloksia, vaikka Samanta on väittänyt päinvastaista. Saleska myös huomauttaa, että Samantan ja kumppanien yksittäinen artikkeli Amazonin metsien hyvin lyhytaikaisesta vaihtelusta ei osoita vääräksi IPCC:n raportin väitteitä metsien reagoinnista pitkäaikaiseen sateisuuden vähenemiseen.

Tämä ei oikeastaan ole saippuasarja varsin omituisista juonenkäänteistä huolimatta. Kaikki yllä kuvatut asiat ovat tapahtuneet tosielämässä, joten kyseessä on ennemminkin reality-sarja. Odotamme mielenkiinnolla seuraavia juonenkäänteitä.

5 vastausta to “Saippuasarja: Amazonin tarkkailijat”

 1. Ari Jokimäki Says:

  Uusia juonenkäänteitä: Simon Lewis on nyt tehnyt virallisen valituksen Jonathan Leaken lehtijutusta:
  http://climateprogress.org/2010/03/24/simon-lewis-jonathan-leake-richard-north-amazon-gate-ipcc-sunday-times-complaint-pcc/

 2. Ari Jokimäki Says:

  Simon Lewisin valitus kannatti. Sunday Times on vetänyt Jonathan Leaken lehtijutun pois ja pyytänyt anteeksi virheellistä uutisointia:

  Climate Progress: Sunday Times retracts and apologizes for shameful and bogus Amazon story smearing IPCC

 3. Johnny B Says:

  Kiitos yhteenvedosta. Eksyin tänne nimimerkki Tuhelin tarjoamasta linkistä.

  Olen hetken aikaa yrittänyt löytää lähdettä tuolle 40% luvulle IPCC:n raportissa, mutta en löydä sitä mistään. Ehkä tiedät lähteen ja voisit auttaa?

  En löytänyt sitä artikkelissa olevien linkkien takaa (olen lukenut kirjoitukset linkkien takana jo aiemmin).

  Väite, että sademetsät ovat herkkiä muutoksille sateisuudessa, voi olla perusteiltaan oikeassa, mutta tuo määritelty arvo (40%), tuntuu ilmestyneen tyhjästä.

  Jos näin olisi, niin ST:n takaisinveto näyttäisi perustuneen ainoastaan toht. Lewisin väitteeseen sitaattien oikeellisuudesta, ja itse artikkelin substanssi pitäisi yhä? Näin ollen ST:n takaisinvedossa olisi virhe, koska siinä mainitaan väitteelle löytyvän vertaisarvioitu lähde (Toht. North on tehnyt asiasta valituksen PCC:lle, samalle instanssille, joka käsitteli toht. Lewisin valituksen).

  Ehkä päädyit itsekin samaan johtopäätökseen, kun kirjoitit S2E5; ”He sanovat IPCC:n raportin kohdan olleen pääosin oikeassa..”

  Kiitos jo etukäteen mahdollisesta avusta.

 4. Ari Jokimäki Says:

  Kiitos mielenkiinnosta ja pahoittelen myöhäistä vastausta, mutta itse olin viikon netin saavuttamattomissa ja täällä taitaa muutkin olla aika lailla lomatunnelmissa.

  Minä olen tällä hetkellä melko samassa käsityksessä tästä asiasta kuin sinä. Nähdäkseni tuo 40 % luku on virheellisesti WWF:n raportissa (ja sitä kautta IPCC:n raportissa), vaikka todellinen tilanne näyttäisikin vastaavan sitä aika hyvin, vaikka asiasta esiintyy kyllä aika monenlaisia käsityksiä jopa vertaisarvioidussakirjallisuudessa. Olen koonnut tänne joitakin vertaisarvioituja tutkimuksia aiheesta, mutta muistaakseni siellä ei ollut yhdessäkään mainittu juuri tuota 40 % lukua:

  http://agwobserver.wordpress.com/2010/02/01/papers-on-amazon-and-global-warming/

 5. AJ Says:

  Monbiot kirjoitti tuosta 40% luvusta seuraavaa:

  I decided to check North’s claim that the WWF report (pdf) said nothing about 40% of the Amazon’s forests reacting badly to a reduction in rainfall. I used a cunning and recondite technique known only to experienced sleuths: typing ”40%” in the search bar at the top of the page.

  This stroke of genius took all of 10 seconds to reveal the following passage:

  ”Up to 40% of the Brazilian forest is extremely sensitive to small reductions in the amount of rainfall.”

  Who says investigative journalism is dead?

  http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2010/jun/24/sunday-times-amazongate-ipcc


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: